Atgal

Nauja peržiūros paslauga – Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) apsaugos tikslai

Geoportal.lt  pasiekiama nauja peržiūros paslauga, kurią galima peržiūrėti duomenų paieškos puslapyje ir žemėlapių naršyklėje. Duomenų rinkinį sudaro du teminiai sluoksniai.  

1. Apsaugos tikslai Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST), patvirtinti 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317. Duomenų rinkinį sudaro Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių kontūrai su iškeltais apsaugos tikslais (jas išsaugoti ir atkurti).

2. Vietovių, atitinkančių BAST kriterijus, buveinės ir rūšys, patvirtintos 2009 m. balandžio 22 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210. Šiose vietovėse per 6 metus nuo vietovės patvirtinimo turi būti nustatyti apsaugos tikslai Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms ir rūšių buveinėms (ir patvirtinti aukščiau minėtu D1-317 įsakymu).

Pagrindiniai duomenų laukai:

  • Buveinės kodas – kodas, apibūdinantis buveinės tipą (juos visus galima rasti Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos apraše)
  • Būklė – buveinės būklė, įvertinta eksperto
  • Vertinimo data – buveinės būklės įvertinimo data
  • Plotas – buveinės plotas hektarais
  • Išsaugojimo tikslas – buveinės apsaugos tikslas, patvirtintas 2018 m. balandžio 19 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-317
  • Rūšis – rūšies, kurios buveinei keliamas apsaugos tikslas, pavadinimas lotynų kalba.