Atnaujinti GDR50LT bei TOP50LKS duomenys ir žemėlapiai

GDR50LT_TOP50LKS-SR

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale peržiūrai bei atsisiuntimui pasiekiami 2021 m. atnaujinti GDR50LT ir TOP50LKS duomenys bei atsisiuntimui – TOP50LKS-SR topografiniai žemėlapiai.

Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu kasmet naujinami GDR50LT ir TOP50LKS duomenų rinkiniai, TOP50LKS-SR topografiniai žemėlapiai.

Lietuvoje sukurtos GDR50LT duomenų ir TOP50LKS žemėlapių paruošimo technologijos leidžia taupyti resursus ir lėšas, greičiau ir efektyviau atlikti duomenų atnaujinimo darbus.

GDR50LT

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys.

GDR50LT apima visą Lietuvos teritoriją. GDR50LT atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M1:10 000 (GRPK), Valstybinį geodezinio pagrindo duomenų rinkinį (GPDR), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis.

GDR50LT gali būti naudojama sprendžiant teminius uždavinius, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti bei sudarant įvairių duomenų rinkinius bei žemėlapius.

TOP50LKS

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinis žemėlapis LKS-94 koordinačių sistemoje yra kartografinių duomenų rinkinys, apimantis objektus, susijusius su žemės paviršiaus gamtiniais ir antropogeniniais elementais ir jų kartografinį vaizdavimą (sutartinius ženklus).

TOP50LKS apima visą Lietuvos teritoriją. TOP50LKS atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M1:10 000 (GRPK), Lietuvos respublikos teritorijos M1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį (GDR50LT), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis ir kitus įvairius teminius duomenis iš oficialių duomenų teikėjų.

TOP50LKS teikiamas tik ESRI File Geodatabase formatu.

TOP50LKS-SR

Skaitmeninis rastrinis Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinis žemėlapis LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS-SR yra sudarytas naudojant naujausių metų TOP50LKS vektorinius duomenis ir paruoštas spaudai. TOP50LKS-SR sukurtas pilnais M 1:50 000 lapais pagal Lietuvos Respublikos teritorijos žemėlapių LKS-94 koordinačių sistemoje skaidymą lapais, dengiančiais visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir dalį kaimyninių valstybių teritorijos.

 • Iš viso yra 131 TOP50LKS-SR žemėlapio lapas (125 standartinio dydžio ir 6 didesni)
 • Standartinių nomenklatūrinių lapų dydis be paraščių 50 x 50 cm
 • Lapo plotas vietovėje – 25 km x 25 km
 • Naudojama Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07
 • Izohipsių laiptas 10 m
 • Lapai teikiami .pdf formatu
 • Vaizdo rezoliucija 720 dpi. Naudojamas CMYK spalvų modelis.

2021 m. ortofotografiniai žemėlapiai – geoportal.lt

ORT20LT_2021

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti ir peržiūrėti 2021 m. sudarytus ortofotografinius žemėlapius.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) kasmet organizuoja trečdalio Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2021 metais NŽT pradėjo Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą ir per trejus metus – iki 2023 m. – atnaujins visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius. 2021 metais sudaryti pirmojo Lietuvos Respublikos teritorijos trečdalio ortofotografiniai žemėlapiai.

2021–2023 metais sudaromi ortofotografiniai žemėlapiai yra geresnės raiškos: ląstelės (pikselio) dydis neviršija 20x20 cm (ankstesniais metais 25x25 cm) vietovėje. Aiškiai matomų vietovės taškų ortofotografiniuose žemėlapiuose absoliutinis tikslumas RMSE≤0,4 m (ankstesniais metais ≤0,5 m) (vidutinė kvadratinė paklaida (angl. RMSE)). Sudaromi žemėlapiai yra 4-ių spalvinio spektro kanalų, kurių kiekvieno spalvos gylis 8 bitai. Kanalas sudarytas iš ląstelių (pikselių) atvaizduojančių vieną iš spalvų – raudoną (angl. Red – R), žalią (angl. Green – G), mėlyną (angl. Blue – B) arba artimąją infraraudonąją (angl. Near InfraRed – NIR).

 

Peržiūra ir atsisiuntimas:

Naujausius Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius galite peržiūrėti žemėlapių naršyklėje.

Ortofotografinius žemėlapius LEI portale galite atsisiųsti atskirais lapais LizardTech MrSID bei TIFF formatais.

 

Svarbu: per LEI portalą TIFF formatu teikiami  ortofotografiniai žemėlapiai yra transformuoti iš LizardTech MrSID formato. Teikiamų žemėlapių failų dydis mažesnis, o kokybė gali nežymiai skirtis nuo originalių TIFF formato žemėlapių. Jei norite gauti originalius TIFF formato žemėlapius, prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

Vieno užsakymo metu LEI portale galima užsakyti ne daugiau kaip 4 ortofotografinių žemėlapių lapus. Naudotojai, norintys gauti daugiau 2021 metais sudarytų ortofotografinių žemėlapių lapų iš karto turėtų kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.


Lidar_DR_LT - skaitmeniniai erdviniai lazerinio skenavimo taškų duomenys (2019-2020 m.) – geoportal.lt

Lidar_DR_LT duoemnys geoportal.lt

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale jau galima atsisiųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos užsakymu parengtus (https://nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-respublikos-teritorijos-skaitmeniniai-lazerinio-skenavimo-tasku-duomenys) 2019-2020 m. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninius lazerinio skenavimo taškų duomenis.

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninių erdvinių žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys bus sukaupti 2023 m. Nominalus skenavimo impulsų  tankis – ne mažiau 6,5 tšk./m2. Vidutinė kvadratinė taško, esančio ant tvirtų, nekintančių objektų, horizontalaus nustatymo paklaida RMSE – ne daugiau kaip 30 cm, vertikalaus – ne daugiau kaip 10 cm. LIDAR duomenys išlyginti ir suklasifikuoti pagal LAS specifikaciją  į 8 klases:

 • 0 ir (ar) 1 klasė – neklasifikuoti taškai (Created, never classified; Unclassified);
 • 2 klasė – žemės paviršiaus taškai (Ground);
 • 3 klasė – žema augmenija (Low Vegetation);
 • 4 klasė – vidutinė augmenija (Medium Vegetation);
 • 5 klasė – aukšta augmenija (High Vegetation);
 • 6 klasė – pastatų, statinių taškai (Building);
 • 7 klasė – Triukšmo taškai (Low Point (noise));
 • 12 klasė – persidengimo taškai (Overlap Points).

Duomenys teikiami suskaidyti M 1:2 000 (1 kvadr. km dydžio) lapais, pagal LKS-94 skaidymą .laz formatu.

Parsisiuntimas:

Užsakymo metu galima užsakyti iki 4 nomenklatūrinių lapų. Norint užsakyti duomenis didesnei teritorijai, prašome kreiptis į duoemnų teikėją - Nacionalinę žemės tarnybą.