2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinys jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinį, kuris apima:

  • pakoreguotus 2012 metų CORINE žemės dangos duomenis (CLC12_LT);
  • pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų (CHA18_LT);
  • 2017 metų CORINE žemės dangos duomenis (CLC18_LT).
 

CORINE žemės dangos (CLC) duomenų bazė - tai visos Europos vektorinis žemės dangos duomenų rinkinys, sudalintas į 44 klases (Lietuvos teritoriją dengia 30 klasių) pagal žemės dangos tipą ir naudojimo paskirtį. Šiuo metu yra sukurti penki duomenų rinkiniai (1990, 2000, 2006, 2012 ir 2018 metams), apibūdinantys nagrinėjamų metų žemės dangą bei žemės dangos pokyčius, įvykusius nuo prieš tai sudarytos duomenų bazės.

CLC12_LT yra peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų žemės dangos duomenų bazė. Šios duomenų bazės tikslinimas vyko interpretuojant 2012 ir 2013 metų kosminius IRS palydovo vaizdus.

CHA18_LT pokyčių duomenų bazė yra sudaryta įvedant žemės dangos pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų. Šios duomenų bazės sukūrimas vyko interpretuojant 2012-2013 metų IRS palydovinius vaizdus ir 2017 metų Sentinel - 2 palydovinius vaizdus.

CLC18_LT sudarytas automatiniu būdu sujungiant CLC12_LT ir CHA18_LT duomenų bazes

Mažiausias kartografuojamas objektas šiose duomenų bazėse: CLC12_LT ir CLC18_LT yra 25 ha plotiniams objektams ir 100 m plotis linijiniams objektams. Mažiausias kartografuojamas objektas pokyčių CHA18_LT duomenų bazėje – 5 ha plotiniams objektams, išlaikant minimalų 100 m objekto plotį.

 

2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinį galima atsisiųsti iš duomenų paieškos puslapio.

Šio duomenų rinkinio peržiūros paslaugą galima peržiūrėti žemėlapių naršyklėje

 

2018 metų CORINE žemės dangos duomenų rinkinio duomenys


Svarbi informacija apie SŽNS_DR10LT duomenų rinkinį

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų rinkinys SŽNS_DR10LT nuo 2018-01-01 nėra atnaujinamas.

Jeigu turite klausimų susijusių su šiuo duomenų rinkiniu, siūlome kreiptis į duomenų teikėjus - Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.


Nauji duomenys geoportal.lt: Istorinių Karaliaučiaus srities vietovardžių žemėlapis

LEI portalo žemėlapių naršyklėje jau galite peržiūrėti Istorinių Karaliaučiaus srities vietovardžių žemėlapį, kuriam duomenis teikia mūsų naudotojas Valentinas Juškevičius. Žemėlapyje pateikta apie 4000 baltiškos kilmės vietovardžių (pradedant nuo XIII a.) su jų vokiškomis ir rusiškomis atmainomis. Surinkti duomenys iš daugelio šaltinių: etnografų Vinco Vileišio, Grasildos Blažienės, Aleksandro Miuicelio, Manfredo Švarco, Viliaus Pėteraičio, Marijos Razmukaitės, Valdemaro Šimėno, Rimanto Matulio, Rimanto Lazdyno, bendradarbiaujant su GOV, OSM ir talka Lietuvai.lt.

Taip pat šiuo metu yra realizuojama galimybė šiuos duomenis ne tik peržiūrėti, bet ir atsisiųsti.

Dėkojame gerb. Valentinui Juškevičiui už bendradarbiavimą ir pasidalinimą itin vertinga savo sukauptų ir nuolat atnaujinamų duomenų baze!