Geoportal.lt jau pasiekiami 2017 metų naujausi ortofotografiniai žemėlapiai!

VĮ „GIS-Centras" su partneriais Lenkijos įmone OPEGIEKA Sp. Z o.o. užbaigė 2015-2017 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) užsakymu vykdytą projektą Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių 1:10 000 masteliu atnaujinimą. Projektas apėmė Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimą, skaitmeninių aerofotonuotraukų pagaminimą ir skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymą. Projektas vykdytas trimis etapais 2015-2017 m. sudarant po 1/3 Lietuvos respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių kasmet. Nuo 2015 m. ortofotografiniai žemėlapiai atnaujinami kas trejus metus, visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius atnaujinant per trejų metų laikotarpį.

Projekto metu sudarytus ortofotografinius žemėlapius  atsisiųsti galite čia: 2015-2017 m. ORT10LT atsisiuntimas

Taip pat juos galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje: 2015-2017 m. ORT10LT peržiūra

 

2015-2017 metų ortofotografiniai žemėlapiai ORT10LT


Jau galite peržiūrėti adresų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenis geoportal.lt žemėlapių naršyklėje!

Nuo šiol geoportal.lt naudotojai gali nemokamai peržiūrėti šiuos VĮ „Registrų Centro" duomenis: WMS: Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis ir WMS: Administracinės ribos ir adresai. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio el. paslauga apima šiuos duomenis: LR teritorijos kadastro vietovių ribas, sklypų ribas, inžinerinius įrenginius, o administracinių ribų ir adresų peržiūros paslauga – LR teritorijos seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas bei gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašines linijas ir adresų taškus.

 

VĮ „Registrų centras" duomenys: nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis ir administracinės ribos ir adresai


Nauji duomenys geoportal.lt: Lietuvos švietimo įstaigos

Geoportal.lt žemėlapių naršyklėje jau galite peržiūrėti Lietuvoje veikiančių švietimo įstaigų duomenis: įstaigų tipus, pavadinimus, kontaktinę informaciją. Pateikiama informacija apie laisvuosius mokytojus. Raiškiais kartografiniais ženklais parodytos Ikimokyklinio, mokyklinio, profesinio ugdymo ir aukštojo mokslo įstaigos, kultūros centrai, klubai, kitos švietimo paslaugas teikiančios įstaigos. Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenis teikia Švietimo informacinių technologijų centras, žemėlapį sukūrė VĮ „GIS-Centras".