Jau greitai VĮ "Registrų centro" duomenis bus galima peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje!

2017 m. spalio 11 d. pasirašyta duomenų teikimo į Lietuvos erdvinės informacijos portalą sutartis su VĮ „Registrų centras". Jau greitai Lietuvos Respublikos adresų registro ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys bus neatlygintinai teikiami peržiūrai  geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

El. paslaugų naujienos

Nauja geoportal.lt paslauga - Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti

Nuo š. m. liepos 1 d. geoportal.lt pristato naują el. paslaugą matininkams ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių darbuotojams. Ši paslauga suteikia galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus ir išvadas dėl žemės sklypų ribų neatitikčių, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu.

El. paslaugą rasite čia: Nekilnojamojo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti.

 

Sutikimų išdavimo el. paslauga – tik elektroniniu būdu per geoportal.lt

Nuo š. m. liepos 1 d. taip pat įsigaliojo ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-259-(1.3 E.), kuriuo remiantis sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti statinius valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, išdavimas nuo tol bus vykdomas tik elektroniniu būdu, naudojantis geoportal.lt el. paslauga.

El. paslaugą rasite čia: sutikimo išdavimas.

 


Išleista nauja A. A. Gliožaičio knyga „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai“

Naujausia A.A. Gliožaičio knyga „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai" yra skirta M. K. Radvilos 1613 m. LDK žemėlapio 400 m. sukakčiai paminėti. Ši knyga yra išsami šio žemėlapio studija, kurioje analizuojami XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje atlikti LDK žemėlapio sudarymo ir leidybos darbai.

 

Knygos santrauka:

Kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kaip valstybės pareigūnas, suprato detalaus ir tikslaus žemėlapio svarbą valstybei. Jis ryžosi pradėti išsamesnio LDK žemėlapio sudarymo darbus. Tikėtina, kad kartografavimo darbai pradėti apie 1590 m. ir apėmė visą jos teritoriją buvusią didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais. Jie buvo baigti apie 1600 m., o apie 1603 m. išspausdintas LDK žemėlapis. Jis dar nėra surastas arba yra neišlikęs. Konkretesnės informacijos apie jį kol kas nėra, bet kartografijos istorikų studijose bei XVIII ir XIX amžių bibliografiniuose leidiniuose įvairiais pavadinimais yra minimas. Kadangi tikslus pavadinimas nėra žinomas, šiame darbe jis yra minimas sąlyginiu pavadinimu LDK 1603 m. žemėlapis.

LDK 1603 m. žemėlapis buvo tobulinamas ir kitas jo variantas su pavadinimu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jai gretimų sričių tikslus žemėlapis, išleistas šviesiausiojo ir garbingiausiojo Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikščio ir pono, Šventosios Romos imperijos kunigaikščio, Šydloveco ir Myro grafo, Jeruzalės Šventojo kapo ordino riterio Mikalojaus Kristupo Radvilos rūpestingu darbu ir lėšomis išspausdintas 1613 m. Amsterdame

Studijoje žemėlapio sudarymas siejamas su XVI a. ir XVII a. pradžioje LDK buvusia politine situacija, kaip santykiuose su kaimyninėmis šalimis taip ir pačioje kunigaikštystėje, su tuo metu buvusiu mokslo lygiu. Kartografija yra ypač susieta su tiksliaisiais jai gretimais mokslais – matematika, astronomija, geodezija, žemėtvarka ir kt. Žemėlapio sudarymas yra gretinamas ir su kitais M. K. Radvilos darbais, pvz., jo knyga Kelionė į Jeruzalę.

 

Knygos tiražas yra 100 vienetų (pardavimui skirta apie 40 vnt.). Jeigu norite įsigyti šią knygą, susisiekite su autoriumi.

Autoriaus kontaktiniai duomenys:
Algirdas Antanas Gliožaitis
El. paštas: aagliozaitis@gmail.com

 

Gliožaičio knyga "Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai"