Pradžiamokslis

Pavadinimas
Matavimų funkcija žemėlapių naršyklėje
Vidaus vandenų batimetrijos duomenų rinkinio vandens telkinių sąrašas
Lidar_DR_LT lazerinio skenavimo taškų duomenų parsisiuntimas ir peržiūra
Kaip peržiūrėti ortofotografinio žemėlapio fotografavimo datą
NŽT sutikimų išdavimo el. paslaugos
Teminių erdvinių duomenų kompleksinės peržiūros paslauga (interaktyvūs atlasai ir žemėlapių rinkiniai spausdinimui)
Naudotojo paskyros el. pašto keitimas
Duomenų naudojimosi sutarties pasirašymas el. parašu
Žemėlapių naršyklės pagalba
Apskaitytų valstybinės žemės plotų duomenų rinkinio (VŽA_DRLT) peržiūra
Paieška geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde (GKMF)
Įterpiamo žemėlapio kūrimas
Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga
Išvadų dėl žemės sklypų ploto ir (arba) ribų neatitikimo išdavimo (NTK21) paslauga
Koordinačių failo (.txt) įkėlimas per EDVI
CAD failų paruošimas per EDVI (Išvadų pagal 21 p. teikimui)
Stambaus mastelio topografinių planų derinimo (TOPD) el. paslauga
Lietuvos vietovardžių duomenų rinkinio (GV_DRLT) tvarkymo el. paslauga
Rastro susiejimas su koordinatėmis
Erdvinių duomenų valdymo internete (EDVI) paslauga
Žemės fondo analizės ir vertinimo (ŽFAV) paslauga
El. paslaugų naudojimas ArcGIS Online
El. paslaugų (WMS) naudojimas CAD programinėje įrangoje
El. paslaugų naudojimas GIS programinėje įrangoje
Duomenų rinkinių užsakymas
El. paslaugų užsakymas
Asmens tapatybės patvirtinimas per e-banką
VĮ „Registrų centras“ duomenų peržiūra
Duomenų peržiūra žemėlapių naršyklėje
Paieška žemėlapių naršyklėje
Slaptažodžio priminimas
Naudotojo registracija ir prisijungimas