Atnaujintas Mel_DR10LT duomenų rinkinys

geoportal.lt pasiekiamas atnaujintas (aktualumo data – 2023-01-01) erdvinių duomenų rinkinys Mel_DR10LT.

Mel_DR10LT turinį sudaro:

  • nusausinti žemės plotai;
  • melioracijos statinių projektų plotai;
  • iš melioruotos žemės apskaitos išbraukti melioruotos žemės plotai;
  • blogos būklės melioruotos žemės plotai;
  • duomenys apie hidrotechninius statinius, jų būklę;
  • duomenys apie tvenkinius;
  • informacija apie Europos Sąjungos ir kitomis lėšomis įgyvendintus melioracijos projektus.

 

Mel_DR10LT dengia 52 Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijas.

 

Peržiūra ir atsisiuntimas

Mel_DR10LT duomenis galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pageidaujant duomenis parsisiųsti arba peržiūrėti stambesniu kaip 1:10 000 masteliu, tai padaryti galite duomenų teikėjo numatytomis sąlygomis: užsakę peržiūros paslaugą arba atsisiuntę duomenis: Mel_DR10LT užsakymas.

Mel_DR10LT


Atnaujinti miškų kadastro duomenys

 
geoportal.lt jau publikuojami tiek nauji (paveiksle pažymėti mėlyna spalva), tiek iki 2022-12-31 galioję (paveiksle pažymėti oranžine spalva) Miškų kadastro duomenų sluoksniai.
 
Su platesne informacija prašome susipažinti duomenų teikėjo Valstybinės miškų tarnybos skelbime (nuoroda).
 
Miškų kadastro duomenis galima peržiūrėti žemėlapyje arba užsakyti:
 
 
 

Informacija apie Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojo reorganizavimą

Informuojame, kad nuo 2023-01-03 VĮ "GIS-Centras" reorganizuotas. Sujungus tris valstybės įmones: VĮ "GIS-Centras", VĮ Valstybės žemės fondas ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas naujas juridinis asmuo - valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC, kodas 306205513, www.zudc.lt), kuriam perėjo visos reorganizuotų valstybės įmonių teisės ir pareigos.   

VĮ "GIS-Centras" funkcijas, susijusias su Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkymu, vykdo ŽŪDC Erdvinės informacijos departamentas

Lietuvos erdvinės informacijos portalo valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Už jas atsakinga Aplinkos ministerijos Erdvinių duomenų politikos grupė.