Atgal

Atnaujinti vietovardžių duomenų rinkiniai

Informuojame, kad erdvinės informacijos portale atnaujinome vietovardžių duomenų rinkinius.

Nuo šiol oficialių vietovardžių duomenų rinkinyje GV_DRLT:

  • visų Lietuvos saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir teritorijų pavadinimai
  • seniūnijų pavadinimai
  • viešojo transporto maršrutų stotelių pavadinimai
  • tarybiniu laikotarpiu išnykusių gyvenamųjų vietovių vardai - net 300 tokių objektų, ir jų vieta žemėlapyje nustatyta

 

GV_DRLT duomenų rinkinys padidėjo beveik 40 000 naujų objektų.

Atnaujinome ir Lietuvių kalbos į geoportal.lt teikiamus duomenis. Galite matyti kaip anuo metu dzūkai kiekvieną kalvą, daubą, pievą. Šie duomenys įtraukti ir į GV_DRLT.

 

GV_DRLT duomenų rinkinį galite pasiekti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje ir/ar duomenų paieškos puslapyje:

Matykite GV_DRLT duomenis žemėlapyje: Vietovardžių el. paslaugoje ir žemėlapių naršyklėje

Duomenų rinkinys paieškos puslapyje

Lietuvių kalbos instituto duomenys žemėlapių naršyklėje

 

Atnaujinti Lietuvių kalbos instituto teikiami Lietuvos vietovardžių duomenys