Atnaujinti miškų kadastro duomenys

 
geoportal.lt jau publikuojami tiek nauji (paveiksle pažymėti mėlyna spalva), tiek iki 2022-12-31 galioję (paveiksle pažymėti oranžine spalva) Miškų kadastro duomenų sluoksniai.
 
Su platesne informacija prašome susipažinti duomenų teikėjo Valstybinės miškų tarnybos skelbime (nuoroda).
 
 
 
 

Informacija apie Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojo reorganizavimą

Informuojame, kad nuo 2023-01-03 VĮ "GIS-Centras" reorganizuotas. Sujungus tris valstybės įmones: VĮ "GIS-Centras", VĮ Valstybės žemės fondas ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas naujas juridinis asmuo - valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC, kodas 306205513, www.zudc.lt), kuriam perėjo visos reorganizuotų valstybės įmonių teisės ir pareigos.   

VĮ "GIS-Centras" funkcijas, susijusias su Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkymu, vykdo ŽŪDC Erdvinės informacijos departamentas

Lietuvos erdvinės informacijos portalo valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Už jas atsakinga Aplinkos ministerijos Erdvinių duomenų politikos grupė. 


Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą

Dėmesio! Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216), Georeferencinio pagrindo kadastras reorganizuojamas keičiant kadastro valdytoją ir tvarkytoją.

Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras" perima valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo pabaiga yra 2023 m. sausio 3 d., reorganizuoto Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos pradžia – 2023 m. sausio 4 d.

Su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo" pakeitimo" galite susipažinti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216).

Visos kitos Georeferencinio pagrindo kadastro sąlygos išlieka nepakitusios.