Atgal

Atnaujinti GDR50LT bei TOP50LKS duomenys ir žemėlapiai

GDR50LT_TOP50LKS-SR

 

Lietuvos erdvinės informacijos portale peržiūrai bei atsisiuntimui pasiekiami 2021 m. atnaujinti GDR50LT ir TOP50LKS duomenys bei atsisiuntimui – TOP50LKS-SR topografiniai žemėlapiai.

Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu kasmet naujinami GDR50LT ir TOP50LKS duomenų rinkiniai, TOP50LKS-SR topografiniai žemėlapiai.

Lietuvoje sukurtos GDR50LT duomenų ir TOP50LKS žemėlapių paruošimo technologijos leidžia taupyti resursus ir lėšas, greičiau ir efektyviau atlikti duomenų atnaujinimo darbus.

GDR50LT

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR50LT yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys.

GDR50LT apima visą Lietuvos teritoriją. GDR50LT atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M1:10 000 (GRPK), Valstybinį geodezinio pagrindo duomenų rinkinį (GPDR), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis.

GDR50LT gali būti naudojama sprendžiant teminius uždavinius, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti bei sudarant įvairių duomenų rinkinius bei žemėlapius.

TOP50LKS

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinis žemėlapis LKS-94 koordinačių sistemoje yra kartografinių duomenų rinkinys, apimantis objektus, susijusius su žemės paviršiaus gamtiniais ir antropogeniniais elementais ir jų kartografinį vaizdavimą (sutartinius ženklus).

TOP50LKS apima visą Lietuvos teritoriją. TOP50LKS atnaujinamas periodiškai automatizuotai naudojant Valstybinį georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį M1:10 000 (GRPK), Lietuvos respublikos teritorijos M1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį (GDR50LT), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenis ir kitus įvairius teminius duomenis iš oficialių duomenų teikėjų.

TOP50LKS teikiamas tik ESRI File Geodatabase formatu.

TOP50LKS-SR

Skaitmeninis rastrinis Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinis žemėlapis LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS-SR yra sudarytas naudojant naujausių metų TOP50LKS vektorinius duomenis ir paruoštas spaudai. TOP50LKS-SR sukurtas pilnais M 1:50 000 lapais pagal Lietuvos Respublikos teritorijos žemėlapių LKS-94 koordinačių sistemoje skaidymą lapais, dengiančiais visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir dalį kaimyninių valstybių teritorijos.

  • Iš viso yra 131 TOP50LKS-SR žemėlapio lapas (125 standartinio dydžio ir 6 didesni)
  • Standartinių nomenklatūrinių lapų dydis be paraščių 50 x 50 cm
  • Lapo plotas vietovėje – 25 km x 25 km
  • Naudojama Lietuvos valstybinė aukščių sistema LAS07
  • Izohipsių laiptas 10 m
  • Lapai teikiami .pdf formatu
  • Vaizdo rezoliucija 720 dpi. Naudojamas CMYK spalvų modelis.