Atgal

Natura 2000 miškų ūkio veiklos apribojimai

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM į Lietuvos erdvinės informacijos portalą (www.geoportal.lt) pateikė erdvinius duomenis „Natura 2000" miško vietovių, kuriose iš anksto identifikuoti miškų ūkio veiklos apribojimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose".

 

Erdviniai duomenys yra išskirti į tokius sluoksnius:

PK sluoksnis - 1. uždrausti (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai;

UK sluoksnis - 2. draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai;

NM sluoksnis - 3. plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas  papildomas  skaičius neiškirstų žalių medžių;

DM sluoksnis - 4. sanitariniais miško kirtimais negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

 

Duomenis galite peržiūrėti čia