Atnaujinti „Lietuvos švietimo įstaigų“ duomenys

Informuojame, kad šį mėnesį buvo atnaujintas „Lietuvos švietimo įstaigų" duomenų rinkinys. Šiuos duomenis teikia Švietimo informacinių technologijų centras. Primename, kad šis duomenų rinkinys yra atviras, todėl jo atsisiuntimui nėra reikalingas užsakymas ir sutarties patvirtintinimas.

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

 

Švietimo įstaigų žemėlapis

 


Nauji duomenys - LR teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų kultūrų duomenų rinkinys

Geoportal.lt jau galite peržiūrėti ir atsisiųsti LR teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų kultūrų duomenų rinkinį. Pateikiami nuasmeninti duomenys: objektų geometrija su aprašomaisiais (atributiniais) duomenimis. 

Duomenų rinkinį teikia naujas geoportal.lt duomenų teikėjas  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM LR teritorijos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, auginamų kultūrų duomenų rinkinys


Atnaujinti EBM_100LT ir ERM_250LT duomenų rinkiniai

Informuojame, kad geoportal.lt jau galite rasti atnaujintus šiuos georeferencinių erdvinių duomenų rinkinius:

ERM_250LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus (specifikacija).

EBM_100LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus (specifikacija).