Atgal

Išleista nauja A. A. Gliožaičio knyga „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai“

Naujausia A.A. Gliožaičio knyga „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai" yra skirta M. K. Radvilos 1613 m. LDK žemėlapio 400 m. sukakčiai paminėti. Ši knyga yra išsami šio žemėlapio studija, kurioje analizuojami XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje atlikti LDK žemėlapio sudarymo ir leidybos darbai.

 

Knygos santrauka:

Kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kaip valstybės pareigūnas, suprato detalaus ir tikslaus žemėlapio svarbą valstybei. Jis ryžosi pradėti išsamesnio LDK žemėlapio sudarymo darbus. Tikėtina, kad kartografavimo darbai pradėti apie 1590 m. ir apėmė visą jos teritoriją buvusią didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais. Jie buvo baigti apie 1600 m., o apie 1603 m. išspausdintas LDK žemėlapis. Jis dar nėra surastas arba yra neišlikęs. Konkretesnės informacijos apie jį kol kas nėra, bet kartografijos istorikų studijose bei XVIII ir XIX amžių bibliografiniuose leidiniuose įvairiais pavadinimais yra minimas. Kadangi tikslus pavadinimas nėra žinomas, šiame darbe jis yra minimas sąlyginiu pavadinimu LDK 1603 m. žemėlapis.

LDK 1603 m. žemėlapis buvo tobulinamas ir kitas jo variantas su pavadinimu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jai gretimų sričių tikslus žemėlapis, išleistas šviesiausiojo ir garbingiausiojo Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikščio ir pono, Šventosios Romos imperijos kunigaikščio, Šydloveco ir Myro grafo, Jeruzalės Šventojo kapo ordino riterio Mikalojaus Kristupo Radvilos rūpestingu darbu ir lėšomis išspausdintas 1613 m. Amsterdame

Studijoje žemėlapio sudarymas siejamas su XVI a. ir XVII a. pradžioje LDK buvusia politine situacija, kaip santykiuose su kaimyninėmis šalimis taip ir pačioje kunigaikštystėje, su tuo metu buvusiu mokslo lygiu. Kartografija yra ypač susieta su tiksliaisiais jai gretimais mokslais – matematika, astronomija, geodezija, žemėtvarka ir kt. Žemėlapio sudarymas yra gretinamas ir su kitais M. K. Radvilos darbais, pvz., jo knyga Kelionė į Jeruzalę.

 

Knygos tiražas yra 100 vienetų (pardavimui skirta apie 40 vnt.). Jeigu norite įsigyti šią knygą, susisiekite su autoriumi.

Autoriaus kontaktiniai duomenys:
Algirdas Antanas Gliožaitis
El. paštas: aagliozaitis@gmail.com

 

Gliožaičio knyga "Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis ir jo variantai"