Atnaujintas Lietuvos geoido modelio LIT20G duomenų rinkinys

Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu atnaujintas ir per Lietuvos erdvinės informacijos portalą geoportal.lt teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelis LIT20G, susietas su Lietuvos valstybine aukščių sistema LAS07. 2020 m. geoido modelio atnaujinimą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos institutas.

LIT20G duomenų rinkinį galima atsisiųsti 8 formatais:

 • Šiaurės šalių geodezijos komisijos taikomu tekstiniu formatu (*.GRI, *.BIN)
 • Golden Software kompanijos kompiuterinės programos Surfer taikomu tekstiniu formatu (*.GRD)
 • ASCII tekstiniu formatu, aprašant tinklo viršūnes platuma, ilguma ir geoido aukščiu virš elipsoido (*.BLH)
 • Leica kompanijos taikomu formatu GEM (*.GEM)
 • Trimble kompanijos taikomu formatą GGF (*.GGF)
 • JAVAD kompanijos taikomu formatu DAT (*.DAT)
 • Topcon kompanijos taikomu formatu GFF (*.GFF)
 • Tekstiniu formatu CSV (*.CSV)
 

Detalią informaciją apie atnaujintą geoido modelį LIT20G surasite: http://www.nzt.lt/go.php/lit/Patikslintas-geoido-modelis-lietuvos-teritorijoje/1


2020 m. ortofotografiniai žemėlapiai – geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2020 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujino visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas:

Naujausius Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti žemėlapi naršyklėje.

Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

Atsisiuntimui bei peržiūrai neteikiami šie nomenklatūriniai lapai: 57/14, 61/15, 60/15, 59/15, 58/15, 57/15, 44/25, 43/25, 44/26, 43/26, 44/27, 43/27, 44/28, 43/28, 42/28, 44/29, 43/29, 42/29, 44/30, 43/30, 42/30, 44/31, 43/31, 44/32, 43/32, 44/33, 43/33, 45/34, 44/34, 45/35, 45/36, 44/37, 43/39, 43/38, 43/37, 42/40, 42/39, 42/38, 40/40, 36/40, 35/41, 35/40, 34/41, 34/40, 33/41, 32/42, 32/41, 31/43, 31/42, 30/43, 30/42, 29/44, 29/43, 28/45, 28/44, 28/43, 27/45, 27/44, 26/45, 25/45, 33/42.

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daugiau 2020 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.

ORT10LT_2018-2020


Atnaujinti vietovardžių duomenų rinkiniai

Informuojame, kad erdvinės informacijos portale atnaujinome vietovardžių duomenų rinkinius.

Nuo šiol oficialių vietovardžių duomenų rinkinyje GV_DRLT:

 • visų Lietuvos saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir teritorijų pavadinimai
 • seniūnijų pavadinimai
 • viešojo transporto maršrutų stotelių pavadinimai
 • tarybiniu laikotarpiu išnykusių gyvenamųjų vietovių vardai - net 300 tokių objektų, ir jų vieta žemėlapyje nustatyta

 

GV_DRLT duomenų rinkinys padidėjo beveik 40 000 naujų objektų.

Atnaujinome ir Lietuvių kalbos į geoportal.lt teikiamus duomenis. Galite matyti kaip anuo metu dzūkai kiekvieną kalvą, daubą, pievą. Šie duomenys įtraukti ir į GV_DRLT.

 

Atsisiuntimas ir peržiūra:

Atsisiųskite atnaujintus GV_DRLT duomenis: GV_DRLT duomenų rinkinio atsisiuntimas

Matykite GV_DRLT duomenis žemėlapyje: Vietovardžių el. paslauga

Lietuvių kalbos instituto duomenys žemėlapyje: LKI duomenų peržiūra

 

Atnaujinti Lietuvių kalbos instituto teikiami Lietuvos vietovardžių duomenys