GEOPORTAL.LT LEIDINYS
LEI portalo plėtros projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013 „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)" informacinis leidinys.
Projektas vykdytas 2018–2021 m. pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas" ir bendrai finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

 

 

Leidinys anglų kalba