Naujausi 2018 m. ortofotografiniai žemėlapiai jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2018 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius. 

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet nuo 2015 metų organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2018 metais sudaryti pirmojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

 • Naujausius ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.
 • Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daug 2018 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.

 

2018 m. ortofotografiniai žemėlapiai

 


Atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis

Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro (STK) erdvinius duomenis. Objektai, kuriuos galite rasti STK erdvinių duomenų rinkinyje, yra šie:

 • Nacionaliniai ir regioniniai parkai;
 • Rezervatai, rezervatinės apyrubės ir draustiniai;
 • Natura 2000 teritorijos;
 • Gamtos paveldo objektai;
 • Biosferos rezervatai ir poligonai;
 • Funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonos;
 • Atkuriamieji ir genetiniai sklypai.

 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų rinkinį galima atsisiųsti iš duomenų paieškos puslapio

Taip pat primename, kad šiuos duomenis galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

 

LR Saugomų teritorijų kadastro erdviniai duomenys


2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

Lietuvos erdvinės informacijos portalas pasipildė 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenimis, kurie orientuoti į aplinkosauginiu požiūriu problemines Lietuvos teritorijas. Duomenys sukurti remiantis itin aukštos raiškos (2,5 x 2,5 m pikselio dydis) palydovinėmis nuotraukomis ir kitais prieinamais duomenų rinkiniais. Duomenų rinkinių sukūrimas buvo koordinuojamas Europos aplinkos agentūros.

 • Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo.
 • Riparian Zones Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys. GLE yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100 m ir iki 10 m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha.
 • Urban Atlas duomenys. Pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose.
 • „Natura 2000" duomenys. Europos ekologinis tinklas „Natura 2000" – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Šiame sluoksnyje pateikta 2012 metų žemės danga „Natura 2000" teritorijose.
 

Peržiūrėti ir atsisiųsti šiuos duomenis bei sužinoti daugiau informacijos apie juos galite čia: 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

 

Copernicus 2012 m. žemės dangos duomenys - Riparian Zones