Atgal

Duomenų rinkiniai: statinė ar dinaminė versija – kurią pasirinkti?

Kai kurie portale pateikiami duomenų rinkiniai (pvz., GRPK, SŽNS_DR10LT) gali būti užsakomi statine arba dinamine versija. Pagrindinis skirtumas tarp šių versijų:

  Atnaujinimai teikiami statiškai, t.y. kiekvieno atnaujinimo metu gaunamas pilnas duomenų rinkinys (pasirinktai teritorijai).

GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (statinis)Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DR10LT

  Atnaujinimai teikiami dinamiškai, t.y. naudotojas gauna tik duomenų pasikeitimus (pasirinktai teritorijai) per tam tikrą laikotarpį.

GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (dinaminis)Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazė SŽNS_DR10LT (dinaminis atnaujinimas)