Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapis

Nuo 2022 m. spalio Lietuvos erdvinės informacijos portale skelbiamas Lietuvos kariuomenės parengtas likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapis, kurį galima pasiekti duomenų paieškos puslapyje ir žemėlapių naršyklėje. Taip pat yra galimybė atsisiųsti duomenų rinkinį. Šis žemėlapis integruotas į LEI portale pasiekiamus Lietuvos savivaldybių žemėlapius.


Atvertas Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenų rinkinys

Informuojame, kad, remiantis LR teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, VĮ „GIS-Centras" kaip valstybės įmonė, atlikdama įmonės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, Įstatymo nustatyta tvarka pradeda teikti GRPK duomenis PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI.

GRPK duomenys atverti pagal tarptautinę Creative Commons Attribution 4.0 licenciją (CC BY 4.0). Duomenis naudoti ir dalintis galite be apribojimų, tačiau naudojantis būtina nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei pateikti informaciją, ar atlikta pakeitimų. GRPK duomenų autorių teisės priklauso LR žemės ūkio ministerijai.

GRPK atvirus duomenis galite atsisiųsti Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt Atvirų duomenų rubrikoje (https://www.geoportal.lt/geoportal/atviri-duomenys#GRPK ) bei Lietuvos atvirų duomenų portale (https://data.gov.lt/dataset/georeferencinio-pagrindo-kadastras).

Atsižvelgiant į jau minėto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punktą, GRPK atvirų duomenų rinkinys yra nepilnos sudėties.

GRPK duomenys atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant valstybės erdvinių duomenų sąveikumą. Duomenų atvėrimą siejame ne tik su teisinių reikalavimų įgyvendinimu, bet ir su vertybėmis (atvirumo, skaidrumo) ir prielaida pridėtinės vertės produktams kurti.

Visą GRPK erdvinių duomenų rinkinį arba GRPK duomenis kitais, ne pakartotinio duomenų naudojimo tikslais, užsisakyti ir atsisiųsti galite kaip ir iki šiol per geoportal.lt metaduomenų paieškos ir duomenų užsakymo posistemę.


Keičiasi dalies peržiūros paslaugų prieiga

 

Informuojame, kad nuo gegužės 20 d. dalies peržiūros paslaugų, tarp jų - valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių peržiūros paslaugos - stambesniu nei M 1:10000 masteliu pasiekiamos tik jas užsakiusiems naudotojams.