Nauji duomenys geoportal.lt: Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai

Nuo šiol geoportal.lt galite peržiūrėti net 52 Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planus iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo (LVIA) fondų!

Planai sudaryti 1786 – 1898 m. lenkų ir rusų kalbomis. Dauguma planų (net 41) sudaryti 1863 – 1869 m. Ankstyviausias jų yra 1786 m. Pasvalio miestelio planas, vėlyviausias - 1898 m. Vilniaus miesto planas – vadovas. Senesniems planams priskirtini 1803 m. Vladislavovo (Kudirkos Naumiesčio), 1821 m. Kėdainių ir Trakų, 1830 m. Pumpėnų ir 1853 m. Anykščių miestelių planai. Vyraujantis planų mastelis yra 1 : 4200 (angliškame colyje 50 sieksnių), taip pat yra 1 : 2100, 1 : 8400 mastelio planų. Seniausiuose planuose mastelis nurodytas virvėmis (šniūrais) arba prentais. Detalūs yra 1865 m. Luokės, 1866 m. Sedos, 1868 m. Varnių ir Viekšnių miestelių planai. Išskirtinis yra 1893 m. Žiobiškio miestelio planas. Jame nurodomi gyvenamieji namai, klėtys, gyvuliams tvartai, sandėliai, kluonai, kalvė, pirtis, sudegęs namas bei išvardinti žemės sklypų (namų) savininkai. Žemės sklypų naudotojai (nuomininkai arba savininkai) taip pat išvardinti 1786 m. Pasvalio, 1863 m. Linkuvos, 1897 m. Pabradės miestelių planuose.

 

Šiuos planus galite peržiūrėti:

 

Planus LKS-94 koordinačių sistemoje koordinavo ir peržiūros paslaugą sukūrė VĮ "GIS-Centras".

 


 

 


Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti – tik elektroniniu būdu per geoportal.lt

Informuojame, jog pagal LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktą, nuo š. m. sausio 1 d. Išvados dėl kadastriniais matavimais išmatuoto sklypo ploto ir ribų neatitikimo teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuotiems sklypams teikiamos tik geoportal.lt priemonėmis.

Naudodamiesi el. paslauga Nekilnojamojo turto kadastro duomenų teikimas išvadai gauti, matininkai gali teikti prašymus Išvadai gauti, NŽT teritorinių skyrių darbuotojai – Išvadas.

Norint naudotis paslauga, reikia turėti prieigą. Dėl prieigos suteikimo prašome kreiptis į paslaugos administratorių VĮ „GIS-Centras" el. paštu info@geoportal.lt.

Informacinė medžiaga (Naudotojo vadovai, susiję vaizdo įrašai, duomenų specifikacija, įkeliamo duomenų rinkinio pavyzdys ir kt.) apie naudojimąsi paslauga pateikiama el. paslaugos rubrikoje Pagalba.

Kviečiame naudotis el. paslauga Išvadai gauti!

 

 


Reorganizuojamas Georeferencinio pagrindo kadastras

2017 m. gruodžio 20 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimui, nuo 2018 m. sausio 1 dienos keičiant kadastro valdytoją - kadastro valdytojo funkcijas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduodant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Kadastro tvarkytoju lieka VĮ „GIS-Centras".