Atgal

Nebeteikiami valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų duomenys

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro likvidavimo" Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras likviduotas nuo 2023 m. gegužės 1 d., todėl nuo 2023 m. gegužės 5 d. duomenų rinkinys ir peržiūros paslauga Lietuvos erdvinės informacijos portale nebeteikiami.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kaupia pavojingų objektų duomenis, kurie yra įrašyti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu, 9 punkte. Jei Jums būtina gauti šiuos duomenis, prašome kreiptis tiesiogiai į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą.