Nauji žemėlapiai sveikatos tema

 

Geoportal.lt papildė naujo duomenų teikėjo Higienos instituto duomenys, kaupiami Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistemoje (SveNAS). Portalo žemėlapių naršyklėje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo teritoriniais netolygumais, palyginti skirtingų apskričių, savivaldybių ir seniūnijų gyventojų mirtingumo rodiklius pagal dažniausias mirties priežastis. Taip pat Geoportal.lt jau galite rasti ir išskirtinį visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminę ambulatorinę pagalbą, žemėlapį.  


Atnaujinti ir papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys

 

Portale atnaujinti ir papildyti batimetriniai Lietuvos vidaus vandenų duomenys, kurie apima Lietuvos ežerus, tvenkinius, Kauno ir Kuršių marias bei dalį jūros pakrantės. Batimetrija papildyta  31 nauju vandens telkiniu ir  patikslintos 15 vandens telkinių ribos. Batimetrijos sluoksnį  šiuo metu sudaro 171 Lietuvos vidaus vandens telkinys.

 

23 naujus vandens telkinius įskaitmenino Lietuvos Edukologijos universiteto (LEU)  geografijos specialybės II kurso studentai vadovaujant geografijos ir turizmo katedros lektoriui Marijui Pileckui. Kitus naujus vandens telkinius įskaitmenino Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Gamtos paveldo fondo ir VĮ GIS-Centras atstovai, pastarieji patikslino dalies vandens telkinių ribas.

 

Nauji batimetriniai planai sudaryti iš duomenų archyvų sukauptų  Gamtos tyrimų centras, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus ir Aplinkos apsaugos agentūros.

 

Primename, kad batimetriniai duomenys parengti VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras" (GIS-Centras) iniciatyva, susisteminus ir vektorizavus Gamtos tyrimų centro, Geologijos ir geografijos instituto, Klimato ir vandens sistemų sektoriaus, Vidaus vandens kelių direkcijos, Aplinkos apsaugos agentūros bei GIS-Centro turimą informaciją (batimetrinius planus, schemas). Medžiagą susistemino, vektorizavo ir duomenų rinkinį sukūrė Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas – GIS-Centras.

 

Lietuvos vidaus vandenų duomenis peržiūrėsite paspaudę šią nuorodą arba Erdvinių duomenų rinkinių paieškoje suvedę > Lietuvos vidaus vandenų batimetrija.


1944 m. Lietuvos ortofotografiniai žemėlapiai

  

 

Geoportal.lt jau galite peržiūrėti  Antrojo pasaulinio karo metu darytus 1944 m. Lietuvos ortofotografinius žemėlapius. Aeronuotraukos vokiečių karinės žvalgybos tikslais darytos 1944 m. liepos–gruodžio mėnesiais. Nuotraukos koordinuotos Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.  VĮ „GIS-Centras" teikia žemėlapių peržiūros paslaugą WGS-84 ir LKS-94 koordinačių sistemose.

Ieškokite portale:

Surinkę paieškoje Lietuvos 1944 m. ortofotografiniai žemėlapiai arba spauskite čia