Atgal

Nauji duomenys geoportal.lt - Apskaityti valstybinės žemės plotai (VŽA_DR)

Nuo šiandien pradedamas skelbti Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) iniciatyva parengtas visiškai naujas ir unikalus erdvinių duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie visą valstybinę žemę. Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinyje VŽA_DRLT galite matyti aktualius valstybinės žemės, valdomos NŽT ir kitų patikėtinių, duomenis visoje Lietuvos teritorijoje. Žemėlapyje atskiruose sluoksniuose pateikti valstybinės žemės plotai ir NT registre įregistruoti valstybinės žemės, valdomos NŽT ir kitų patikėtinių, sklypai. Papildomą informaciją apie valstybinę žemę sužinosite identifikavę dominantį VŽA_DRL objektą.

VŽA_DRLT duomenų rinkinys sukurtas automatizuotu būdu iš atrinktų pradinių duomenų rinkinių.

VŽA_DRLT duomenys nepakeičiami apskaitant ir tvarkant Lietuvos valstybinės žemės fondą, investuojant į teritorijos vystymą, planuojant įsigyti ar nuomotis valstybinę žemę ir kitiems tikslams.

 

Peržiūra ir atsisiuntimas: 

Šiuos duomenis galite peržiūrėti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

Taip pat šiuos duomenis galite ir atsisiųsti: VŽA_DRLT duomenų atsisiuntimas.

Duomenų rinkinio specifikacija: VŽA_DRLT specifikacija

 

Daugiau informacijos apie VŽA_DRLT galite rasti čia.