2021 m. ortofotografiniai žemėlapiai – geoportal.lt

ORT20LT_2021

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2021 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2021 metais NŽT pradėjo Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2023 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2021 metais sudaryti pirmojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2021–2023 metais sudaromi ortofotografiniai žemėlapiai yra geresnės raiškos: ląstelės (pikselio) dydis neviršija 20x20 cm (ankstesniais metais 25x25 cm) vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,4 m (ankstesniais metais ≤0,5 m) (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas:

Naujausius Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti žemėlapi naršyklėje.

Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

 

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau kaip 4 ortofotografinių žemėlapių lapus. Naudotojai, norintys gauti daugiau 2021 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.


Lidar_DR_LT - skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys (2019-2020 m.) – geoportal.lt

Lidar_DR_LT duoemnys geoportal.lt

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos užsakymu parengtus (https://nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-respublikos-teritorijos-skaitmeniniai-lazerinio-skenavimo-tasku-duomenys) 2019-2020 m. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius lazerinio skenavimo taškų duomenis.

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys bus sukaupti 2023 m. Nominalus skenavimo impulsų  tankis – ne mažiau 6,5 tšk./m2. Vidutinė kvadratinė taško, esančio ant tvirtų, nekintančių objektų, horizontalaus nustatymo paklaida RMSE – ne daugiau kaip 30 cm, vertikalaus – ne daugiau kaip 10 cm. LIDAR duomenys išlyginti ir suklasifikuoti pagal LAS specifikaciją  į 8 klases:

 • 0 ir (ar) 1 klasė – neklasifikuoti taškai (Created, never classified; Unclassified);
 • 2 klasė – žemės paviršiaus taškai (Ground);
 • 3 klasė – žema augmenija (Low Vegetation);
 • 4 klasė – vidutinė augmenija (Medium Vegetation);
 • 5 klasė – aukšta augmenija (High Vegetation);
 • 6 klasė – pastatų, statinių taškai (Building);
 • 7 klasė – Triukšmo taškai (Low Point (noise));
 • 12 klasė – persidengimo taškai (Overlap Points).

Duomenys teikiami suskaidyti M 1:2 000 (1 kvadr. km dydžio) lapais, pagal LKS-94 skaidymą .laz formatu.

Parsisiuntimas:

Užsakymo metu galima užsakyti iki 4 nomenklatūrinių lapų. Norint užsakyti duomenis didesnei teritorijai, prašome kreiptis į duoemnų teikėją - Nacionalinę žemės tarnybą.


Virtualus informacinis renginys „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra: sistema, paskirtis, nauda"

LEI portalo informacinis renginys

 

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪRA: SISTEMA, PASKIRTIS, NAUDA

Viešas informacinis renginys Microsoft Teams

Microsoft Teams prisijungimo nuoroda

 

Programa

9:00–11:00

 • Įžanginis žodis. Simonas Valotka. Žemės ūkio ministerija.
 • Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Giedrė Beconytė. VĮ „GIS-Centras".
 • Geoportal.lt sistema ir erdvinių duomenų paslaugos. Živilė Jakubkaitė. VĮ „GIS-Centras".
 • Georeferencinio pagrindo kadastras. Inga Perevičiūtė-Antulienė. Žemės ūkio ministerija / R. Narunec. Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Duomenų teikėjų  pristatymai  – duomenys ir paslaugos geoportal.lt  

 • Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai. Jurgita Špūraitė. Nacionalinė žemės tarnyba.
  • TIEDR ir geoportal.lt.  Greta Miglinaitė. VĮ „GIS-Centras".
  • Statistika LEI portale. Ką turime. Ką galime. Jana Vanagė ir Kostas Gružas. Lietuvos statistikos departamentas.
  • Gyventojų sveikata ir sauga. Irena Taraškevičienė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

11:00–12:35

 • INSPIRE – duomenų paslaugos sprendimams priimti. Juliana Karčiauskienė. VĮ „GIS-Centras".
 • Geoportal.lt interaktyvios paslaugos. Ugnė Andriulaitytė. VĮ „GIS-Centras".
 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo nauda žemės tvarkyme ir administravime. Loreta Dauskartė ir Giedrė Leimontaitė-Mačiulienė.  Nacionalinė žemės tarnyba.
 • Naudotojų pristatymai  – geoportal.lt paslaugų naudojimas
  • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos gynybai. Vilmantas Januškevičius. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras.
  • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos verslui. Ilma Rimkevičienė. VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
 • Baigiamasis žodis. VĮ „GIS-Centras" geoportal.lt komanda.

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ DALIJIMASIS  LIETUVOJE

Moderuojama ekspertų diskusija Youtube

Stebėkite tiesioginę transliaciją Youtube

14:00–15:30

Skirtingų sričių erdvinių duomenų ir jų valdymo technologijų ekspertai aptars organizacijų sėkmes ir problemas atveriant erdvinių duomenų išteklius, jais dalijantis ir naudojant.

Dalyvauja:

 1. Palmira Petniūnienė. Žemės ūkio ministerija
 2. Jurgita Špūraitė, Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento direktorė.  Nacionalinė žemės tarnyba
 3. Gita Literskė. Vyriausioji patarėja inovacijoms. Lietuvos statistikos departamentas
 4. Dr. Andrius Balčiūnas, Vilniaus universitetas, Lietuvos kartografų draugija
 5. Dr. Albertas Šermokas. Generalinis direktorius. Asseco Lietuva
 6. Tomas Straupis. „Atviras kodas Lietuvai"

Moderuoja Audrius Gelžinis, Nacionalinė žemės tarnyba