Atgal

Nauji žemėlapiai sveikatos tema

 

Geoportal.lt papildė naujo duomenų teikėjo – Higienos instituto duomenys, kaupiami Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistemoje (SveNAS). Portalo žemėlapių naršyklėje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo teritoriniais netolygumais, palyginti skirtingų apskričių, savivaldybių ir seniūnijų gyventojų mirtingumo rodiklius pagal dažniausias mirties priežastis. Taip pat Geoportal.lt jau galite rasti ir išskirtinį visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminę ambulatorinę pagalbą, žemėlapį.