Atgal

Atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis

Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt atkurta galimybė atsisiųsti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro (STK) erdvinius duomenis. Objektai, kuriuos galite rasti STK erdvinių duomenų rinkinyje, yra šie:

  • Nacionaliniai ir regioniniai parkai;
  • Rezervatai, rezervatinės apyrubės ir draustiniai;
  • Natura 2000 teritorijos;
  • Gamtos paveldo objektai;
  • Biosferos rezervatai ir poligonai;
  • Funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonos;
  • Atkuriamieji ir genetiniai sklypai.

 

Atsisiųsti duomenis galite čia: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų rinkinys

Taip pat primename, kad šiuos duomenis galite peržiūrėti ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro duomenų peržiūros paslauga.

 

LR Saugomų teritorijų kadastro erdviniai duomenys