PERŽIŪROS PASLAUGOS

 

Peržiūros paslauga – tai galimybė peržiūrėti duomenų rinkinį LEI portalo žemėlapių naršyklėje ar kitoje sistemoje. 

 

Visus peržiūrimus duomenų rinkinius (WMS arba ArcGIS REST peržiūros paslaugas) galite rasti Paieškos puslapyje įvedę reikšminius žodžius. Pasirinkę "Detali paieška" atsidariusiame lange galite iš sąrašo pasirinkti erdvinių duomenų teikėją. Jei norite peržiūros paslaugą naudoti darbastalio kompiuteryje, naudokite paslaugos adresą (URL nuoroda) jai įkelti. Norimos peržiūros paslaugos nuorodą galite gauti atlikto užsakymo eilutėje arba LEI portalo žemėlapių naršyklėje žemėlapio turinio meniu pasirinkę informavimo įrankį ("i").

 

Duomenis per LEI portalą teikia daugiau kaip 50 organizacijų – tai nacionalinės ir Europos sąjungos institucijos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo įstaigos, taip pat ir fiziniai asmenys. Sudarome sąlygas teikti visus nacionaliniu mastu svarbius duomenis, kurių šaltinio ir turinio patikimumas yra įvertintas. Svarbiausius duomenų teikėjus galite pasirinkti iš kairėje pusėje esančio sąrašo. 

 

Pagalbos medžiaga: El. paslaugų (WMS) užsakymas, El. paslaugų (WMS) naudojimas GIS programinėje įrangoje, El. paslaugų (WMS) naudojimas CAD programinėje įrangoje, El. paslaugų (WMS) naudojimas ArcGIS OnlineAsmens tapatybės patvirtinimas per e-banką