Svarbi informacija dėl naujausių Lietuvos Respublikos ortofotografinių žemėlapių!!

Informuojame, kad vartotojai kurie naudojasi Autodesk kompanijos sukurta programine įranga gali susidurti su 2015 metais parengtų ortofotografinių žemėlapių įkėlimo problema. Apie ją VĮ „GIS-Centras" Lietuvos erdvinės duomenų portalo tvarkytojos darbuotojai žino ir sprendžia.

 

Kol bus tvarkomi duomenys, siūlome pasinaudoti geoportal.lt teikiama WMS paslauga, kuri Jums leis įsikelti visas naujausius ortofotografinius žemėlapius į savo darbo aplinką. Geoportal.lt paieškos sistemoje https://www.geoportal.lt/geoportal/paieska įveskit raktinius žodžius WMS ORT10LT 2015 m. užsisakykit gautą paieškos rezultatą ir sukonfigūruoti savo programinę įranga, kaip tai atlikti rasite mūsų Youtube kanalo paskyroje.


Lietuvos erdvinės informacijos portale – naujausi ortofotografiniai žemėlapiai!

2015 metais 1/3 Lietuvos teritorijos sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai, jau pasiekiami Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt. Likusios Lietuvos teritorijos aerofotografavimas ir ortofotografinių žemėlapių sudarymas bus vykdomas 2016–2017 metais. Iki šiol naujausi visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai buvo pagaminti 2012–2013 metais.

 

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi fotografuojant žemės paviršių lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera. Gautos aeronuotraukos projektuojamos į žemėlapio lapus ir  patikslinamos pagal skaitmeninį reljefo modelį. 2015 metais sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai yra didesnės raiškos – ląstelės (pikselio) dydis yra 25x25 cm vietovėje (ankstesnių ortofotografinių žemėlapių raiška buvo 50x50 cm).

 

Peržiūrėti ir analizuoti ortofotografinius žemėlapius galima Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje. Registruoti naudotojai ortofotografinius žemėlapius gali užsisakyti ir elektroniniu būdu atsisiųsti paieškos laukelyje įvedę „ORT10LT 2015".

 

Naudotojai, pageidaujantys gauti visus ortofotografinius žemėlapius laikmenose, turi pateikti paraišką Nacionalinei žemės tarnybai arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus.

 

Ortofotografinius žemėlapius kūrė Lenkijos įmonė OPEGIEKA, kartu su VĮ „GIS-Centras".


Nuo sausio 1 d. pradeda galioti naujos Lietuvos aukščių ir sunkio sistemos

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Lietuvos valstybinės aukščių sistemos ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos" nuostatas nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07 (toliau – LAS07) ir Lietuvos valstybinė sunkio sistema LSS07 (toliau – LSS07). Šios naujos geodezinių aukščių ir sunkio sistemos integruotos į bendras europines sistemas.

 

Iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvoje buvo naudojama Baltijos aukščių sistema, kurioje taškų aukščiai buvo skaičiuojami nuo paviršiaus, artimo vidutiniam jūros lygiui. Šios sistemos aukščiai skyrėsi nuo Europoje naudojamos sistemos aukščių apie 15 cm. Tikslūs ryšiai su šia ir kitomis aukščių sistemomis nebuvo žinomi. Be to, nebuvo Lietuvoje ir pradinio aukščių punkto. Visa tai komplikavo geodezinių, geodinaminių bei kitų uždavinių sprendimą, taip pat šiuolaikinių kosminės geodezijos metodų naudojimą, nustatant taškų aukščius.

 

Patvirtinus LAS07 ir LSS07 sudarytos prielaidos gerinti technologijų, inžinerijos ir mokslo tyrimų kokybę geodezijoje, navigacijoje, karo topografijoje, geofizikoje, geologijoje, metrologijoje ir kitose šalies ūkio, mokslo ir technikos srityse, kuriose reikalinga informacija apie taškų aukščius ir sunkio pagreitį.

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT15G patvirtinimo" patvirtintas Perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos geodezinio pagrindo punktų bei visų mastelių valstybinių, teminių ir savivaldybių erdvinių duomenų rinkinių duomenų, susijusių su normaliniais Baltijos aukščių sistemos aukščiais, perskaičiavimo į LAS07 bei Potsdamo sunkio sistemos sunkio pagreičio pagal Bouguer anomaliją perskaičiavimo į LSS07 sunkio pagreitį tvarką. Su minėtuoju Aprašu galima susipažinti čia.

 

Apraše nurodytam perskaičiavimui atlikti gali būti naudojama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sukurta ir Lietuvos erdvinės informacijos portale viešai prieinama perskaičiavimo elektroninė paslauga. Pavienių žemės paviršiaus taškų aukščiams perskaičiuoti sukurtos kompiuterinės programos:

1. xyH772BLH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 plokštuminės koordinatės,

2. BLH772xyH07 – skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės koordinatės,

3. BAS772LAS07 – Web aplikacija, skirta žemės paviršiaus taškų aukščių sistemai keisti kai žinomos taškų LKS 94 elipsoidinės arba plokštuminės koordinatės. Web aplikacija BAS772LAS07 surandama pagal adresą: http://gi.vgtu.lt/cgi-bin/BAS772LAS07.cgi

4. Dideliems žemės paviršiaus taškų masyvams (pvz.: LiDAR matavimų rezultatams) apdoroti perskaičiuojant normalinius aukščius iš BAS 77 sistemos į LAS07 sistemą sukurta „batch" tipo elektroninė skaičiuoklė bigxyh77h07.exe.

 

Visas anksčiau išvardytas programas po 2016 m. sausio 1 d. galima rasti Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

 

Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-632-(1.3.) „Dėl perėjimo prie Lietuvos valstybinės aukščių sistemos LAS07 ir Lietuvos valstybinės sunkio sistemos LSS07 tvarkos aprašo bei Lietuvos teritorijos geoido modelio LIT15G patvirtinimo" patvirtintas Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelis LIT15G, kuris susietas su LAS07. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdant geodezinę ir kartografinę veiklą ar kitą veiklą, kuriai reikia informacijos apie taškų aukščius, turi būti naudojamas LIT15G. LIT15G nuo sausio 1 d. teikiamas registruotiems vartotojams per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (duomenų paieškoje įvedus raktažodį „LIT15G").