GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRAS

Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

 

GRPK valdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tvarkytojas – VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras"

 

GRPK duomenys ir informacija:

 

  • Valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M1:10 000 (sutrumpintas pavadinimas – GDR10LT). GDR10LT – žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje, erdvinių duomenų rinkinys (specifikacija).  
  • Georeferencinio pagrindo žemėlapis M1:10 000 (sutrumpintas pavadinimas – GRPK žemėlapis). GRPK žemėlapis - žemėlapis, kuriame ortofotografinio ar kosminio žemėlapio fone vaizduojami mažiausiai kintantys Žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai.

GRPK duomenys ir informacija Lietuvos erdvinės informacijos portale:

- GDR10LT

 

- GRPK žemėlapius galite atsisiųsti per portalo žemėlapių naršyklės GRPK paslaugos dalį.

 

Matavimo duomenų atitikties GRPK patikrinimas>> 

Kitos viešos ir administracinės paslaugos, susijusios su GRPK>>