GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRAS

Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

 

Georeferencinio pagrindo kadastras

 

 

 

Kadastro valdytojas -   Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Kadastro tvarkytojas - valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras ,,GIS-Centras".

 

 

 

 

 

 

Kadastro objektai yra:

 • kelių ašinės linijos;
 • gatvių ašinės linijos;
 • geležinkelių ašinės linijos;
 • upių, upelių ašinės linijos;
 • kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos;
 • ežerų ir tvenkinių ribos;
 • pastatų ribos;
 • miškų naudmenų ribos;
 • žemės ūkio naudmenų ribos;
 • geodezinio pagrindo punktai;
 • žemės paviršiaus (aukščio) taškai

 

Kadastro duomenis ir Kadastro informaciją sudaro:

 • Kadastro duomenų rinkinys;
 • valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10 000;
 • georeferencinio pagrindo žemėlapis.

 

Kadastro duomenys ir Kadastro informacija kaupiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476).