Nauji duomenys geoportal.lt: Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų peržiūros paslauga

Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys sukurtas 2018 m., vykdant projektą „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose". Duomenų rinkinį sukūrė VšĮ Gamtos paveldo fondas pagal sutartį su Lietuvos gamtos fondu. Rinkinio sukūrimui panaudoti detaliausi 2017–2018 m. erdviniai duomenys apie Lietuvos pelkes ir durpynus bei jų būklę. Šiame vertinime durpynais laikomi žemės plotai, kuriuose durpių klodo storis ne mažesnis kaip 0,5 m, tuo tarpu pelkėmis vadintini tik nenusausinti durpynai. Rinkinyje pateikiamos pelkių ir durpynų teritorijos, duomenys apie durpių klodo tipą, durpių karjerus ir kasybos plotus, grioviais ir drenažu sausintus durpynų plotus ir jų būklę, mišku apaugusius plotus ir kitas žemės naudmenas, pelkėse ir durpynuose esančias saugomas teritorijas bei europinės svarbos natūralias buveines.

Šiuos duomenis galite peržiūrėti čia: Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų peržiūros paslauga

 

Pelkės ir durpynai


Atnaujinta geoportal.lt žemėlapių naršyklė

Atnaujintas svarbiausias geoportal.lt komponentas – žemėlapių naršyklė, Jūsų darbo su interneto žemėlapiais aplinka. Žemėlapių naršyklės atnaujinimą galima išskirti į dvi dideles dalis:

1. Atnaujinta grafinė žemėlapių naršyklės naudotojo sąsaja, suderinant ją su portalo svetainės stiliumi. Kartu, atsižvelgiant į naudotojų pasiūlymus ir pageidavimus, pakeistas naršyklės komponentų ir įrankių išdėstymas, kad jie būtų paprasčiau pasiekiami ir patogiau bei intuityviau naudojami.

  • „Mano turinio" redagavimo, simbolizavimo ir analizės įrankiai nuo šiol patogiai pasiekiami vienoje meniu skiltyje „Žemėlapio turinys" prie kiekvieno prisidėto žemėlapio turinio elemento (sluoksnio).
  • Viešųjų el. paslaugų sritis iškelta iš skilties „Mano elektroninės paslaugos"ir nuo šiol yra pasiekiama ir neprisijungusiems portalo naudotojams. Taip pat atsirado galimybė greičiau surasti reikiamą paslaugą pasinaudojus filtravimo funkcija..
  • Iš skilties „Mano elektroninės paslaugos" į pagrindinę naršyklės įrankių juostą iškeltas  klaidų registravimo įrankis

 

2. Atnaujinta žemėlapių naršyklė sukurta naudojant naujas technologijas ir naują programavimo metodologiją, pertvarkant ją iš pagrindų bei pritaikant prie naujausių programinės įrangos galimybių. Pertvarkę ir optimizavę žemėlapių naršyklės programinį kodą galime džiaugtis šiais rezultatais:

 

Kas dar naujo?

  • Realizuotas paieškos peržiūros paslaugose funkcionalumas, kuris pasiekiamas meniu skiltyje „Žemėlapio turinys" prie kiekvieno prisidėto žemėlapio turinio elemento (sluoksnio)
  • Sukurta ir į naršyklę integruota užrašų paslauga, kurią galite naudoti kai norite matyti vietovių pavadinimus virš teminio žemėlapio ar duomenų sluoksnio
  • Daug kitų smulkių pataisymų ir patobulinimų. Išbandykite - https://www.geoportal.lt/map/

 

Naujiena! Paieška duomenų rinkiniuose

Naujiena! Paieška duomenų rinkiniuose

 

Naujiena! Įjungiamas užrašų sluoksnis geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

Naujiena! Įjungiamas užrašų sluoksnis geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

 

Daugiau informacijos apie geoportal.lt žemėlapių naršyklę – https://www.geoportal.lt/geoportal/zemelapiu-narsykle

Nauja naršyklė sukurta Portalo tvarkytojo VĮ GIS-Centras.

Senoji naršyklė kol kas pasiekiama adresu – https://www.geoportal.lt/oldmap/


Atnaujinta geoportal.lt el. paslauga - Lietuvos vietovardžiai

Lietuvos vietovardžiai – oficialūs, kuriuos vartojame viešojoje vartosenoje, šimtai istorinių vietovardžių, žemėlapyje žyminčių 1940-1990 m. Lietuvoje panaikintas gyvenvietes. Viso per šimtą tūkstančių Lietuvos teritorijos vietovardžių rasite atnaujintoje Lietuvos vietovardžių el. paslaugoje. Per paslaugą teikiama galimybė pranešti apie duomenų rinkinyje trūkstamus vietovardžius.

Kviečiame pasinaudoti galimybe kartu su visa tauta pildyti oficialų Lietuvos teritorijos vietovardžių duomenų rinkinį! 

Detalesnę informaciją apie el. paslaugą rasite čia: Lietuvos vietovardžių el. paslaugos aprašymas.  

 

Lietuvos vietovardžiai – prasmingai pažinčiai su Lietuva artėjančios Valstybinės šventės proga!