Pradžiamokslis

Atgal

Lietuvos vietovardžių duomenų rinkinio (GV_DRLT) tvarkymo el. paslauga

Peržiūrėkite Geoportalo pradžiamokslio informaciją, kaip į žemėlapių naršyklę prisidėti, vykdyti paiešką bei atsisiųsti Lietuvos vietovardžių duomenų rinkinį (GV_DRLT).

Naudojant Geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio (GV_DRLT) peržiūros, paieškos, teikimo ir statistikos analizės interaktyvią elektroninę paslaugą, teikiama galimybė peržiūrėti oficialaus Lietuvos teritorijos vietovardžių duomenų rinkinio duomenis žemėlapių naršyklėje, atlikti paiešką ir analizuoti sukauptų vietovardžių statistiką. Registruotiems naudotojams suteikiama galimybė pasiūlyti į Vietovardžių duomenų rinkinį įtraukti naujus vietovardžius, informuoti apie esamas klaidas.

0:02 Atidarykite Vietovardžių el. paslaugos puslapį (www.geoportal.lt/vietovardziai)

0:07 Susipažinkite su paslaugos tituliniame puslapyje pateikiama informacija: apie paslaugą, jos galimybes, pagalbos medžiagą

0:12 Spauskite mygtuką „Peržiūrėti" Vietovardžių el. paslaugos žemėlapiui (www.geoportal.lt/vietovardziai/map) atidaryti

0:20 Žemėlapio turinyje peržiūrėkite vietovardžių duomenų rinkinį sudarančius sluoksnius, legendą, žemėlapio objektus

0:40 Priartinkite žemėlapyje norimą vietovardį, pvz., istorinį vietovardį (iki Kauno HE statybos buvusį Astragų kaimą)

0:55 Peržiūrėkite papildomą vietovardžio informaciją (mygtukas „Identifikuoti")

1:10 Peržiūrėkite vietovardį senuosiuose topografiniuose žemėlapiuose ir palyginkite istorinio objekto vietą su esama situacija

2:00 Suraskite aplink dominantį objektą daugiau panašų pavadinimą turinčių objektų

2:35 Prisijunkite norėdami pateikti pastabą vietovardžių duomenų rinkinyje esančiam objektui

2:50 Pateikite pastabą vietovardžių duomenų rinkinyje esančiam objektui, prieš tai suradę šį vietovardį duomenų rinkinyje

3:20 Pateikite informaciją apie vietovardžių duomenų rinkinyje trūkstamą objektą, prieš tai įsitikinę, jog tokio vietovardžio duomenų rinkinyje nėra

4:55 Atsispausdinkite vietovardžių žemėlapį

5:10 Palyginkite dominančią teritoriją detaliame vietovardžių žemėlapyje ir kituose žemėlapiuose