Atnaujintas geoportal.lt

Geoportal.lt – atnaujintas ir papildytas naujomis paslaugomis! Tikrai pastebėsite greitesnį daugumos funkcijų, ypač užsakymų, veikimą.

 

Dėl didelės darbų apimties ir skirtingų paslaugų teikėjų tarpusavyje derintų darbų galėjo likti veikimo problemų, kurias stengsimės kuo greičiau išspręsti. Jei pastebėsite klaidų ar sutrikimų, prašome mus informuoti.


Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių išteklių jėgainių žemėlapis

 

VĮ "Energetikos agentūra" į Lietuvos erdvinės informacijos portalą pateikė Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių išteklių jėgainių geografinius duomenis. Žemėlapį galite peržiūrėti žemėlapių naršyklėje.

 

Žemėlapyje yra vaizduojamos skirtingų tipų atsinaujinančių energijos išteklių jėgainės: biodujų, biomasės, hidroenergijos, saulės energijos ir kt. Taip pat žemėlapyje identifikavus jėgaines galima sužinoti tikslų jėgainės pavadinimą, pastatymo datą bei galią, kuri yra instaliuota jėgainėje.


Natura 2000 miškų ūkio veiklos apribojimai

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM į Lietuvos erdvinės informacijos portalą (www.geoportal.lt) pateikė erdvinius duomenis „Natura 2000" miško vietovių, kuriose iš anksto identifikuoti miškų ūkio veiklos apribojimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose".

 

Erdviniai duomenys yra išskirti į tokius sluoksnius:

PK sluoksnis - 1. uždrausti (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;

UK sluoksnis - 2. draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai;

NM sluoksnis - 3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas  papildomas  skaičius neiškirstų žalių medžių;

DM sluoksnis - 4. sanitariniais miško kirtimais negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

 

Duomenis galite peržiūrėti žemėlapių naršyklėje arba erdvinių duomenų rinkinių paieškos puslapyje.