Naujausi 2019 m. ortofotografiniai žemėlapiai jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2019 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius. 

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet nuo 2015 metų organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2019 metais sudaryti antrojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daug 2019 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.

 


Nauji duomenys geoportal.lt: Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų peržiūros paslauga

Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys sukurtas 2018 m., vykdant projektą „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose". Duomenų rinkinį sukūrė VšĮ Gamtos paveldo fondas pagal sutartį su Lietuvos gamtos fondu. Rinkinio sukūrimui panaudoti detaliausi 2017–2018 m. erdviniai duomenys apie Lietuvos pelkes ir durpynus bei jų būklę. Šiame vertinime durpynais laikomi žemės plotai, kuriuose durpių klodo storis ne mažesnis kaip 0,5 m, tuo tarpu pelkėmis vadintini tik nenusausinti durpynai. Rinkinyje pateikiamos pelkių ir durpynų teritorijos, duomenys apie durpių klodo tipą, durpių karjerus ir kasybos plotus, grioviais ir drenažu sausintus durpynų plotus ir jų būklę, mišku apaugusius plotus ir kitas žemės naudmenas, pelkėse ir durpynuose esančias saugomas teritorijas bei europinės svarbos natūralias buveines.

Šiuos duomenis galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

 

Pelkės ir durpynai


Atnaujinta geoportal.lt žemėlapių naršyklė

Atnaujintas svarbiausias geoportal.lt komponentas – žemėlapių naršyklė, Jūsų darbo su interneto žemėlapiais aplinka. Žemėlapių naršyklės atnaujinimą galima išskirti į dvi dideles dalis:

1. Atnaujinta grafinė žemėlapių naršyklės naudotojo sąsaja, suderinant ją su portalo svetainės stiliumi. Kartu, atsižvelgiant į naudotojų pasiūlymus ir pageidavimus, pakeistas naršyklės komponentų ir įrankių išdėstymas, kad jie būtų paprasčiau pasiekiami ir patogiau bei intuityviau naudojami.

  • „Mano turinio" redagavimo, simbolizavimo ir analizės įrankiai nuo šiol patogiai pasiekiami vienoje meniu skiltyje „Žemėlapio turinys" prie kiekvieno prisidėto žemėlapio turinio elemento (sluoksnio).
  • Viešųjų el. paslaugų sritis iškelta iš skilties „Mano elektroninės paslaugos"ir nuo šiol yra pasiekiama ir neprisijungusiems portalo naudotojams. Taip pat atsirado galimybė greičiau surasti reikiamą paslaugą pasinaudojus filtravimo funkcija..
  • Iš skilties „Mano elektroninės paslaugos" į pagrindinę naršyklės įrankių juostą iškeltas  klaidų registravimo įrankis

 

2. Atnaujinta žemėlapių naršyklė sukurta naudojant naujas technologijas ir naują programavimo metodologiją, pertvarkant ją iš pagrindų bei pritaikant prie naujausių programinės įrangos galimybių. Pertvarkę ir optimizavę žemėlapių naršyklės programinį kodą galime džiaugtis šiais rezultatais:

 

Kas dar naujo?

  • Realizuotas paieškos peržiūros paslaugose funkcionalumas, kuris pasiekiamas meniu skiltyje „Žemėlapio turinys" prie kiekvieno prisidėto žemėlapio turinio elemento (sluoksnio)
  • Sukurta ir į naršyklę integruota užrašų paslauga, kurią galite naudoti kai norite matyti vietovių pavadinimus virš teminio žemėlapio ar duomenų sluoksnio
  • Daug kitų smulkių pataisymų ir patobulinimų. Išbandykite - https://www.geoportal.lt/map/

 

Naujiena! Paieška duomenų rinkiniuose

Naujiena! Paieška duomenų rinkiniuose

 

Naujiena! Įjungiamas užrašų sluoksnis geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

Naujiena! Įjungiamas užrašų sluoksnis geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.

 

Daugiau informacijos apie geoportal.lt žemėlapių naršyklę – https://www.geoportal.lt/geoportal/zemelapiu-narsykle

Nauja naršyklė sukurta Portalo tvarkytojo VĮ GIS-Centras.

Senoji naršyklė kol kas pasiekiama adresu – https://www.geoportal.lt/oldmap/