Lidar_DR_LT - skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys (2019-2020 m.) – geoportal.lt

Lidar_DR_LT duoemnys geoportal.lt

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos užsakymu parengtus (https://nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-respublikos-teritorijos-skaitmeniniai-lazerinio-skenavimo-tasku-duomenys) 2019-2020 m. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius lazerinio skenavimo taškų duomenis.

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys bus sukaupti 2023 m. Nominalus skenavimo impulsų  tankis – ne mažiau 6,5 tšk./m2. Vidutinė kvadratinė taško, esančio ant tvirtų, nekintančių objektų, horizontalaus nustatymo paklaida RMSE – ne daugiau kaip 30 cm, vertikalaus – ne daugiau kaip 10 cm. LIDAR duomenys išlyginti ir suklasifikuoti pagal LAS specifikaciją  į 8 klases:

 • 0 ir (ar) 1 klasė – neklasifikuoti taškai (Created, never classified; Unclassified);
 • 2 klasė – žemės paviršiaus taškai (Ground);
 • 3 klasė – žema augmenija (Low Vegetation);
 • 4 klasė – vidutinė augmenija (Medium Vegetation);
 • 5 klasė – aukšta augmenija (High Vegetation);
 • 6 klasė – pastatų, statinių taškai (Building);
 • 7 klasė – Triukšmo taškai (Low Point (noise));
 • 12 klasė – persidengimo taškai (Overlap Points).

Duomenys teikiami suskaidyti M 1:2 000 (1 kvadr. km dydžio) lapais, pagal LKS-94 skaidymą .laz formatu.

Parsisiuntimas:

Užsakymo metu galima užsakyti iki 4 nomenklatūrinių lapų. Norint užsakyti duomenis didesnei teritorijai, prašome kreiptis į duoemnų teikėją - Nacionalinę žemės tarnybą.


Virtualus informacinis renginys „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra: sistema, paskirtis, nauda"

LEI portalo informacinis renginys

 

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪRA: SISTEMA, PASKIRTIS, NAUDA

Viešas informacinis renginys Microsoft Teams

Microsoft Teams prisijungimo nuoroda

 

Programa

9:00–11:00

 • Įžanginis žodis. Simonas Valotka. Žemės ūkio ministerija.
 • Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Giedrė Beconytė. VĮ „GIS-Centras".
 • Geoportal.lt sistema ir erdvinių duomenų paslaugos. Živilė Jakubkaitė. VĮ „GIS-Centras".
 • Georeferencinio pagrindo kadastras. Inga Perevičiūtė-Antulienė. Žemės ūkio ministerija / R. Narunec. Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Duomenų teikėjų  pristatymai  – duomenys ir paslaugos geoportal.lt  

 • Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai. Jurgita Špūraitė. Nacionalinė žemės tarnyba.
  • TIEDR ir geoportal.lt.  Greta Miglinaitė. VĮ „GIS-Centras".
  • Statistika LEI portale. Ką turime. Ką galime. Jana Vanagė ir Kostas Gružas. Lietuvos statistikos departamentas.
  • Gyventojų sveikata ir sauga. Irena Taraškevičienė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

11:00–12:35

 • INSPIRE – duomenų paslaugos sprendimams priimti. Juliana Karčiauskienė. VĮ „GIS-Centras".
 • Geoportal.lt interaktyvios paslaugos. Ugnė Andriulaitytė. VĮ „GIS-Centras".
 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo nauda žemės tvarkyme ir administravime. Loreta Dauskartė ir Giedrė Leimontaitė-Mačiulienė.  Nacionalinė žemės tarnyba.
 • Naudotojų pristatymai  – geoportal.lt paslaugų naudojimas
  • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos gynybai. Vilmantas Januškevičius. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras.
  • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos verslui. Ilma Rimkevičienė. VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
 • Baigiamasis žodis. VĮ „GIS-Centras" geoportal.lt komanda.

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ DALIJIMASIS  LIETUVOJE

Moderuojama ekspertų diskusija Youtube

Stebėkite tiesioginę transliaciją Youtube

14:00–15:30

Skirtingų sričių erdvinių duomenų ir jų valdymo technologijų ekspertai aptars organizacijų sėkmes ir problemas atveriant erdvinių duomenų išteklius, jais dalijantis ir naudojant.

Dalyvauja:

 1. Palmira Petniūnienė. Žemės ūkio ministerija
 2. Jurgita Špūraitė, Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento direktorė.  Nacionalinė žemės tarnyba
 3. Gita Literskė. Vyriausioji patarėja inovacijoms. Lietuvos statistikos departamentas
 4. Dr. Andrius Balčiūnas, Vilniaus universitetas, Lietuvos kartografų draugija
 5. Dr. Albertas Šermokas. Generalinis direktorius. Asseco Lietuva
 6. Tomas Straupis. „Atviras kodas Lietuvai"

Moderuoja Audrius Gelžinis, Nacionalinė žemės tarnyba

 


Atnaujintas Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinys (GPDR)

Atnaujintas Valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinys GPDR naudotojams teikiamas geoportal.lt. 2020 m. duomenų rinkinio atnaujinimą pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos užsakymą atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos institutas. Rinkinį sudaro informacija apie :

 • Lietuvos valstybinio GPS nulinės, pirmosios, antrosios ir trečiosios klasių tinklo punktus;
 • Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos, antros ir trečios klasių tinklo punktus;
 • Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasių tinklo punktus;
 • Trianguliacijos punktus;
 • Poligonometrijos punktus;
 • LitPOS tinklo punktus

 

Peržiūra ir atsisiuntimas:

GPDR duomenis galite peržiūrėti: GPDR duomenų peržiūra geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

Taip pat šiuos duomenis galite atsisiųsti: GPDR duomenų atsisiuntimas

GPDR