Aukštos raiškos žemės dangos Lietuvos teritorijos duomenys atsisiuntimui - geoportal.lt atvirų duomenų skiltyje

Visos Europos aukštos raiškos žemės dangos sluoksniuose (angl. HRL) pateikiama, konkrečias žemės dangos savybes charakterizuojanti, informacija 2015 metams. Šie duomenys papildo kitus žemės dangos ir žemės naudojimo duomenų rinkinius (pvz. CORINE žemės dangos (CLC) duomenų rinkinys). Sluoksniai yra sukurti naudojant iš įvairių palydovų gautomis palydovinėmis nuotraukomis ir radarų duomenis, naudojant automatizuotą vaizdų apdorojimą ir interaktyvų taisyklėmis pagrįstą duomenų grupavimą. 

HRL sudaro penkios tematinės klasės:

 • Vandeniui nepralaidžios žemės paviršiaus dangos sluoksnis parodo vandeniui nepralaidžių teritorijų (pastatai, keliai ir kitos dirbtinio paviršiaus teritorijos) erdvinį pasiskirstymą bei kaupia vandens pralaidumo procentinės išraiškos informaciją.
 • Miškų sluoksnis yra išskaidytas į du sluoksnius: medžių tankumo sluoksnį, kuriame kaupiama informacija apie medžių tankumo lygį nuo 1 iki 100 % ir dominuojančių medžių rūšies sluoksnį, kuriame pateikiamas erdvinis lapuočių ir spygliuočių pasiskirstymas.
 • Pievų sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis natūralių, pusiau natūralių ir ūkinėje veikloje naudojamų pievų pasiskirstymas
 • Vandens telkinių ir šlapynių sluoksnis, kuriame kaupiamas erdvinis vandens ir drėgnų paviršių (šlapynių) pasiskirstymas 2009-2015 metais. Šis sluoksnis yra išskaidytas į 4 produktus: nuolatiniai vandens telkiniai, trumpalaikiai vandens telkiniai, nuolatinės šlapynės bei laikinos šlapynės.

LEI portalo atvirų duomenų skiltyje galite atsisiųsti ir sužinoti daugiau informacijos apie Aukštos raiškos žemės dangos Lietuvos teritorijos duomenis. Šioje skiltyje taip pat rasite ir daugiau duomenų, kuriuos galima atsisiųsti be sutarčių patvirtinimo.


Lietuvos teritorijos aukštos raiškos žemės dangos duomenys atsisiuntimui


Naujausi 2018 m. ortofotografiniai žemėlapiai jau geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2018 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius. 

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet nuo 2015 metų organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo antrąjį Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2018 metais sudaryti pirmojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

 • Naujausius ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje.
 • Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daug 2018 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.

 

2018 m. ortofotografiniai žemėlapiai

 


Atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis

Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro (STK) erdvinius duomenis. Objektai, kuriuos galite rasti STK erdvinių duomenų rinkinyje, yra šie:

 • Nacionaliniai ir regioniniai parkai;
 • Rezervatai, rezervatinės apyrubės ir draustiniai;
 • Natura 2000 teritorijos;
 • Gamtos paveldo objektai;
 • Biosferos rezervatai ir poligonai;
 • Funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonos;
 • Atkuriamieji ir genetiniai sklypai.

 

Atsisiųsti duomenis galite čia: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų rinkinys

Taip pat primename, kad šiuos duomenis galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų peržiūros paslauga.

 

LR Saugomų teritorijų kadastro erdviniai duomenys