PERŽIŪROS PASLAUGOS

Šiame puslapyje galite rasti visas peržiūros paslaugas, kurias galima peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje arba užsisakyti ir naudoti savo programinėje įrangoje.

 

Pagalbos medžiaga: El. paslaugų (WMS) užsakymas, El. paslaugų (WMS) naudojimas GIS programinėje įrangoje, El. paslaugų (WMS) naudojimas CAD programinėje įrangoje, El. paslaugų (WMS) naudojimas ArcGIS OnlineAsmens tapatybės patvirtinimas per e-banką

 

DUOMENŲ TEIKĖJAI

Nacionalinės institucijos:

Savivaldybių duomenys:

Europos sąjungos institucijos:

Nevyriausybinės organizacijos:

Fiziniai asmenys: