Erdvinių duomenų specifikacijos

GDR10LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Valstybinio georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio M1:10 000 (sutrumpintas pavadinimas – GDR10LT) specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas detalus GDR10LT duomenų tipų, sluoksnių, kaupiamų erdvinių objektų ir atributinės informacijos, atributinių laukų reikšmių aprašymas.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2016-11-30

 

GDR50LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2014-03-04

 

GDR250LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR250LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR250LT duomenų tipus, sluoksnius, kaupiamus erdvinius objektus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2016-04-18

 

SŽNS_DR10LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio SŽNS_DR10LT duomenų tipus ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2016-04-01

 

Dirv_DR10LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT duomenų tipus, sluoksnius ir atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-12-31

 

Mel_DR10LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-01-13

 

EBM_100LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas (anglų kalba) apie Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, duomenų tipus, sluoksnius, atributinius laukus.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2013-03-14

 

EGM_1000LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:1000000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EGM_1000LT, pagal tarptautinio projekto EuroGlobalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2012-05-04

 

ERM_250LT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:250000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio ERM_250LT, pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus, duomenų tipus ir sluoksnius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2013-04-04

 

Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnių specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT vertinimo sluoksnius: "vertinimas" ir "vietovė".

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2015-01-09

 

AŽ_DRLT specifikacija

 

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT specifikacija.

Dokumento tekstas:

Dokumente yra pateiktas smulkus aprašymas apie Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT specifikacija.

Failas: Atsisiųsti