LEI PORTALO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra (LEII) yra informacinių technologijų pagrindu veikianti valstybės sistema, kuri apima valstybės, savivaldos, verslo ir nevalstybinių organizacijų geografinius (erdvėje orientuotus) duomenis ir su jais susijusią informaciją. LEII paskirtis – valdyti valstybės erdvinius duomenis, teikti juos naudotojams ir sudaryti sąlygas gauti apie duomenis oficialią informaciją. LEII paslaugos naudotojams yra pasiekiamos per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (LEI portalas) geoportal.lt.

 

LEI portale teikiami duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų numatytus atvejus. Kiekvienas asmuo gali naudotis LEI portalo paslaugomis Lietuvos Respublikos įstatymų, LEII institucijų, jų valdomų valstybės informacinių sistemų nuostatų bei LEI portalo nuostatų nustatyta tvarka.

 

LEI portalo valdytojas yra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Ji priima sprendimus dėl naujų duomenų teikėjų įsijungimo į LEII, veda derybas dėl jų duomenų teikimo, gavimo ir atsiskaitymo sąlygų, sudaro sutartis.

 

LEI portalo tvarkytojas yra valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras. LEI portalo tvarkytojas tvarko portalo naudotojus, informacijos struktūrą ir bendrąjį  turinį,  kaupia ir apdoroja metaduomenis,  juos saugo ir inicijuoja savalaikį atnaujinimą, kuria ir teikia naudotojams elektronines duomenų ir metaduomenų paslaugas. LEI portalo tvarkytojas užtikrina visos LEI portale publikuojamos informacijos korektišką registravimą, tvarkymą ir perdavimą bei apsaugą nuo neteisėtų veiksmų.  LEI portalo tvarkytojas turi teisę be įspėjimo šalinti iš LEI portalo nekorektišką ar neatitinkančią reikalavimų informaciją.

 

LEI portalo duomenų teikėjai yra asmenys – įvairių geografinių duomenų ir paslaugų valdytojai (tvarkytojai). Jie teikia ir atnaujina LEI portalo reikalavimus atitinkančius metaduomenis apie jų valdomų  geografinių duomenų rinkinius, teikia LEI portalui duomenis ir/ar elektronines paslaugas. LEII duomenų teikėjai pilnai atsako už jų teikiamų metaduomenų ir duomenų turinį ir apibrėžia duomenų naudojimo sąlygas.

 

LEI portalo valdytojas, tvarkytojas ir duomenų teikėjai vadovaujasi Lietuvos erdvinės informacijos portalo ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų saugos nuostatais, kurie yra patvirtinti Lietuvos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-350.

 

Už teminių sričių turinį ir informacijos pateikimą atsako LEI portalo tvarkytojo paskirti teminių sričių tvarkytojai.

 

LEI portale skelbiama informacija gali būti naudojama tik gavus LEI portalo tvarkytojo išankstinį sutikimą. Už bandymą neteisėtai atsisiųsti, naudoti  ar pakeisti LEI portalo duomenis atsakomybę numato Lietuvos įstatymai.

 

Atsakomybės apribojimas

LEI portalo valdytojas ir LEI portalo tvarkytojas neatsako už LEII duomenų teikėjų skelbiamos informacijos turinį, išsamumą, tikslumą, teikimo ir  naudojimo sąlygas.

 

LEI portale teikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias Interneto svetaines, kuriose gali būti teikiama geografinė ar su ja susijusi informacija. Pereidami į kitą svetainę jūs sutinkate su tos svetainės duomenų apsaugos ir kitomis nuostatomis bei taisyklėmis. Nuorodos buvimas LEI portale nereiškia, kad LEI portalo valdytojas, LEI portalo tvarkytojas ar LEII duomenų teikėjai yra kokiu nors išskirtiniu būdu susiję su nurodytais tinklapiais, pritaria juose skelbiamai informacijai ar gali kontroliuoti jų turinį. LEI portalas neskatina naudoti produktų ar paslaugų, reklamuojamų nurodytose svetainėse. LEI portalo valdytojas, LEI portalo tvarkytojas ir LEII duomenų teikėjai neatsako už išorinėse svetainėse teikiamos informacijos turinį, naudojimo tvarką, patikimumą ar tikslumą. LEI portalo valdytojas, LEI portalo tvarkytojas ar LEII duomenų teikėjai negali suteikti teisės naudoti išorinių svetainių informaciją. Dėl jos naudojimo reikia kreiptis į  tų svetainių tvarkytojus.

 

Už forumo žinučių, komentarų, kitos naudotojų viešai skelbiamos informacijos turinį visiškai atsako tos informacijos teikėjai.

 

Už LEI portalo turinio naudojimą atsako portalo paslaugų naudotojai. LEI portalo valdytojas, LEI portalo tvarkytojas ir LEI portalo duomenų teikėjai negarantuoja, kad paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus nedelsiant ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms. LEI portalo informacijoje gali būti techninių netikslumų ar spaudos klaidų. LEI portalo tvarkytojas bet kuriuo metu gali taisyti ar keisti portalo turinį. LEI portalo tvarkytojas negarantuoja, kad turinyje teikiamos nuorodos bet kuriuo metu bus veikiančios ir tikslios.

 

LEI portalo turinį galima naudoti nekomerciniams tikslams, nurodant šaltinį www.geoportal.lt ir informacijos paėmimo datą. Draudžiama jį viešai skelbti kituose portaluose ar modifikuoti be LEI portalo tvarkytojo sutikimo.