Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 724 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo" pakeitimo", Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – kadastras) reorganizuojamas pakeičiant kadastro tvarkytoją – kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro perduodant viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Kadastro reorganizavimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.; reorganizuoto kadastro veiklos pradžia – 2024 m. sausio 1 d. (t.y. nuo 2024 m. sausio 1 d. kadastro tvarkytojas bus viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra).

Kadastro reorganizavimo laikotarpiu kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia. Iki reorganizavimo kadastro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus šį kadastrą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas, o visi šiame kadastre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.


KŽS_DR5LT duomenų rinkinio pasikeitimai

geoportal.lt pasiekiamas atnaujintas kontrolinių žemės sklypų (KŽS_DR5LT) duomenų rinkinys ir peržiūros paslauga (peržiūrėti galite čia).

Atkreipiame dėmesį, kad atnaujinta KŽS_DR5LT duomenų rinkinio struktūra. Su aktualiu duomenų rinkinio atnaujinimo techninių reikalavimų aprašu galite susipažinti paspaudę nuorodą. Pasikeitusius žymėjimus (paryškinti) peržiūros paslaugoje galite matyti čia:

KŽS_DR5LT sutartinių ženklų pasikeitimai


Miškų kadastro erdvinių duomenų rinkinio pakeitimai

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2023-05-30 pasikeitė Valstybinės miškų tarnybos teikiamų Miškų kadastro erdvinių duomenų rinkinio sluoksnių  pavadinimai ir panaikintas mu_kod laukas.

 

Pakeitimai sluoksnių pavadinimuose:

Buvę sluoksnių pavadinimai

Sluoksnių pavadinimai po pakeitimo

Girininkija_20221231

Girininkijos_iki_20221231

Kvartalas_20221231

Kvartalai_iki_20221231

VMU_RP

Regioniniai_padaliniai

Uredija

Uredijos

Girininkija

Girininkijos

Kvartalas

Kvartalai

Sklypas

Misko_sklypai

Valst_r_miskai

Valstybines_reiksmes_miskai

Misku_pogrupiai

Misku_pogrupiai

KMB_geoobjektas

Kertines_misko_buveines

 

Kiti pakeitimai:

  1. Naujai pervardintame sluoksnyje Misko_sklypai panaikintas mu_kod laukas
  2. Naujai pervardintame sluoksnyje Kvartalai panaikintas mu_kod laukas