Pradžiamokslis

Atgal

Žemėlapių naršyklės pagalba

Nuoroda atsisiuntimui: geoportal.lt žemėlapių naršyklės naudojimo pagalba

TURINYS: 

1. Apžvalga ir paskirtis 

2. Pagrindinio žemėlapio pasirinkimas

3. Horizontalus žemėlapio meniu

4. Vertikalus žemėlapio meniu

4.1. Duomenų paieška žemėlapyje

4.1.1. Bendroji duomenų paieška

4.1.2. Detalioji duomenų paieška

4.2. Žemėlapio turinys

4.3. Viešosios paslaugos

4.4. Duomenų rinkinių paieška

4.4.1. Bendroji duomenų rinkinių paieška

4.4.2. Detalioji duomenų rinkinių paieška

4.5. Matavimai

4.6. Maršrutų skaičiavimas žemėlapyje

4.7. Žemėlapio nustatymai

4.8. GRPK komponentas (matomas pridėjus)

4.9. ŽIS komponentas (pridėjus, atveriamas ankstesnės versijos žemėlapių naršyklėje)

4.10. Mano turinys (matomas prisijungus)

 

1. Geoportal.lt žemėlapių naršyklės apžvalga ir paskirtis

 

1 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklė

 

geoportal.lt žemėlapių naršyklė (1 pav.) skirta erdvinių duomenų:

 • Peržiūrai
 • Analizei
 • Kaupimui
 • Redagavimui
 • Dalinimuisi

 

Žemėlapių naršyklės interneto adresas www.geoportal.lt/map

 

Žemėlapių naršyklė teikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

  1. 

 Žemėlapių naršyklės kalbos perjungimas

 

Prie geoportal.lt prisijungusiam naudotojui teikiamas  papildomas žemėlapių naršyklės funkcionalumas.

 
  2. 

 Prisijungimas prie geoportal.lt

 

2. Pagrindinio žemėlapio pasirinkimas

Darbui su duomenimis pasirinkite reikiamą foninį žemėlapį. Galite rinktis iš skirtingų žemėlapių tipų.

 3.    

Pagrindinis geoportal.lt žemėlapis

4.   

Skirtingų metų Lietuvos ortofografinis žemėlapis

5.   

Mišrus geoportal.lt žemėlapis

6.   

Pilkas geoportal.lt žemėlapis

 

3. Horizontalus žemėlapio meniu

geoportal.lt žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje (2 pav.) pateikiamos priemonės darbui su žemėlapiu.

2 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės viršutinis horizontalus meniu

 

 
  7. Mastelis - mygtukas žemėlapio mastelio pasirinkimui
  8. Artinti vaizdą - mygtukas žemėlapio vaizdo priartinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje
  9. Tolinti vaizdą – mygtukas žemėlapio vaizdo tolinimui, pažymint norimą teritoriją žemėlapyje
 10. Perstumti žemėlapį – mygtukas žemėlapio vaizdo perstūmimui į norimą teritoriją
 11. Parodyti visą žemėlapį – mygtukas pradiniam žemėlapio dydžiui sugrąžinti
 12. Grįžti į ankstesnę aprėptį – mygtukas anksčiau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui
 13. Eiti į vėlesnę aprėptį – mygtukas vėliau buvusios žemėlapio vaizdo aprėpties grąžinimui
 14. Identifikuoti – mygtukas informacijos apie žemėlapyje pažymėtą vietą gavimui
 15. Sukurti nuorodą – mygtukas norimo taško žemėlapyje pažymėjimui ir interaktyvios žemėlapio nuorodos į tą tašką gavimui bei dalijimuisi internete
 16.  Palyginti sluoksnius – slankiklis Žemėlapio tyrinyje esančių sluoksnių tarpusavio palyginimui
 17. Braižyti reljefo profilį, nustatyti taško aukštį – mygtukas taško aukščio nustatymo ir reljefo profilio braižymo įrankių pasirinkimui
 17.1. Nustatyti taško vietovėje aukštį – mygtukas taško vietovėje aukščio nustatymui, pažymint norimą tašką geoportal.lt žemėlapyje
 17.2. Braižyti reljefo profilį – mygtukas reljefo profiliui peržiūrėti, braižant norimą liniją geoportal.lt žemėlapyje. Pateikiama profilio informacija: taško aukštis (m), atstumas (km)
 18.

Pridėti – mygtukas papildomų geoportal.lt žemėlapių naršyklės komponentų įjungimui, el. paslaugų pridėjimui, duomenų rinkinio įkėlimui.

Įjungimui teikiami komponentai:

 • Georeferencinio pagrindo kadastras;
 • Žemės informacinė sistema (ŽIS; atveriama ŽIS žemėlapių naršyklėje)
 18.1. Pridėti el. paslaugą – mygtukas duomenų el. paslaugos pridėjimui į Žemėlapio turinį
 18.2.  Įkelti duomenų rinkinį – mygtukas erdvinių duomenų rinkinio įkėlimui į rubriką „Mano turinys"
 19. Mano žemėlapiai – mygtukas (matomas prisijungus) norimo žemėlapio išsaugojimui, pakartotiniam atidarymui ir/ar peržiūrai ar redagavimui, dalijimuisi internete
 20. Spausdinti/saugoti žemėlapį – mygtukas žemėlapio spausdinimo ir išsaugojimo įrankių pasirinkimui
 20.1. Spausdinti žemėlapį – mygtukas norimo žemėlapio, sumaketuoto pagal pasirinktą šabloną, atsisiuntimui PDF formatu ir spausdinimui. Žemėlapio makete galima įrašyti žemėlapio pavadinimą (iki 100 simbolių), pateikti žemėlapio aprašymą (iki 100 simbolių)
 20.2. Išsaugoti kaip paveikslėlį – mygtukas norimo žemėlapio atsisiuntimui PNG, JPG ir BMP formatais
 21. Susieti savo žemėlapį su koordinatėmis – mygtukas žemėlapio paveikslėlio (iki 10 MB) koordinavimui
 22. Registruoti klaidą - mygtukas klaidos registravimo įrankiui atidaryti
 22.1 Pažymėti klaidą tašku - mygtukas klaidos pažymėjimui tašku
 22.2 Pažymėti klaidą linija - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant liniją
 22.3 Pažymėti klaidą daugiakampiu - mygtukas klaidos pažymėjimui nubraižant daugiakampį
 23. Informacija – mygtukas informacijos apie naudojimąsi geoportal.lt žemėlapių naršykle gavimui

 

4. Vertikalus žemėlapio meniu

geoportal.lt žemėlapių naršyklės vertikalus meniu pateikiamas 3 pav.

3 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės vertikalus meniu, matomas prisijungusiam geoportal.lt naudotojui   

 

4.1. Duomenų paieška žemėlapyje

geoportal.lt žemėlapių naršyklėje galite atlikti bendrąją ir detaliąją žemėlapio objektų paiešką.

 

4.1.1. Bendroji duomenų paieška

geoportal.lt žemėlapių naršyklės bendroji duomenų paieška pateikiama 4 pav.

4 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės bendroji paieška

 

Bendrojoje duomenų paieškoje ieškoti duomenų galima į paieškos laukelį įvedant:

 • Vietovardį
 • įmonės pavadinimą
 • adresą
 • nomenklatūrinio lapo numerį

Atlikus paiešką, pateikiamas rastų paieškos rezultatų sąrašas, nurodomas atskirose kategorijose rastų objektų skaičius.

Spustelėjus dominantį paieškos rezultatą, objektas žemėlapyje priartinamas.

Galima atlikti ir detalią paiešką atskirose objektų kategorijose.

 

4.1.2. Detalioji duomenų paieška

geoportal.lt žemėlapių naršyklės detalioji duomenų paieška pateikiama 5 pav.

5 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės detalioji paieška

 

Galite atliktų šių objektų detalią paiešką:

 • Vietovardžių
 • Įmonių
 • Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondų žemėlapių
 • Žemės reformos žemėtvarkos projektų planų
 • Žemėlapio nomenklatūrinio suskirstymo lapų

 

24.

Vietovardžių galite ieškoti pagal:

 • aprėptį žemėlapyje
25.

Įmonių galite ieškoti pagal:

 • norimą miestą
 • aprėptį žemėlapyje
26.

Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo žemėlapių ieškoti galite pagal:

 • Žemėlapio koordinačių sistemos pavadinimą
 • Žemėlapio leidybos metus
 • Žemėlapio mastelį
 • Aprėptį geoportal.lt žemėlapyje
 • Vietovardį, minimą ieškomo žemėlapio pavadinime
27.

Žemės reformos Žemėtvarkos projektų planų, jiems prilyginamų ir patikslinamųjų planų galima ieškoti pagal:

 • Įsakymo, kuriuo patvirtintas planas, registracijos datą, nurodant dominančio laikotarpio pradžią ir/ar pabaigą
 • Savivaldybę ir/ar kadastro vietovę
28.

Žemėlapių nomenklatūrinių lapų ieškoti galite pagal:

 • žemėlapio koordinačių sistemos pavadinimą
 • mastelį
 • Aprėptį geoportal.lt žemėlapyje

 

4.2. Žemėlapio turinys 

Žemėlapio turinyje teikiamas žemėlapio sluoksnių sąrašas.

Kiekvienas sluoksnis gali būti valdomas mygtukų pagalba.

Sluoksnio valdymo mygtukų skaičius skiriasi priklausomai nuo sluoksnio. Pavyzdžiui, viešai geoportal.lt žemėlapių naršyklėje teikiamiems žemėlapiams valdyti įgalinta mažiau sluoksnio valdymo mygtukų lyginant su naudotojo geoportal.lt rubrikoje „Mano turinys" turimais erdvinių duomenų rinkiniais.

29. Sluoksnio įjungimas/išjungimas ─ mygtukas duomenų sluoksnio įjungimui/išjungimui geoportal.lt žemėlapių naršyklėje
30. Pašalinti (jei aktyvuotas) ─ mygtukas duomenų sluoksnio pašalinimui iš Žemėlapio turinio
31.

Nustatymai ─ mygtukas, skirtas:

 • duomenų sluoksnio peršviečiamumo žemėlapyje keitimui
 • duomenų aprėpties žemėlapyje pateikimui
32.

Redagavimas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų redagavimui:

 • Naujų objektų kūrimui pagal koordinates ir/ar įbraižymą žemėlapyje
 • Esamų objektų grafinio vaizdo ir atributinės informacijos keitimui
 • Esamų objektų naikinimui
33.

Simbolizacija (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų atvaizdavimui žemėlapyje:

 • Sutartinio ženklo (tipo, dydžio, spalvų) parinkimui
34.

Sluoksniai (jei viešai teikiami)/ Atributų lentelė (jei sluoksnis iš „Mano turinio") ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributų lentelės:

 • Peržiūrai
 • Redagavimui (jei įgalinta)
 • Įrašų naikinimui (jei įgalinta)
35. Legenda (jei aktyvuota) ─ žemėlapio sluoksnio sutartinių ženklų pateikimui
36.

Tekstas (jei aktyvuota) ─ mygtukas duomenų sluoksnio atributinės informacijos (užrašų) pateikimui žemėlapyje nurodant:

 • Šriftą
 • Teksto dydį
 • Teksto spalvą
 • Peršviečiamumą
 • Užrašų atstumą iki objektų
37. Analizė (jei aktyvuota) ─ mygtukas erdvinių duomenų analizės atlikimui. Su turimu duomenų rinkiniu galima atlikti svarbiausius Geografinės informacijos sistemose (GIS) taikomus erdvinių duomenų analizės uždavinius
38.

Paieška (jei aktyvuota) ─ mygtukas objektų duomenų rinkinyje paieškos vykdymui. Objektų paiešką galima vykdyti pagal:

 • Norimą atributą
 • Paieškos frazę
39. Informacija ─ mygtukas informacijos apie teikiamą duomenų paslaugą gavimui

 

4.3. Viešosios paslaugos

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės viešosios duomenų paslaugos pateikiamos  6 pav.

 6 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės viešosios duomenų paslaugos

 

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės rubrikoje „Viešosios paslaugos" teikiamos svarbiausios ir populiariausios duomenų peržiūros paslaugos, suskirstytos į kategorijas. Duomenų peržiūros paslaugomis  gali naudotis ir neprisijungęs GEOPORTAL.LT naudotojas.

40. Viešųjų paslaugų filtravimas skirtas paslaugų radimui pagal paslaugos pavadinimą ar jo fragmentą

Pasirinktos duomenų paslaugos automatiškai pridedamos į Žemėlapio turinį.

4.4. Duomenų rinkinių paieška

Duomenų rinkinių ir paslaugų paieška vykdoma pagal jų metaduomenis.

4.4.1. Duomenų rinkinių paieška

41.

Bendroji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška vykdoma pagal:

 • rinkinio ar paslaugos pavadinimą ar jo fragmentą

 

4.4.2. Detalioji duomenų rinkinių paieška

 
42.

Detalioji duomenų rinkinių ir susijusių paslaugų paieška vykdoma pagal:

 • Koordinates ir/arba aprėptį žemėlapyje
 • Duomenų teikėją
 • Duomenų temą
 • Duomenų temos kategoriją
 • Duomenų el. paslaugos tipą
43.

Rastų paieškos rezultatų sąraše spustelėjus norimą duomenų rinkinį ar susijusią el. paslaugą, galima:

 • Gauti metaduomenų aprašymą
 • prisidėti į Žemėlapio turinį ir peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje (jei tai duomenų peržiūros paslauga ir jei aktyvuota)

 

4.5. Matavimai

44.

Nustatyti taško koordinatę ─ mygtukas, skirtas:

 • norimo taško žemėlapyje žymėjimui ir koordinačių automatiniam gavimui
 • norimo taško koordinačių įvedimui ir automatiniam žymėjimui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė tašką nustatyti šiose koordinačių sistemose:

 • LKS-94
 • WGS-84
 • WGS-84 LMS
45.

Matuoti atstumą ─ mygtukas, skirtas:

 • atstumo braižymui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė matuoti atstumą:

 • Metrais
 • kilometrais
46.

Matuoti plotą ─ mygtukas, skirtas:

 • Daugiakampio braižymui žemėlapyje
 • informacijos eksportavimui ir atsisiuntimui CSV ir Shape formatu

Teikiama galimybė matuoti plotą:

 • Kvadratiniais metrais
 • Kvadratiniais kilometrais
 • Arais
 • hektarais

 

4.6. Maršrutų skaičiavimas žemėlapyje

 

47.

Nustatymai ─ mygtukas maršruto tipo pasirinkimui.

Galimi maršruto tipai:

 • Greičiausias
 • Trumpiausias
48.

Maršruto taškų įvedimas:

 • Pradinio sustojimo vieta ─ mygtukas maršruto pradinio taško pateikimui žemėlapyje arba įvedant ieškomą tekstą
 • Galinio sustojimo vieta ─ mygtukas maršruto galinio  taško pateikimui žemėlapyje arba įvedant ieškomą tekstą

Teikiama galimybė įvesti tarpinius maršruto taškus (iki 5 tarpinių taškų)

 

4.7. Žemėlapio nustatymai

geoportal.lt žemėlapių naršyklės nustatymų valdymui skirtas langas pateikiamas 7 pav.

7 pav. geoportal.lt žemėlapių naršyklės nustatymų langas

 

49.

Rodyti pranešimus apie sluoksnių matomumą ─ mygtukas, skirtas pranešimo ekrane pateikimui apie Žemėlapio turinyje sėkmingai/nesėkmingai pridėtą norimą žemėlapio sluoksnį

50.

Rodyti pranešimus apie sluoksnių krovimąsi ─ mygtukas, skirtas pranešimo ekrane pateikimui apie pasirinkto žemėlapio sluoksnio krovimosi laiką

51.

Koordinačių sistema ─ mygtukas GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės pagrindinio žemėlapio koordinačių sistemos keitimui.

Teikiama galimybė pasirinkti GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės koordinačių sistemą:

 • LKS 1994 Lithuania TM
 • CGS WGS 1984
 • Web Mercator

 

4.8. GRPK komponentas (matomas pridėjus)

GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklėje pridedamas Georeferencinio pagrindo komponentas pateikiamas 8 pav.

8 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės pridedamas komponentas "GRPK paslaugos"

 

Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) komponentas pridedamas, kai žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje spaudžiate „Pridėti", tada pasirenkate „GRPK paslaugos".

 

52.

Identifikuokite objektą išrašo gavimui ─ mygtukas GRPK objekto žymėjimui žemėlapyje ir išrašo apie objektą gavimui.

Funkcionalumas veikia, kai žemėlapio mastelis M 1:50 000 ir stambesnis

53.

Identifikuokite objektą išrašo gavimui brėžiant aprėptį žemėlapyje  ─ mygtukas GRPK objektų žymėjimui, žemėlapyje brėžiant aprėptį, ir dominančio objekto išrašo gavimui.

Funkcionalumas veikia, kai žemėlapio mastelis M 1:50 000 ir stambesnis

54.

Pasirinkti ir atsisiųsti GRPK žemėlapį ─ mygtukas dominančios teritorijos nomenklatūrinio GRPK žemėlapio lapo atsisiuntimui

 

4.9. ŽIS komponentas (pridėjus, atveriamas ankstesnės versijos geoportal.lt žemėlapių naršyklėje)

Žemės informacinės sistemos (ŽIS) komponentas pridedamas, kai žemėlapių naršyklės viršutinėje horizontalioje mygtukų juostoje spaudžiate „Pridėti", tada pasirenkate „ŽIS paslaugos".

Pridėjus ŽIS paslaugas, teikiama galimybė naudotis ŽIS paslaugomis ŽIS žemėlapių naršyklėje.

 

4.10. Mano turinys (matomas prisijungus)

Prisijungus prie GEOPORTAL.LT matomas žemėlapių naršyklės komponentas „Mano turinys" pateikiamas  9 pav.

9 pav. GEOPORTAL.LT žemėlapių naršyklės komponentas naudotojo turimų duomenų resursų valdymui

 

">
55.

Užsakytos paslaugos ─ mygtukas per geoportal.lt naudotojo užsakytų duomenų peržiūros paslaugų rodymui žemėlapių naršyklėje

56.

Mano turinys ─ mygtukas naudotojo turimų ar su naudotoju pasidalintų žemėlapių ar duomenų rinkinių įkėlimui į Žemėlapio turinį

57.

Įkelti duomenų rinkinį ─ mygtukas naujo duomenų rinkinio įkėlimui į rubriką „Mano turinys"

58.

Atidaryti viešų žemėlapių galeriją ─ mygtukas geoportal.lt naudotojų sukurtų ir viešai teikiamų žemėlapių peržiūrai žemėlapių galerijoje

 

Geoportal.lt žemėlapių naršyklė - darbui su erdviniais duomenimis: internetu, be papildomos programinės įrangos