Atnaujinti Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenys

 

Geoportal.lt atnaujinti Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenys. Kultūros vertybių registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Duomenų rinkinį galima užsisakyti ir parsisiųsti, galima parsisiųsti peržiūros el. paslaugą (WMS) ar peržiūrėti žemėlapių naršyklėje.

 


Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys papildytas vertinimo sluoksniais

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

 

Žemėlapį galite peržiūrėti žemėlapių naršyklėje arba erdvinių duomenų rinkinių paieškos puslapyje

Erdvinių duomenų specifikaciją galite pasiekti čia.

 

 


Geoportal.lt žemėlapių naršyklėje galite peržiūrėti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines

 

Gamtos tyrimų centro botanikos institutas pradėjo teikti į Lietuvos erdvinės informacijos portalą Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių erdvinius duomenis, kuriuos galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje www.geoportal.lt/map. Galite peržiūrėti ir kitus EB svarbos natūralių buveinių žemėlapius, pasinaudojus paieška.