Jau pasiekiama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų peržiūros paslauga

Nuo 2023-05-26 VĮ Registrų centras teikiama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) duomenų peržiūros paslauga jau yra pasiekiama Lietuvos erdvinės informacijos portale.

Duomenų rinkinyje pateikiama informacija apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas SŽNS teritorijas. Informacija atnaujinama  ne rečiau kaip kartą per savaitę. Teikiama objektų atributinė informacija apribota.

Atkreipiame dėmesį, kad SŽNS duomenys dar nėra nei išsamūs, nei vientisi.  LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 143 straipsnio nuostatos dėl to, jog „Ūkinė ir (ar) kitokia veikla, dėl kurios turi būti nustatytos šiame įstatyme nurodytos teritorijos, gali būti vykdoma, jeigu šios teritorijos nustatytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre" įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

 

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale teikiamos ir atskirų tipų žemės naudojimo ribojimų  WMS peržiūros paslaugos (prašome atkreipti dėmesį į šių duomenų statusą, nurodytą duomenų apraše):

 

Taip pat laikinai dar teikiamas archyvinio SŽNS_DR10LT peržiūros paslauga. Šis rinkinys neatnaujinamas nuo 2018 m. sausio 1 d., t.y., dalis jo duomenų gali būti nebeaktualūs arba nekorektiški. Šią informaciją ir anksčiau atsisiųstus SŽNS_DR10LT duomenis, naudojate savo atsakomybe.


Nauja peržiūros paslauga – Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) apsaugos tikslai

Geoportal.lt  pasiekiama nauja peržiūros paslauga. Duomenų rinkinį sudaro du teminiai sluoksniai.  

1. Apsaugos tikslai Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST), patvirtinti 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317. Duomenų rinkinį sudaro Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių kontūrai su iškeltais apsaugos tikslais (jas išsaugoti ir atkurti).

2. Vietovių, atitinkančių BAST kriterijus, buveinės ir rūšys, patvirtintos 2009 m. balandžio 22 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210. Šiose vietovėse per 6 metus nuo vietovės patvirtinimo turi būti nustatyti apsaugos tikslai Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms (ir patvirtinti aukščiau minėtu D1-317 įsakymu).

Pagrindiniai duomenų laukai:

  • Buveinės kodas – kodas, apibūdinantis buveinės tipą (juos visus galima rasti Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos apraše)
  • Būklė – buveinės būklė, įvertinta eksperto
  • Vertinimo data – buveinės būklės įvertinimo data
  • Plotas – buveinės plotas hektarais
  • Išsaugojimo tikslas – buveinės apsaugos tikslas, patvirtintas 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317
  • Rūšis – rūšies, kurios buveinei keliamas apsaugos tikslas, pavadinimas lotynų kalba.

 


Nebeteikiami valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų duomenys

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo" Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras likviduotas nuo 2023 m. gegužės 1 d., todėl nuo 2023 m. gegužės 5 d. duomenų rinkinys ir peržiūros paslauga Lietuvos erdvinės informacijos portale nebeteikiami.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kaupia pavojingų objektų duomenis, kurie yra įrašyti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu, 9 punkte. Jei Jums būtina gauti šiuos duomenis, prašome kreiptis tiesiogiai į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.