Atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis

Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro (STK) erdvinius duomenis. Objektai, kuriuos galite rasti STK erdvinių duomenų rinkinyje, yra šie:

 • Nacionaliniai ir regioniniai parkai;
 • Rezervatai, rezervatinės apyrubės ir draustiniai;
 • Natura 2000 teritorijos;
 • Gamtos paveldo objektai;
 • Biosferos rezervatai ir poligonai;
 • Funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonos;
 • Atkuriamieji ir genetiniai sklypai.

 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų rinkinį galima atsisiųsti iš duomenų paieškos puslapio

Taip pat primename, kad šiuos duomenis galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

 

LR Saugomų teritorijų kadastro erdviniai duomenys


2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

Lietuvos erdvinės informacijos portalas pasipildė 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenimis, kurie orientuoti į aplinkosauginiu požiūriu problemines Lietuvos teritorijas. Duomenys sukurti remiantis itin aukštos raiškos (2,5 x 2,5 m pikselio dydis) palydovinėmis nuotraukomis ir kitais prieinamais duomenų rinkiniais. Duomenų rinkinių sukūrimas buvo koordinuojamas Europos aplinkos agentūros.

 • Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo.
 • Riparian Zones Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys. GLE yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100 m ir iki 10 m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha.
 • Urban Atlas duomenys. Pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose.
 • „Natura 2000" duomenys. Europos ekologinis tinklas „Natura 2000" – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Šiame sluoksnyje pateikta 2012 metų žemės danga „Natura 2000" teritorijose.
 

Peržiūrėti ir atsisiųsti šiuos duomenis bei sužinoti daugiau informacijos apie juos galite čia: 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

 

Copernicus 2012 m. žemės dangos duomenys - Riparian Zones


2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinys jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinį, kuris apima:

 • pakoreguotus 2012 metų CORINE žemės dangos duomenis (CLC12_LT);
 • pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų (CHA18_LT);
 • 2017 metų CORINE žemės dangos duomenis (CLC18_LT).
 

CORINE žemės dangos (CLC) duomenų bazė - tai visos Europos vektorinis žemės dangos duomenų rinkinys, sudalintas į 44 klases (Lietuvos teritoriją dengia 30 klasių) pagal žemės dangos tipą ir naudojimo paskirtį. Šiuo metu yra sukurti penki duomenų rinkiniai (1990, 2000, 2006, 2012 ir 2018 metams), apibūdinantys nagrinėjamų metų žemės dangą bei žemės dangos pokyčius, įvykusius nuo prieš tai sudarytos duomenų bazės.

CLC12_LT yra peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų žemės dangos duomenų bazė. Šios duomenų bazės tikslinimas vyko interpretuojant 2012 ir 2013 metų kosminius IRS palydovo vaizdus.

CHA18_LT pokyčių duomenų bazė yra sudaryta įvedant žemės dangos pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų. Šios duomenų bazės sukūrimas vyko interpretuojant 2012-2013 metų IRS palydovinius vaizdus ir 2017 metų Sentinel - 2 palydovinius vaizdus.

CLC18_LT sudarytas automatiniu būdu sujungiant CLC12_LT ir CHA18_LT duomenų bazes

Mažiausias kartografuojamas objektas šiose duomenų bazėse: CLC12_LT ir CLC18_LT yra 25 ha plotiniams objektams ir 100 m plotis linijiniams objektams. Mažiausias kartografuojamas objektas pokyčių CHA18_LT duomenų bazėje – 5 ha plotiniams objektams, išlaikant minimalų 100 m objekto plotį.

 

2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinį galima atsisiųsti iš duomenų paieškos puslapio.

Šio duomenų rinkinio peržiūros paslaugą galima peržiūrėti žemėlapių naršyklėje

 

2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinio duomenys