Lietuvos erdvinės informacijos portale – jau pasiekiami 2016 metų naujausi ortofotografiniai žemėlapiai!

   

 

2016 metais 1/3 Lietuvos teritorijos antrojo etapo metu sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai, jau pasiekiami Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt 2015 metais 1/3 Lietuvos teritorijos sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai buvo pasiekiami nuo 2016 sausio 15 dienos. Likusios Lietuvos teritorijos aerofotografavimas ir ortofotografinių žemėlapių sudarymas trečias etapas  bus vykdomas 2016–2017 metais. Iki šiol naujausi visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai buvo pagaminti 2012–2013 metais.

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi fotografuojant žemės paviršių lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera. Gautos aeronuotraukos projektuojamos į žemėlapio lapus ir  patikslinamos pagal skaitmeninį reljefo modelį. 2015 ir 2016 metais sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai yra didesnės raiškos – ląstelės (pikselio) dydis yra 25x25 cm vietovėje (ankstesnių ortofotografinių žemėlapių raiška buvo 50x50 cm).

Peržiūrėti ir analizuoti ortofotografinius žemėlapius galima Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje. Registruoti naudotojai ortofotografinius žemėlapius gali užsisakyti ir elektroniniu būdu atsisiųsti paieškos laukelyje įvedę „ORT10LT 2016"

Naudotojai, pageidaujantys gauti visus ortofotografinius žemėlapius laikmenose, turi kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus.

Ortofotografinius žemėlapius kūrė Lenkijos įmonė OPEGIEKA, kartu su VĮ „GIS-Centras"

 


Nauji žemėlapiai sveikatos tema

 

Geoportal.lt papildė naujo duomenų teikėjo – Higienos instituto duomenys, kaupiami Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistemoje (SveNAS). Portalo žemėlapių naršyklėje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo teritoriniais netolygumais, palyginti skirtingų apskričių, savivaldybių ir seniūnijų gyventojų mirtingumo rodiklius pagal dažniausias mirties priežastis. Taip pat Geoportal.lt jau galite rasti ir išskirtinį visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminę ambulatorinę pagalbą, žemėlapį.  


Atnaujinti ir papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys

 

Portale atnaujinti ir papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys, kurie apima Lietuvos ežerus, tvenkinius, Kauno ir Kuršių marias bei dalį jūros pakrantės. Batimetrija papildyta  31 nauju vandens telkiniu ir  patikslintos 15 vandens telkinių ribos. Batimetrijos sluoksnį  šiuo metu sudaro 171 Lietuvos vidaus vandens telkinys.

 

23 naujus vandens telkinius įskaitmenino Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU)  geografijos specialybės II kurso studentai vadovaujant geografijos ir turizmo katedros lektoriui Marijui Pileckui. Kitus naujus vandens telkinius įskaitmenino Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Gamtos paveldo fondo ir VĮ GIS-Centras atstovai, pastarieji patikslino dalies vandens telkinių ribas.

 

Nauji batimetriniai planai sudaryti iš duomenų archyvų sukauptų  Gamtos tyrimų centras, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus ir Aplinkos apsaugos agentūros.

 

Primename, kad batimetriniai duomenys parengti VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras" (GIS-Centras) iniciatyva, susisteminus ir vektorizavus Gamtos tyrimų centro, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus, Vidaus vandens kelių direkcijos, Aplinkos apsaugos agentūros bei GIS-Centro turimą informaciją (batimetrinius planus, schemas). Medžiagą susistemino, vektorizavo ir duomenų rinkinį sukūrė Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas – GIS-Centras.

 


Lietuvos vidaus vandenų duomenis pasieksite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje ir/ar erdvinių duomenų rinkinių paieškos puslapyje