Lietuvos nacionalinis atlasas

 

Lietuvos nacionalinis atlasas – politinę nepriklausomybę, teritorinį vientisumą simbolizuojantis išsamus enciklopedinio pobūdžio kartografinis kūrinys, kuriame objektyviai apibendrinami kartografuojamos valstybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas bei istorija. Nepriklausomoje Lietuvoje toks leidinys vienintelis.

 

„Kelias į pilietiškumą prasideda nuo tėvynės pažinimo. Lietuvos nacionalinis atlasas pateikia išsamų Lietuvos raidos paveikslą. Tai puiki vaizdinė informacinė priemonė, padėsianti gilinti žinias apie mūsų valstybę. Kviečiu visus domėtis Lietuva ir ja didžiuotis. Jūsų rankose – patikimas kelrodis šioje kelionėje".

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

 

Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymo iniciatoriai – Lietuvos geografai, gamtotyrininkai, istorikai, ekonomistai, sociologai ir kitų sričių specialistai. Nacionalinio atlaso idėja gimė Vilniaus universitete. Atlaso žemėlapius parengė skirtingų šalies mokslo ir valdymo, ūkio, švietimo, kultūros institucijų atstovai.

 

Nacionalinis atlasas gali padėti sprendžiant strateginius valstybės raidos klausimus ir formuojant teigiamą šalies įvaizdį pasaulyje. Tai vienas iš kertinių leidinių, teikiančių apibendrintą objektyvią informaciją apie įvairiausias valstybės gyvavimo ir veiklos sritis.

 

Lietuvos nacionalinio atlaso sudarytojai ir leidėjai tikisi, kad šis fundamentalus kartografinis kūrinys bus svarbus informacijos šaltinis politikams, administravimo ir valdymo institucijų darbuotojams, visuomenės veikėjams, mokslo, švietimo, kultūros darbuotojams ir visiems šalimi besidomintiems ir besirūpinantiems piliečiams. Atlasas tai pat turėtų tapti svarbiu didaktiniu įrankiu mokyklose, gimnazijose, kolegijose ir universitetuose.

Lietuvos nacionalinis atlasas suteikia galimybę Europos ir pasaulio žmonėms geriau pažinti mūsų šalį.

Lietuvos nacionalinio atlaso I tomą sudaro dvi dalys: „Lietuva pasaulyje ir Europoje" ir „Gamta ir kraštovaizdis". Nacionalinio atlaso pirmąjį tomą sudaro 224 autoriniai žemėlapiai, kuriuose pavaizduota mūsų valstybė pasaulio ir Europos kontekste, čia pirmą kartą po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje visapusiškai pristatyta Lietuva ir jos gamta. Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt galima peržiūrėti Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapius.

 

Lietuvos nacionalinis atlaso II tomą sudaro keturios dalys: „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (iki 1795 m.)", „Lietuva XIX amžiuje", „Nepriklausoma Lietuva (1918-1940 m.)", „Nacių ir sovietinės okupacijos laikmetis (1940–1990 m.) ". Leidinyje atspindėti lietuvių tautos formavimosi, valstybės susidarymo, okupacijų ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos raidos etapai. Tomas baigiamas paskutinės sovietinės okupacijos laikotarpio pabaigos politinių, socialinių, ekonominių, kultūrinių ir dvasinių reiškinių kartografiniu pavaizdavimu. Nacionalinio atlaso antrąjį tomą sudaro 176 žemėlapiai, kurių didžioji dalis buvo sukurta specialiai šiam leidiniui pagal istorinius šaltinius, naudojantis naujausiomis kartografavimo technologijomis. Daugumą žemėlapių papildo išsamūs istoriniai tekstai apie vaizduojamą laikotarpį bei temą, vizualinę medžiagą papildo senosios fotografijos.

 

Nacionalinis atlasas išsiskiria ne tik savo istorine svarba, tačiau ir neįprastu dydžiu – 48 cm ilgio ir 54 cm pločio knyga, I tomas sveria 4,358 kg, o II tomas sveria 3,848 kg, abu tomai išleisti 500 egzempliorių tiražu.Atlasas parengtas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu. Išimtinės turtinės autorių teisės priklauso Nacionalinei žemės tarnybai atlaso leidėjas VĮ „GIS-Centras".

 

Lietuvos nacionalinį atlasą galima įsigyti parduotuvėje „Žemėlapių pasaulis", Sėlių g. 66, Vilnius. Kontaktai pasiteiravimui: info@mapshop.lt, 8 52754112.


Geoportal.lt – Holokausto atlaso duomenys

 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus Lietuvos erdvinės informacijos portale dalinasi duomenimis apie Lietuvoje esančias masinių žydų žudynių vietas. Geoportal.lt žemėlapyje sutartiniais ženklais parodytas  žudynių mastas – ši informacija nepaliks abejingų.  Galima atsisiųsti ir GIS duomenų rinkinį.

Duomenys galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje: Holokaustų vietų Lietuvoje peržiūros paslauga

Daugiau informacijos apie Holokausto Lietuvoje atlaso projektą: http://www.holocaustatlas.lt


Svarbi informacija dėl naujausių Lietuvos Respublikos ortofotografinių žemėlapių!!

Informuojame, kad vartotojai kurie naudojasi Autodesk kompanijos sukurta programine įranga gali susidurti su 2015 metais parengtų ortofotografinių žemėlapių įkėlimo problema. Apie ją VĮ „GIS-Centras" Lietuvos erdvinės duomenų portalo tvarkytojos darbuotojai žino ir sprendžia.

 

Kol bus tvarkomi duomenys, siūlome pasinaudoti geoportal.lt teikiama WMS paslauga, kuri Jums leis įsikelti visas naujausius ortofotografinius žemėlapius į savo darbo aplinką. Geoportal.lt paieškos sistemoje https://www.geoportal.lt/geoportal/paieska įveskit raktinius žodžius WMS ORT10LT 2015 m. užsisakykit gautą paieškos rezultatą ir sukonfigūruoti savo programinę įranga, kaip tai atlikti rasite mūsų Youtube kanalo paskyroje.