Atgal

Atsisakyta daugumos nuo 2022 m. vasaros taikytų duomenų peržiūros ribojimų

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad pašalinti viešųjų ortofotografinių žemėlapių peržiūros mastelio ribojimai. Turbūt jau pastebėjote, kad šiek  tiek anksčiau ribojimai buvo panaikinti kitiems valstybinių erdvinių duomenų rinkiniams.

Kol kas LEI portale dar nėra pasiekiami naujausi (2022 m. ir naujesni) ortofotografiniai žemėlapiai. Aplinkos ministerijai rekomenduojant ir pritarus Krašto apsaugos ministerijai naujausi M 1:10 000 ir stambesnio mastelio ortofotografiniai žemėlapiai bei M 1:5 000 ir stambesnio mastelio inžinerinių tinklų požeminių bei antžeminių inžinerinių statinių objektų erdviniai duomenys (toliau – jautrūs duomenys) bus teikiami naudotojams su ribojimais tam tikrose teritorijose. Šiuo metu šie duomenų rinkiniai su nustatytais ribojimais yra rengiami. Valstybės institucijoms tiesioginėms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti galės būti teikiami originalūs jautrūs duomenys.