Natura 2000 miškų ūkio veiklos apribojimai

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM į Lietuvos erdvinės informacijos portalą (www.geoportal.lt) pateikė erdvinius duomenis „Natura 2000" miško vietovių, kuriose iš anksto identifikuoti miškų ūkio veiklos apribojimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose".

 

Erdviniai duomenys yra išskirti į tokius sluoksnius:

PK sluoksnis - 1. uždrausti (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;

UK sluoksnis - 2. draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai;

NM sluoksnis - 3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas  papildomas  skaičius neiškirstų žalių medžių;

DM sluoksnis - 4. sanitariniais miško kirtimais negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

 

Duomenis galite peržiūrėti žemėlapių naršyklėje arba erdvinių duomenų rinkinių paieškos puslapyje.

 


Geoportal.lt pagrindo žemėlapis ir užsienio teritorijose

 

Nuo šiol geoportal.lt žemėlapių naršyklėje galėsite matyti Lietuvos ir užsienio valstybių pagrindo žemėlapį.  Panaudojus OpenStreetMap duomenis geoportal.lt pagrindo žemėlapis papildytas užsienio teritorijose.

Peržiūrėkite čia.


Lietuvių kalbos instituto sudaryta Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Lietuvių kalbos instituto sudaryta Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė pasiekiama Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt).

 

Bazė Lietuvių kalbos instituto sukurta:

  • mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms;
  • praktiniams Lietuvos ūkio subjektų bei gyventojų poreikiams tenkinti;
  • vietovardžių, kaip dvasinės kultūros paveldo, išsaugojimo tikslais.

Vietovardžiais pasidomėti ir juos peržiūrėti galite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

Vietovardžius galite ieškoti paieškoje įvedę pavadinimą ir pasirinkę taškinį, linijinį ar plotinį sluoksnį.