ERDVINIŲ DUOMENŲ MODELIAI

Vieningas georeferencinių duomenų modelis

Santrauka: Šio dokumento paskirtis – aprašyti vieningo georeferencinių duomenų modelio (toliau – VGDM) geoobjektus. Naudojantis šiuo dokumentu bus specifikuojami geoobjektai, kurie sudarys sektorinius duomenų modelius. Naudojantis šiuo dokumentu rengiamos georeferencinių duomenų produktų (duomenų bazių) specifikacijos.

Dokumento tekstas:

Šiame dokumente yra pateikiamas VGDM geoobjektų katalogas, nurodant kiekvienam geoobjektui priskiriamus atributus.
Apibrėžiant geoobjektą, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas, objekto galimų geometrijų tipai (plotas, linija, taškas, anotacija) bei atributai. Detalizuojant atributą nurodomas jo kodas, pavadinimas bei pateikiamas aprašymas, taip pat nurodomos atributo reikšmės tipas (Integer, Numeric, Text, Date), reikšmių srities tipas (0 – faktinė reikšmė, 1 – koduota reikšmė), o kai taikytina – matavimo vienetai. Jei atributo srities tipas yra koduota reikšmė, pateikiamos galimos atributo reikšmės.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-22

 

Vieningo georeferencinių duomenų modelio diegimo metodika

Santrauka: Dokumento paskirtis – aprašyti vieningo georeferencinio duomenų modelio (toliau – VGDM) diegimo metodiką. Naudojantis šiuo dokumentu sudaromos duomenų redagavimo procedūros duomenis kuriančioje organizacijoje.

Dokumento tekstas:
Dokumente pateikiama VGDM diegimo metodika apima geoobjektų egzistavimo ciklo ir tinklinės geometrijos kūrimo taisykles.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-19

 

Georeferencinių duomenų rinkinių harmonizavimo metodika

Santrauka: Šio dokumento paskirtis – aprašyti sukurtą georeferencinių duomenų konversijų, VGDB ir GDB1 Vilnius pokyčių kaupimo ir pokyčių atnaujinimo servisų (PAS) formavimo, PAS duomenų panaudojimo, VGDB geoobjektų ryšių su registrų objektų identifikatoriais nustatymo procesų realizavimo, naudojant testinės teritorijos geografinius duomenis, prototipą, panaudotą harmonizavimo scenarijų demonstracijai. Šiame dokumente aprašomos procedūros realizuoja Georeferencinių duomenų bazių diegimo ir Georeferencinių duomenų bazių harmonizavimo metodikas.

Dokumento tekstas:

Dokumente aprašytas VGDB prototipo sukūrimo procesas ir sukurtos VGDB papildymo, atnaujinimo ir naudojimo prototipinės automatizuotos procedūros (ETL modeliai). Dokumente aprašytas VGDB automatizuotas atnaujinimas pagal GDB1 Vilnius PAS duomenis, VGDB aprašomosios informacijos neautomatizuotas atnaujinimas pagal LAKD PAS duomenis, VGDB duomenų naudojimas MK ir UETK registrų duomenimsvizualizuoti bei VGDB aprašomosios informacijos atnaujinimas pagal MK ir UETK registrų duomenis. Prototipinai procesai ir automatizuotos procedūros sukurtos pagal Georeferencinių duomenų bazių diegimo ir Georeferencinių duomenųbazių harmonizavimo metodikas.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-19

 

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

Santrauka: Šio dokumento paskirtis – aprašyti geografinių duomenų klasifikatorių sistemą. Naudojantis šiuo dokumentu yra specifikuojami geoobjektų, kurie sudarys vieningo georeferencinio duomenų modelio (toliau – VGDM), sektorinius duomenų modelių ar geoduomenų bazių, atributai.

Dokumento tekstas:

Šiame dokumente yra pateikiamas geografinių duomenų klasifikatorių katalogas, išskiriant klasifikatoriuje naudojamas reikšmes.Apibrėžiant klasifikatorių, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas bei jame esančių, nusakytos reikšmės kodas, pavadinimas ir aprašymas. Aprašant klasifikatorių buvo naudojami dveji reikšmių srities tipai: 0 – faktinė reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Numeric ar Text) ir 1 – koduota reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Integer). Visų koduotų reikšmių sritis yra  Integer tipo. Aprašant klasifikatorius, kuomet jų srities tipas yra 0, t.y. turi būti pateikiama faktinė reikšmė, nurodomas reikšmės tipas (Numeric arba Text), matavimo/matų vienetas, reikšmių sritis bei didžiausias leidžiamas ženklų skaičius.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-22