Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys papildytas vertinimo sluoksniais

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

 

Žemėlapį galite peržiūrėti čia.

Erdvinių duomenų specifikaciją galite pasiekti čia.

 

 


Geoportal.lt žemėlapių naršyklėje galite peržiūrėti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines

 

Gamtos tyrimų centro botanikos institutas pradėjo teikti į Lietuvos erdvinės informacijos portalą Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių erdvinius duomenis, kuriuos galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje www.geoportal.lt/map. Galite peržiūrėti EB svarbos natūralių buveinių ribas ir buveines išskirtas pagal tipus.


Geoportal.lt savivaldybių žemėlapiai interneto svetainėse

 

Kviečiame savivaldybes  įsikelti žemėlapį į interneto svetaines. Sąrašą savivaldybių, kurios jau įsikėlė savo savivaldybės žemėlapius į interneto svetaines galite pasiekti čia.

 

Savivaldybių interneto žemėlapyje pateikiami aktualūs ir oficialūs LEI portale sukaupti erdviniai duomenys bei savivaldybėje tvarkomi erdviniai duomenys. Savivaldybės žemėlapyje galima identifikuoti objektus, palyginti erdvinius duomenis, atlikti statistinę savivaldybės teritorijos gyventojų bei žemės statistikos analizę, vietovardžių ir maršrutų paiešką, paruošti ir spausdinti žemėlapį su Jūsų pasirinktais nustatymais.