1944 m. Lietuvos ortofotografiniai žemėlapiai

  

 

Geoportal.lt jau galite peržiūrėti  Antrojo pasaulinio karo metu darytus 1944 m. Lietuvos ortofotografinius žemėlapius. Aeronuotraukos vokiečių karinės žvalgybos tikslais darytos 1944 m. liepos–gruodžio mėnesiais. Nuotraukos koordinuotos Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.  VĮ „GIS-Centras" teikia žemėlapių peržiūros paslaugą WGS-84 ir LKS-94 koordinačių sistemose.

Ieškokite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje ar duomenų paieškos puslapyje:

Surinkę paieškoje „Lietuvos 1944 m. ortofotografiniai žemėlapiai"

 

  

 


Interaktyvi mokymosi aplinka VEDAM – valstybės erdviniai duomenys atvirai mokyklai

 

2016 metų  balandžio 15 d. konferencijos „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai-mokytojams" metu buvo pristatyta VĮ „GIS-Centras"  sukurta  www.geoportal.lt  pasiekiama interaktyvi mokymosi aplinka VEDAM skirta ir mokytojams, ir mokiniams. Ji gali būti naudojama mokant įvairių disciplinų – geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo, informacinių technologijų.

 

VEDAM leidžia tyrinėti aplinką naudojant patikimų šaltinių, nuolat atnaujinamus valstybės erdvinius duomenis. Interneto žemėlapyje galima identifikuoti objektus vienu paspaudimu, naudoti  vietovardžių, maršrutų paieškos ir skirtingų sluoksnių palyginimo funkcijas. Paprasti ir patogūs įrankiai leidžia lengvai analizuoti Lietuvos erdvinius duomenis, pastebėti jų dėsningumus ir daryti išvadas.

 

Mokymosi aplinka VEDAM pasiekiama adresu: http://www.geoportal.lt/mapbasic/vedam

 


Lietuvos nacionalinis atlasas

 

Lietuvos nacionalinis atlasas – politinę nepriklausomybę, teritorinį vientisumą simbolizuojantis išsamus enciklopedinio pobūdžio kartografinis kūrinys, kuriame objektyviai apibendrinami kartografuojamos valstybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas bei istorija. Nepriklausomoje Lietuvoje toks leidinys vienintelis.

 

„Kelias į pilietiškumą prasideda nuo tėvynės pažinimo. Lietuvos nacionalinis atlasas pateikia išsamų Lietuvos raidos paveikslą. Tai puiki vaizdinė informacinė priemonė, padėsianti gilinti žinias apie mūsų valstybę. Kviečiu visus domėtis Lietuva ir ja didžiuotis. Jūsų rankose – patikimas kelrodis šioje kelionėje".

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

 

Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymo iniciatoriai – Lietuvos geografai, gamtotyrininkai, istorikai, ekonomistai, sociologai ir kitų sričių specialistai. Nacionalinio atlaso idėja gimė Vilniaus universitete. Atlaso žemėlapius parengė skirtingų šalies mokslo ir valdymo, ūkio, švietimo, kultūros institucijų atstovai.

 

Nacionalinis atlasas gali padėti sprendžiant strateginius valstybės raidos klausimus ir formuojant teigiamą šalies įvaizdį pasaulyje. Tai vienas iš kertinių leidinių, teikiančių apibendrintą objektyvią informaciją apie įvairiausias valstybės gyvavimo ir veiklos sritis.

 

Lietuvos nacionalinio atlaso sudarytojai ir leidėjai tikisi, kad šis fundamentalus kartografinis kūrinys bus svarbus informacijos šaltinis politikams, administravimo ir valdymo institucijų darbuotojams, visuomenės veikėjams, mokslo, švietimo, kultūros darbuotojams ir visiems šalimi besidomintiems ir besirūpinantiems piliečiams. Atlasas tai pat turėtų tapti svarbiu didaktiniu įrankiu mokyklose, gimnazijose, kolegijose ir universitetuose.

Lietuvos nacionalinis atlasas suteikia galimybę Europos ir pasaulio žmonėms geriau pažinti mūsų šalį.

Lietuvos nacionalinio atlaso I tomą sudaro dvi dalys: „Lietuva pasaulyje ir Europoje" ir „Gamta ir kraštovaizdis". Nacionalinio atlaso pirmąjį tomą sudaro 224 autoriniai žemėlapiai, kuriuose pavaizduota mūsų valstybė pasaulio ir Europos kontekste, čia pirmą kartą po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje visapusiškai pristatyta Lietuva ir jos gamta. Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt galima peržiūrėti Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapius žemėlapių naršyklėje .

 

Lietuvos nacionalinis atlaso II tomą sudaro keturios dalys: „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (iki 1795 m.)", „Lietuva XIX amžiuje", „Nepriklausoma Lietuva (1918-1940 m.)", „Nacių ir sovietinės okupacijos laikmetis (1940–1990 m.) ". Leidinyje atspindėti lietuvių tautos formavimosi, valstybės susidarymo, okupacijų ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos raidos etapai. Tomas baigiamas paskutinės sovietinės okupacijos laikotarpio pabaigos politinių, socialinių, ekonominių, kultūrinių ir dvasinių reiškinių kartografiniu pavaizdavimu. Nacionalinio atlaso antrąjį tomą sudaro 176 žemėlapiai, kurių didžioji dalis buvo sukurta specialiai šiam leidiniui pagal istorinius šaltinius, naudojantis naujausiomis kartografavimo technologijomis. Daugumą žemėlapių papildo išsamūs istoriniai tekstai apie vaizduojamą laikotarpį bei temą, vizualinę medžiagą papildo senosios fotografijos.

 

Nacionalinis atlasas išsiskiria ne tik savo istorine svarba, tačiau ir neįprastu dydžiu – 48 cm ilgio ir 54 cm pločio knyga, I tomas sveria 4,358 kg, o II tomas sveria 3,848 kg, abu tomai išleisti 500 egzempliorių tiražu.Atlasas parengtas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu. Išimtinės turtinės autorių teisės priklauso Nacionalinei žemės tarnybai atlaso leidėjas VĮ „GIS-Centras".

 

Lietuvos nacionalinį atlasą galima įsigyti parduotuvėje „Žemėlapių pasaulis", Sėlių g. 66, Vilnius. Kontaktai pasiteiravimui: info@mapshop.lt, 8 52754112.