Nauji duomenys geoportal.lt - Apskaityti valstybinės žemės plotai (VŽA_DR)

Nuo šiandien pradedamas skelbti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) iniciatyva parengtas visiškai naujas ir unikalus erdvinių duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie visą valstybinę žemę. Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinyje VŽA_DRLT galite matyti aktualius valstybinės žemės, valdomos NŽT ir kitų patikėtinių, duomenis visoje Lietuvos teritorijoje. Žemėlapyje atskiruose sluoksniuose pateikti valstybinės žemės plotai ir NT registre įregistruoti valstybinės žemės, valdomos NŽT ir kitų patikėtinių, sklypai. Papildomą informaciją apie valstybinę žemę sužinosite identifikavę dominantį VŽA_DRL objektą.

VŽA_DRLT duomenų rinkinys sukurtas automatizuotu būdu iš atrinktų pradinių duomenų rinkinių.

VŽA_DRLT duomenys nepakeičiami apskaitant ir tvarkant Lietuvos valstybinės žemės fondą, investuojant į teritorijos vystymą, planuojant įsigyti ar nuomotis valstybinę žemę ir kitiems tikslams.

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

Šiuos duomenis galite peržiūrėti čia: VŽA_DRLT duomenų peržiūra geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

Taip pat šiuos duomenis galite ir atsisiųsti: VŽA_DRLT duomenų atsisiuntimas.

Duomenų rinkinio specifikacija: VŽA_DRLT specifikacija

 

Daugiau informacijos apie VŽA_DRLT galite rasti čia.

 

 


Jau galite atsisiųsti 2017 metų lazerinio skenavimo duomenis

LEI portalo naudotojai jau gali atsisiųsti 2017 metų lazerinio skenavimo duomenų rinkinius:

  • LiDAR_DR - Lietuvos Respublikos apskričių centrų skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys. LiDAR taškų tankis >30 (vid. 45) tšk./kv. m Tikslumas: horizontalios padėties nustatymo - RMSE<30 cm, vertikalios - RMSE<10 cm. Taškai klasifikuoti, 13 klasių. Priskirtos RGB reikšmės. Teikiama ASPRS Lidar Data Exchange (*.las) formatu.
  • SEOP - Skaitmeniniai erdviniai objektų paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys. Teikiama ASCII Simple Point Cloud (*.xyz) ir ESRI ArcGIS Binary Grid (*.adf) formatais.
  • SEŽP - Lietuvos Respublikos apskričių centrų skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys. Teikiama ASCII Simple Point Cloud (*.xyz) ir ESRI ArcGIS Binary Grid (*.adf) formatais.
 

Šiuos duomenis galite atsisiųsti čia: 2017 metų lazerinio skenavimo duomenų rinkiniai.  

 


Naujausi 2019 m. ortofotografiniai žemėlapiai jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2019 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius. 

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet nuo 2015 metų organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2019 metais sudaryti antrojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daug 2019 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.