Jau galite atsisiųsti visų trijų Lietuvos nacionalinio atlaso tomų žemėlapių rinkinius!

Norime pranešti, kad geoportal.lt jau galite užsisakyti ir atsisiųsti visų trijų Lietuvos nacionalinio atlaso tomų žemėlapių rinkinius .pdf formatu. Lietuvos nacionalinis atlasas – politinę nepriklausomybę, teritorinį vientisumą simbolizuojantis išsamus enciklopedinio pobūdžio kartografinis kūrinys, kuriame objektyviai apibendrinami kartografuojamos valstybės gamtos ištekliai, ekonomika, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai, švietimas, mokslas bei istorija. Duomenų rinkinių teikėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 

Lietuvos nacionalinį atlasą sudaro trys išleisti tomai:

  • I tome Lietuva išsamiai pavaizduota pasaulio ir Europos kontekste bei visapusiškai pristatyta jos gamta – gelmės, paviršius, dirvožemis, klimatas, vandenys, biota ir kraštovaizdis.
  • II tome išsamiai pristatoma Lietuvos istorinė raida – atspindėti lietuvių tautos formavimosi, valstybės susidarymo, okupacijų ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos raidos etapai.
  • III tomas atspindi politinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius ir istorinius pokyčius, įvykusius XX–XXI amžių sandūroje.

 

Atsisiuntimas ir peržiūra:

 

Lietuvos nacionalio atlaso žemėlapių rinkinių atsisiuntimas

 


Naujas duomenų rinkinys – 2020 m. LR teritorijos supaprastintas ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 S_ORT10LT

Naudotojų patogumui nuo šiol prieš paskelbiant naujausią sutvarkytą LR teritorijos ortofotografinį žemėlapį ORT10LT, bus teikiamas ir LR teritorijos supaprastintas ortofotografinis žemėlapis M 1:10000 S_ORT10LT.

Šiuo metu publikuotas S_ORT10LT duomenų rinkinys yra sudarytas 2020 m. aeronuotraukos pagrindu ir apima ~1/3 dalį Lietuvos Respublikos teritorijos (vakarinė dalis ir Baltarusijos ir Lenkijos pasienio teritorija). Siekiant kuo labiau sutrumpinti ortofotografinių žemėlapių sudarymo procesą, aerofotografavimo duomenims apdoroti naudojami automatizuoti algoritmai, o dauguma rankinių procesų (rankinis reljefo modelio koregavimas, mozaikos karpymo linijų koregavimas) neįtraukiami į duomenų apdorojimo procesą. Gauti supaprastinti ortofotografiniai žemėlapiai yra žemesnio tikslumo nei standartiniai, juose gali būti randama netikslumų ties tiltais, esant reljefo pokyčiams, statinius gali kirsti mozaikos karpymo linijos. RMSE yra apie 0,5 m. Aerofotografavimas vykdytas 2020 m. gegužės–birželio mėn. skaitmenine fotokamera (CCD jutiklis), GSD – 0,25 m.

Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais. Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 

S_ORT10LT LR teritorijos supaprastintas ortofotografinis žemėlapis


Duomenų užsakymo proceso pokyčiai: sutarties pasirašymas el. parašu

Informuojame, kad po įvykdytų geoportal.lt atnaujinimų, buvo įgyvendinti duomenų užsakymo proceso pokyčiai.

Iki šiol naudotojai pasirinkę patvirtinti duomenų naudojimosi sutartį el. parašu, turėdavo laukti, kol su jais susisieks vadybininkas. Po pakeitimų, naudotojas pats atsisiunčia suformuotą sutartį ir pasirašęs ją elektroniniu parašu įkelia į portalą .adoc formatu. Geoportal.lt administratoriai gavę sutartį, ją patvirtina ir aktyvuoja užsakyto produkto gamybą.

 

Detaliai visas sutarties pasirašymo el. parašu procesas pateiktas šiame pagalbos video: duomenų naudojimosi sutarties pasirašymas el. parašu.