Pradžiamokslis

Atgal

Žemėlapių naršyklės pagalba

Nuoroda atsisiuntimui: geoportal.lt žemėlapių naršyklės naudojimo pagalba

TURINYS: 

1. Apžvalga ir paskirtis 

2. Pagrindinio žemėlapio pasirinkimas

3. Horizontalus žemėlapio meniu

4. Vertikalus žemėlapio meniu

4.1. Duomenų paieška žemėlapyje

4.1.1. Bendroji duomenų paieška

4.1.2. Detalioji duomenų paieška

4.2. Žemėlapio turinys

4.3. Viešosios paslaugos

4.4. Duomenų rinkinių paieška

4.4.1. Bendroji duomenų rinkinių paieška

4.4.2. Detalioji duomenų rinkinių paieška

4.5. Matavimai

4.6. Maršrutų skaičiavimas žemėlapyje

4.7. Žemėlapio nustatymai

4.8. GRPK komponentas (matomas pridėjus)

4.9. ŽIS komponentas (pridėjus, atveriamas ankstesnės versijos žemėlapių naršyklėje)

4.10. Mano turinys (matomas prisijungus)

 

1. Geoportal.lt žemėlapių naršyklės apžvalga ir paskirtis

 

geoportal.lt žemėlapių naršyklė

1 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklė

 

geoportal.lt žemėlapių naršyklė (1 pav.) skirta erdvinių duomenų:

 • Peržiūrai
 • Analizei
 • Kaupimui
 • Redagavimui
 • Dalinimuisi

 

Žemėlapių naršyklės interneto adresas www.geoportal.lt/map

 

Žemėlapių naršyklė teikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

  1. 

 Žemėlapių naršyklės kalbos perjungimas

 Žemėlapių naršyklės kalbos perjungimas

 

Prie geoportal.lt prisijungusiam naudotojui teikiamas  papildomas žemėlapių naršyklės funkcionalumas.

 
  2. 

Prisijungimas prie geoportal.lt

 Prisijungimas prie geoportal.lt

 

2. Pagrindinio žemėlapio pasirinkimas

Darbui su duomenimis pasirinkite reikiamą foninį žemėlapį. Galite rinktis iš skirtingų žemėlapių tipų.

 1.    Pagrindinis geoportal.lt žemėlapis

Pagrindinis geoportal.lt žemėlapis

2.   Skirtingų metų Lietuvos ortofografinis žemėlapis

Skirtingų metų Lietuvos ortofografinis žemėlapis

3.   Mišrus geoportal.lt žemėlapis

Mišrus geoportal.lt žemėlapis

4.   Pilkas geoportal.lt žemėlapis

Pilkas geoportal.lt žemėlapis

5.   Geoportal.lt užrašai

Geoportal.lt užrašai

 

3. Horizontalus žemėlapio meniu

geoportal.lt žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje (2 pav.) pateikiamos priemonės darbui su žemėlapiu.

2 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės viršutinis horizontalus meniu

 

 
  1. Mastelis - mygtukas žemėlapio mastelio pasirinkimui Mastelis - mygtukas žemėlapio mastelio pasirinkimui
  2. Artinti vaizdą - mygtukas žemėlapio vaizdo priartinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje Artinti vaizdą - mygtukas žemėlapio vaizdo priartinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje
  3. Tolinti vaizdą – mygtukas žemėlapio vaizdo tolinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje Tolinti vaizdą – mygtukas žemėlapio vaizdo tolinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje
 4. Perstumti žemėlapį – mygtukas žemėlapio vaizdo perstūmimui į norimą teritoriją Perstumti žemėlapį – mygtukas žemėlapio vaizdo perstūmimui į norimą teritoriją
 5. Parodyti visą žemėlapį – mygtukas pradiniam žemėlapio dydžiui sugrąžinti Parodyti visą žemėlapį – mygtukas pradiniam žemėlapio dydžiui sugrąžinti
 6. Grįžti į ankstesnę aprėptį – mygtukas anksčiau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui Grįžti į ankstesnę aprėptį – mygtukas anksčiau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui
 7. Eiti į vėlesnę aprėptį – mygtukas vėliau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui Eiti į vėlesnę aprėptį – mygtukas vėliau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui
 8. Identifikuoti – mygtukas informacijos apie žemėlapyje pažymėtą vietą gavimui Identifikuoti – mygtukas informacijos apie žemėlapyje pažymėtą vietą gavimui
 9. Sukurti nuorodą Sukurti nuorodą – mygtukas norimo taško žemėlapyje pažymėjimui ir interaktyvios žemėlapio nuorodos į tą tašką gavimui bei dalijimuisi internete
 10.  Palyginti sluoksnius – slankiklis Žemėlapio tyrinyje esančių sluoksnių tarpusavio palyginimui Palyginti sluoksnius – slankiklis Žemėlapio tyrinyje esančių sluoksnių tarpusavio palyginimui
 11. Braižyti reljefo profilį, nustatyti taško aukštį mygtukas Braižyti reljefo profilį, nustatyti taško aukštį – mygtukas taško aukščio nustatymo ir reljefo profilio braižymo įrankių pasirinkimui
 11.1. Nustatyti taško vietovėje aukštį Nustatyti taško vietovėje aukštį – mygtukas taško vietovėje aukščio nustatymui, pažymint norimą tašką geoportal.lt žemėlapyje
 11.2. Braižyti reljefo profilį Braižyti reljefo profilį – mygtukas reljefo profiliui peržiūrėti, braižant norimą liniją geoportal.lt žemėlapyje. Pateikiama profilio informacija: taško aukštis (m), atstumas (km)
 12. Pridėti mygtukas

Pridėti – mygtukas papildomų geoportal.lt žemėlapių naršyklės komponentų įjungimui, el. paslaugų pridėjimui, duomenų rinkinio įkėlimui.

Įjungimui teikiami komponentai:

 • Georeferencinio pagrindo kadastras;
 • Žemės informacinė sistema (ŽIS; atveriama ŽIS žemėlapių naršyklėje)
 12.1. Pridėti el. paslaugą mygtukas Pridėti el. paslaugą – mygtukas duomenų el. paslaugos pridėjimui į Žemėlapio turinį
 12.2.  Įkelti duomenų rinkinį mygtukas Įkelti duomenų rinkinį – mygtukas erdvinių duomenų rinkinio įkėlimui į rubriką „Mano turinys"
 13. Mano žemėlapiai mygtukas Mano žemėlapiai – mygtukas (matomas prisijungus) norimo žemėlapio išsaugojimui, pakartotiniam atidarymui ir/ar peržiūrai ar redagavimui, dalijimuisi internete
 14. Spausdinti/saugoti žemėlapį mygtukas Spausdinti/saugoti žemėlapį – mygtukas žemėlapio spausdinimo ir išsaugojimo įrankių pasirinkimui
 14.1. Spausdinti žemėlapį mygtukas Spausdinti žemėlapį – mygtukas norimo žemėlapio, sumaketuoto pagal pasirinktą šabloną, atsisiuntimui PDF formatu ir spausdinimui. Žemėlapio makete galima įrašyti žemėlapio pavadinimą (iki 100 simbolių), pateikti žemėlapio aprašymą (iki 100 simbolių)
 14.2. Išsaugoti kaip paveikslėlį mygtukas Išsaugoti kaip paveikslėlį – mygtukas norimo žemėlapio atsisiuntimui PNG, JPG ir BMP formatais
 15. Susieti savo žemėlapį su koordinatėmis mygtukas Susieti savo žemėlapį su koordinatėmis – mygtukas žemėlapio paveikslėlio (iki 10 MB) koordinavimui
 16. Registruoti klaidą - mygtukas klaidos registravimo įrankiui atidaryti Registruoti klaidą - mygtukas klaidos registravimo įrankiui atidaryti
 16.1 Pažymėti klaidą tašku - mygtukas klaidos pažymėjimui tašku Pažymėti klaidą tašku - mygtukas klaidos pažymėjimui tašku
 16.2 Pažymėti klaidą linija - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant liniją Pažymėti klaidą linija - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant liniją
 16.3 Pažymėti klaidą daugiakampiu - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant daugiakampį Pažymėti klaidą daugiakampiu - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant daugiakampį
 17. Informacija – mygtukas informacijos apie naudojimąsi geoportal.lt žemėlapių naršykle gavimui Informacija – mygtukas informacijos apie naudojimąsi geoportal.lt žemėlapių naršykle gavimui

 

4. Vertikalus žemėlapio meniu

geoportal.lt žemėlapių naršyklės vertikalus meniu pateikiamas 3 pav.

3 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės vertikalus meniu, matomas prisijungusiam geoportal.lt naudotojui   

 

4.1. Duomenų paieška žemėlapyje

geoportal.lt žemėlapių naršyklėje galite atlikti bendrąją ir detaliąją žemėlapio objektų paiešką.

 

4.1.1. Bendroji duomenų paieška

geoportal.lt žemėlapių naršyklės bendroji duomenų paieška pateikiama 4 pav.

4 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės bendroji paieška

 

Bendrojoje duomenų paieškoje ieškoti duomenų galima į paieškos laukelį įvedant:

 • Vietovardį
 • įmonės pavadinimą
 • adresą
 • nomenklatūrinio lapo numerį

Atlikus paiešką, pateikiamas rastų paieškos rezultatų sąrašas, nurodomas atskirose kategorijose rastų objektų skaičius.

Spustelėjus dominantį paieškos rezultatą, objektas žemėlapyje priartinamas.

Galima atlikti ir detalią paiešką atskirose objektų kategorijose.

 

4.1.2. Detalioji duomenų paieška

geoportal.lt žemėlapių naršyklės detalioji duomenų paieška pateikiama 5 pav.

5 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės detalioji paieška

 

Galite atliktų šių objektų detalią paiešką:

 • Vietovardžių
 • Įmonių
 • Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondų žemėlapių
 • Žemės reformos žemėtvarkos projektų planų
 • Žemėlapio nomenklatūrinio suskirstymo lapų

 

1. Vietovardžių galite ieškoti pagal: savivaldybė ir tipą

Vietovardžių galite ieškoti pagal:

 • Savivaldybę
 • Tipą
2. Įmonių paieška

Įmonių galite ieškoti pagal:

 • Norimą miestą
 • Aprėptį žemėlapyje
3. Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo žemėlapių paieška

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo žemėlapių ieškoti galite pagal:

 • Žemėlapio koordinačių sistemos pavadinimą
 • Žemėlapio leidybos metus
 • Žemėlapio mastelį
 • Aprėptį geoportal.lt žemėlapyje
 • Vietovardį, minimą ieškomo žemėlapio pavadinime
4. Žemės reformos Žemėtvarkos projektų planų, jiems prilyginamų ir patikslinamųjų planų paieška

Žemės reformos Žemėtvarkos projektų planų, jiems prilyginamų ir patikslinamųjų planų galima ieškoti pagal:

 • Įsakymo, kuriuo patvirtintas planas, registracijos datą, nurodant dominančio laikotarpio pradžią ir/ar pabaigą
 • Savivaldybę ir/ar kadastro vietovę
5. Žemėlapių nomenklatūrinių lapų paieška

Žemėlapių nomenklatūrinių lapų ieškoti galite pagal:

 • žemėlapio koordinačių sistemos pavadinimą
 • mastelį
 • Aprėptį geoportal.lt žemėlapyje

 

4.2. Žemėlapio turinys 

Žemėlapio turinyje teikiamas žemėlapio sluoksnių sąrašas.

Kiekvienas sluoksnis gali būti valdomas mygtukų pagalba.

Sluoksnio valdymo mygtukų skaičius skiriasi priklausomai nuo sluoksnio. Pavyzdžiui, viešai geoportal.lt žemėlapių naršyklėje teikiamiems žemėlapiams valdyti įgalinta mažiau sluoksnio valdymo mygtukų lyginant su naudotojo geoportal.lt rubrikoje „Mano turinys" turimais erdvinių duomenų rinkiniais.

1. Sluoksnio įjungimas/išjungimas Sluoksnio įjungimas/išjungimas ─ mygtukas duomenų sluoksnio įjungimui/išjungimui geoportal.lt žemėlapių naršyklėje
2. Pašalinti mygtukas Pašalinti (jei aktyvuotas) ─ mygtukas duomenų sluoksnio pašalinimui iš Žemėlapio turinio
3. Nustatymų mygtukai

Nustatymai ─ mygtukas, skirtas:

 • duomenų sluoksnio peršviečiamumo žemėlapyje keitimui
 • duomenų aprėpties žemėlapyje pateikimui
4. Redagavimas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų redagavimui

Redagavimas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų redagavimui:

 • Naujų objektų kūrimui pagal koordinates ir/ar įbraižymą žemėlapyje
 • Esamų objektų grafinio vaizdo ir atributinės informacijos keitimui
 • Esamų objektų naikinimui
5. Simbolizacija (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų atvaizdavimui žemėlapyje

Simbolizacija (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų atvaizdavimui žemėlapyje:

 • Sutartinio ženklo (tipo, dydžio, spalvų) parinkimui
6. Sluoksniai (jei viešai teikiami)/ Atributų lentelė (jei sluoksnis iš „Mano turinio") ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributų lentelės

Sluoksniai (jei viešai teikiami)/ Atributų lentelė (jei sluoksnis iš „Mano turinio") ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributų lentelės:

 • Peržiūrai
 • Redagavimui (jei įgalinta)
 • Įrašų naikinimui (jei įgalinta)
7. Tekstas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributinės informacijos (užrašų) pateikimui žemėlapyje

Tekstas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributinės informacijos (užrašų) pateikimui žemėlapyje nurodant:

 • Šriftą
 • Teksto dydį
 • Teksto spalvą
 • Peršviečiamumą
 • Užrašų atstumą iki objektų
8. Analizė (jei aktyvuota) ─ mygtukas erdvinių duomenų analizės atlikimui. Analizė (jei aktyvuota) ─ mygtukas erdvinių duomenų analizės atlikimui. Su turimu duomenų rinkiniu galima atlikti svarbiausius Geografinės informacijos sistemose (GIS) taikomus erdvinių duomenų analizės uždavinius
9. Paieška (jei aktyvuota) ─ mygtukas objektų duomenų rinkinyje paieškos vykdymui

Paieška (jei aktyvuota) ─ mygtukas objektų duomenų rinkinyje paieškos vykdymui. Objektų paiešką galima vykdyti pagal:

 • Norimą atributą
 • Paieškos frazę
10. Informacija ─ mygtukas informacijos apie teikiamą duomenų paslaugą gavimui Informacija ─ mygtukas informacijos apie teikiamą duomenų paslaugą gavimui

 

4.3. Viešosios paslaugos

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės viešosios duomenų paslaugos pateikiamos  6 pav.

geoportal.lt žemėlapių naršyklės viešosios duomenų paslaugos

 6 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės viešosios duomenų paslaugos

 

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės rubrikoje „Viešosios paslaugos" teikiamos svarbiausios ir populiariausios duomenų peržiūros paslaugos, suskirstytos į kategorijas. Duomenų peržiūros paslaugomis  gali naudotis ir neprisijungęs GEOPORTAL.LT naudotojas.

1. Viešųjų paslaugų filtravimas skirtas paslaugų radimui pagal paslaugos pavadinimą ar jo fragmentą Viešųjų paslaugų filtravimas skirtas paslaugų radimui pagal paslaugos pavadinimą ar jo fragmentą

Pasirinktos duomenų paslaugos automatiškai pridedamos į Žemėlapio turinį.

4.4. Duomenų rinkinių paieška

Duomenų rinkinių ir paslaugų paieška vykdoma pagal jų metaduomenis.

4.4.1. Duomenų rinkinių paieška

1. Bendroji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška

Bendroji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška vykdoma pagal:

 • rinkinio ar paslaugos pavadinimą ar jo fragmentą

 

4.4.2. Detalioji duomenų rinkinių paieška

 
1. Detalioji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška

Detalioji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška vykdoma pagal:

 • Koordinates ir/arba aprėptį žemėlapyje
 • Duomenų teikėją
 • Duomenų temą
 • Duomenų temos kategoriją
 • Duomenų el. paslaugos tipą
2. Rastų paieška

Rastų paieškos rezultatų sąraše spustelėjus norimą duomenų rinkinį ar susijusią el. paslaugą, galima:

 • Gauti metaduomenų aprašymą
 • prisidėti į Žemėlapio turinį ir peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje (jei tai duomenų peržiūros paslauga ir jei aktyvuota)

 

4.5. Matavimai

1. Nustatyti taško koordinatę mygtukas

Nustatyti taško koordinatę ─ mygtukas, skirtas:

 • norimo taško žemėlapyje žymėjimui ir koordinačių automatiniam gavimui
 • norimo taško koordinačių įvedimui ir automatiniam žymėjimui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė tašką nustatyti šiose koordinačių sistemose:

 • LKS-94
 • WGS-84
 • WGS-84 LMS
2. Matuoti atstumą mygtukas

Matuoti atstumą ─ mygtukas, skirtas:

 • atstumo braižymui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė matuoti atstumą:

 • Metrais
 • kilometrais
3. Matuoti plotą mygtukas

Matuoti plotą ─ mygtukas, skirtas:

 • Daugiakampio braižymui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė matuoti plotą:

 • Kvadratiniais metrais
 • Kvadratiniais kilometrais
 • Arais
 • hektarais

 

4.6. Maršrutų skaičiavimas žemėlapyje

 

1. Nustatymai ─ mygtukas maršruto tipo pasirinkimui.

Nustatymai ─ mygtukas maršruto tipo pasirinkimui.

Galimi maršruto tipai:

 • Greičiausias
 • Trumpiausias
2. Maršruto taškų įvedimas

Maršruto taškų įvedimas:

 • Pradinio sustojimo vieta ─ mygtukas maršruto pradinio taško pateikimui žemėlapyje arba įvedant ieškomą tekstą
 • Galinio sustojimo vieta ─ mygtukas maršruto galinio  taško pateikimui žemėlapyje arba įvedant ieškomą tekstą

Teikiama galimybė įvesti tarpinius maršruto taškus (iki 5 tarpinių taškų)

 

4.7. Žemėlapio nustatymai

geoportal.lt žemėlapių naršyklės nustatymų valdymui skirtas langas pateikiamas 7 pav.

geoportal.lt žemėlapių naršyklės nustatymų langas

7 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės nustatymų langas

 

1. Rodyti pranešimus apie sluoksnių matomumą mygtukas

Rodyti pranešimus apie sluoksnių matomumą ─ mygtukas, skirtas pranešimo ekrane pateikimui apie Žemėlapio turinyje sėkmingai/nesėkmingai pridėtą norimą žemėlapio sluoksnį

2. Rodyti pranešimus apie sluoksnių krovimąsi mygtukas

Rodyti pranešimus apie sluoksnių krovimąsi ─ mygtukas, skirtas pranešimo ekrane pateikimui apie pasirinkto žemėlapio sluoksnio krovimosi laiką

3. Koordinačių sistemos mygtukas

Koordinačių sistema ─ mygtukas GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės pagrindinio žemėlapio koordinačių sistemos keitimui.

Teikiama galimybė pasirinkti GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės koordinačių sistemą:

 • LKS 1994 Lithuania TM
 • CGS WGS 1984
 • Web Mercator

 

4.8. GRPK komponentas (matomas pridėjus)

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklėje pridedamas Georeferencinio pagrindo komponentas pateikiamas 8 pav.

Geoportal.lt žemėlapių naršyklės pridedamas komponentas "GRPK paslaugos"

8 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės pridedamas komponentas "GRPK paslaugos"

 

Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) komponentas pridedamas, kai žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje spaudžiate „Pridėti", tada pasirenkate „GRPK paslaugos".

 

1. Identifikuokite objektą išrašo gavimui ─ mygtukas GRPK objekto žymėjimui žemėlapyje ir išrašo apie objektą gavimui.

Identifikuokite objektą išrašo gavimui ─ mygtukas GRPK objekto žymėjimui žemėlapyje ir išrašo apie objektą gavimui.

Funkcionalumas veikia, kai žemėlapio mastelis M 1:50 000 ir stambesnis

2. Identifikuokite objektą išrašo gavimui brėžiant aprėptį žemėlapyje mygtukas

Identifikuokite objektą išrašo gavimui brėžiant aprėptį žemėlapyje  ─ mygtukas GRPK objektų žymėjimui, žemėlapyje brėžiant aprėptį, ir dominančio objekto išrašo gavimui.

Funkcionalumas veikia, kai žemėlapio mastelis M 1:50 000 ir stambesnis

3. Pasirinkti ir atsisiųsti GRPK žemėlapį mygtukas

Pasirinkti ir atsisiųsti GRPK žemėlapį ─ mygtukas dominančios teritorijos nomenklatūrinio GRPK žemėlapio lapo atsisiuntimui

 

4.9. ŽIS komponentas (pridėjus, atveriamas ankstesnės versijos geoportal.lt žemėlapių naršyklėje)

Žemės informacinės sistemos (ŽIS) komponentas pridedamas, kai žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje spaudžiate „Pridėti", tada pasirenkate „ŽIS paslaugos".

Pridėjus ŽIS paslaugas, teikiama galimybė naudotis ŽIS paslaugomis ŽIS žemėlapių naršyklėje.

 

4.10. Mano turinys (matomas prisijungus)

Prisijungus prie GEOPORTAL.LT matomas žemėlapių naršyklės komponentas „Mano turinys" pateikiamas  9 pav.

Geoportal.lt žemėlapių naršyklės komponentas naudotojo turimų duomenų resursų valdymui

9 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės komponentas naudotojo turimų duomenų resursų valdymui

 

 
1. Užsakytos paslaugos mygtukas

Užsakytos paslaugos ─ mygtukas per geoportal.lt naudotojo užsakytų duomenų peržiūros paslaugų rodymui žemėlapių naršyklėje

2. Mano turinys mygtukas

Mano turinys ─ mygtukas naudotojo turimų ar su naudotoju pasidalintų žemėlapių ar duomenų rinkinių įkėlimui į Žemėlapio turinį

3. Įkelti duomenų rinkinį mygtukas

Įkelti duomenų rinkinį ─ mygtukas naujo duomenų rinkinio įkėlimui į rubriką „Mano turinys"

4. Tvarkyti mano turinį mygtukas

Tvarkyti mano turinį – mygtukas nukeliantis į  EDVI „Mano turinys" puslapį

5. Atidaryti viešų žemėlapių galeriją mygtukas

Atidaryti viešų žemėlapių galeriją ─ mygtukas geoportal.lt naudotojų sukurtų ir viešai teikiamų žemėlapių peržiūrai žemėlapių galerijoje

 

Geoportal.lt žemėlapių naršyklė - darbui su erdviniais duomenimis: internetu, be papildomos programinės įrangos