Lietuvių kalbos instituto sudaryta Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Lietuvių kalbos instituto sudaryta Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė pasiekiama Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt).

 

Bazė Lietuvių kalbos instituto sukurta:

  • mokslo tiriamosioms bei taikomosioms reikmėms;
  • praktiniams Lietuvos ūkio subjektų bei gyventojų poreikiams tenkinti;
  • vietovardžių, kaip dvasinės kultūros paveldo, išsaugojimo tikslais.

Vietovardžiais pasidomėti ir juos peržiūrėti galite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

Vietovardžius galite ieškoti paieškoje įvedę pavadinimą ir pasirinkę taškinį, linijinį ar plotinį sluoksnį.

 


Atnaujinti Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenys

 

Geoportal.lt atnaujinti Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenys. Kultūros vertybių registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Duomenų rinkinį galima užsisakyti ir parsisiųsti, galima parsisiųsti peržiūros el. paslaugą (WMS) ar peržiūrėti žemėlapių naršyklėje.

 


Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys papildytas vertinimo sluoksniais

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

 

Žemėlapį galite peržiūrėti čia.

Erdvinių duomenų specifikaciją galite pasiekti čia.