2020 m. ortofotografiniai žemėlapiai – geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2020 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2018 metais NŽT  pradėjo Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2020 m. – atnaujino visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius.

2018–2020 metais sudaromų ortofotografinių žemėlapių ląstelės (pikselio) dydis neviršija 25x25 cm vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,5 m (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas:

Naujausius Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti žemėlapi naršyklėje.

Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

Atsisiuntimui bei peržiūrai neteikiami šie nomenklatūriniai lapai: 57/14, 61/15, 60/15, 59/15, 58/15, 57/15, 44/25, 43/25, 44/26, 43/26, 44/27, 43/27, 44/28, 43/28, 42/28, 44/29, 43/29, 42/29, 44/30, 43/30, 42/30, 44/31, 43/31, 44/32, 43/32, 44/33, 43/33, 45/34, 44/34, 45/35, 45/36, 44/37, 43/39, 43/38, 43/37, 42/40, 42/39, 42/38, 40/40, 36/40, 35/41, 35/40, 34/41, 34/40, 33/41, 32/42, 32/41, 31/43, 31/42, 30/43, 30/42, 29/44, 29/43, 28/45, 28/44, 28/43, 27/45, 27/44, 26/45, 25/45, 33/42.

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau 5 ortofotografinių žemėlapių. Naudotojai, norintys gauti daugiau 2020 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto, taip pat turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą bei pateikti jai paraišką. Paraiškos formą galima rasti čia: „Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių įsigijimo ir naudojimo paraiškos" arba kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti šiuos ortofotografinius žemėlapius.

ORT10LT_2018-2020


Atnaujinti vietovardžių duomenų rinkiniai

Informuojame, kad erdvinės informacijos portale atnaujinome vietovardžių duomenų rinkinius.

Nuo šiol oficialių vietovardžių duomenų rinkinyje GV_DRLT:

  • visų Lietuvos saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir teritorijų pavadinimai
  • seniūnijų pavadinimai
  • viešojo transporto maršrutų stotelių pavadinimai
  • tarybiniu laikotarpiu išnykusių gyvenamųjų vietovių vardai - net 300 tokių objektų, ir jų vieta žemėlapyje nustatyta

 

GV_DRLT duomenų rinkinys padidėjo beveik 40 000 naujų objektų.

Atnaujinome ir Lietuvių kalbos į geoportal.lt teikiamus duomenis. Galite matyti kaip anuo metu dzūkai kiekvieną kalvą, daubą, pievą. Šie duomenys įtraukti ir į GV_DRLT.

 

GV_DRLT duomenų rinkinį galite pasiekti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje ir/ar duomenų paieškos puslapyje:

Matykite GV_DRLT duomenis žemėlapyje: Vietovardžių el. paslaugoje ir žemėlapių naršyklėje

Duomenų rinkinys paieškos puslapyje

Lietuvių kalbos instituto duomenys žemėlapių naršyklėje

 

Atnaujinti Lietuvių kalbos instituto teikiami Lietuvos vietovardžių duomenys


Jau galite atsisiųsti visų trijų Lietuvos nacionalinio atlaso tomų žemėlapių rinkinius!

Norime pranešti, kad geoportal.lt jau galite užsisakyti ir atsisiųsti visų trijų Lietuvos nacionalinio atlaso tomų žemėlapių rinkinius .pdf formatu. Lietuvos nacionalinis atlasas – politinę nepriklausomybę, teritorinį vientisumą simbolizuojantis išsamus enciklopedinio pobūdžio kartografinis kūrinys, kuriame objektyviai apibendrinami kartografuojamos valstybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas bei istorija. Duomenų rinkinių teikėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 

Lietuvos nacionalinį atlasą sudaro trys išleisti tomai:

  • I tome Lietuva išsamiai pavaizduota pasaulio ir Europos kontekste bei visapusiškai pristatyta jos gamta – gelmės, paviršius, dirvožemis, klimatas, vandenys, biota ir kraštovaizdis.
  • II tome išsamiai pristatoma Lietuvos istorinė raida – atspindėti lietuvių tautos formavimosi, valstybės susidarymo, okupacijų ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos raidos etapai.
  • III tomas atspindi politinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir istorinius pokyčius, įvykusius XX–XXI amžių sandūroje.

 

Atsisiuntimas ir peržiūra:

 

Lietuvos nacionalio atlaso žemėlapių rinkinių atsisiuntimas