Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti – tik elektroniniu būdu per geoportal.lt

Informuojame, jog pagal LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktą, nuo š. m. sausio 1 d. Išvados dėl kadastriniais matavimais išmatuoto sklypo ploto ir ribų neatitikimo teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuotiems sklypams teikiamos tik geoportal.lt priemonėmis.

Naudodamiesi el. paslauga Nekilnojamojo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti, matininkai gali teikti prašymus Išvadai gauti, NŽT teritorinių skyrių darbuotojai – Išvadas.

Norint naudotis paslauga, reikia turėti prieigą. Dėl prieigos suteikimo prašome kreiptis į paslaugos administratorių VĮ „GIS-Centras" el. paštu info@geoportal.lt.

Informacinė medžiaga (Naudotojo vadovai, susiję vaizdo įrašai, duomenų specifikacija, įkeliamo duomenų rinkinio pavyzdys ir kt.) apie naudojimąsi paslauga pateikiama el. paslaugos rubrikoje Pagalba.

Kviečiame naudotis el. paslauga Išvadai gauti!

 

 


Reorganizuojamas Georeferencinio pagrindo kadastras

2017 m. gruodžio 20 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimui, nuo 2018 m. sausio 1 dienos keičiant kadastro valdytoją - kadastro valdytojo funkcijas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduodant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Kadastro tvarkytoju lieka VĮ „GIS-Centras".

 


Geoportal.lt jau pasiekiami 2017 metų naujausi ortofotografiniai žemėlapiai!

VĮ „GIS-Centras" su partneriais Lenkijos įmone OPEGIEKA Sp. Z o.o. užbaigė 2015-2017 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) užsakymu vykdytą projektą Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių 1:10 000 masteliu atnaujinimą. Projektas apėmė Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimą, skaitmeninių aerofotonuotraukų pagaminimą ir skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymą. Projektas vykdytas trimis etapais 2015-2017 m. sudarant po 1/3 Lietuvos respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių kasmet. Nuo 2015 m. ortofotografiniai žemėlapiai atnaujinami kas trejus metus, visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius atnaujinant per trejų metų laikotarpį.

Projekto metu sudarytus ortofotografinius žemėlapius  atsisiųsti galite čia: 2015-2017 m. ORT10LT atsisiuntimas

Taip pat juos galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje: 2015-2017 m. ORT10LT peržiūra

 

2015-2017 metų ortofotografiniai žemėlapiai ORT10LT