Atgal

2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

Lietuvos erdvinės informacijos portalas pasipildė 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenimis, kurie orientuoti į aplinkosauginiu požiūriu problemines Lietuvos teritorijas. Duomenys sukurti remiantis itin aukštos raiškos (2,5 x 2,5 m pikselio dydis) palydovinėmis nuotraukomis ir kitais prieinamais duomenų rinkiniais. Duomenų rinkinių sukūrimas buvo koordinuojamas Europos aplinkos agentūros.

  • Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo.
  • Riparian Zones Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys. GLE yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100 m ir iki 10 m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha.
  • Urban Atlas duomenys. Pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose.
  • „Natura 2000" duomenys. Europos ekologinis tinklas „Natura 2000" – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Šiame sluoksnyje pateikta 2012 metų žemės danga „Natura 2000" teritorijose.
 

Peržiūrėti ir atsisiųsti šiuos duomenis bei sužinoti daugiau informacijos apie juos galite čia: 2012 metų Copernicus programos žemės dangos duomenys

 

Copernicus 2012 m. žemės dangos duomenys - Riparian Zones