Nauja peržiūros paslauga – Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) apsaugos tikslai

Geoportal.lt  pasiekiama nauja peržiūros paslauga, kurią galima peržiūrėti duomenų paieškos puslapyje ir žemėlapių naršyklėje. Duomenų rinkinį sudaro du teminiai sluoksniai.  

1. Apsaugos tikslai Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST), patvirtinti 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317. Duomenų rinkinį sudaro Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių kontūrai su iškeltais apsaugos tikslais (jas išsaugoti ir atkurti).

2. Vietovių, atitinkančių BAST kriterijus, buveinės ir rūšys, patvirtintos 2009 m. balandžio 22 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210. Šiose vietovėse per 6 metus nuo vietovės patvirtinimo turi būti nustatyti apsaugos tikslai Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms (ir patvirtinti aukščiau minėtu D1-317 įsakymu).

Pagrindiniai duomenų laukai:

  • Buveinės kodas – kodas, apibūdinantis buveinės tipą (juos visus galima rasti Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos apraše)
  • Būklė – buveinės būklė, įvertinta eksperto
  • Vertinimo data – buveinės būklės įvertinimo data
  • Plotas – buveinės plotas hektarais
  • Išsaugojimo tikslas – buveinės apsaugos tikslas, patvirtintas 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317
  • Rūšis – rūšies, kurios buveinei keliamas apsaugos tikslas, pavadinimas lotynų kalba.

 


Nebeteikiami valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų duomenys

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo" Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras likviduotas nuo 2023 m. gegužės 1 d., todėl nuo 2023 m. gegužės 5 d. duomenų rinkinys ir peržiūros paslauga Lietuvos erdvinės informacijos portale nebeteikiami.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kaupia pavojingų objektų duomenis, kurie yra įrašyti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu, 9 punkte. Jei Jums būtina gauti šiuos duomenis, prašome kreiptis tiesiogiai į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.


Geoportal.lt pasiekiamas atnaujintas GDR50LT duomenų rinkinys

Geoportal.lt pasiekiamas 2022 m. atnaujintas Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT.

GDR50LT apima visą Lietuvos teritoriją. GDR50LT atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinį (GRPK), Valstybinį geodezinio pagrindo duomenų rinkinį (GPDR), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis.

GDR50LT viešos peržiūros paslaugą pasieksite žemėlapių naršyklėje.

Taip pat galite užsakyti duomenų peržiūros arba atsisiuntimo paslaugas duomenų paieškos puslapyje.