Atgal

1944 m. Lietuvos ortofotografiniai žemėlapiai

  

 

Geoportal.lt jau galite peržiūrėti  Antrojo pasaulinio karo metu darytus 1944 m. Lietuvos ortofotografinius žemėlapius. Aeronuotraukos vokiečių karinės žvalgybos tikslais darytos 1944 m. liepos–gruodžio mėnesiais. Nuotraukos koordinuotos Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94.  VĮ „GIS-Centras" teikia žemėlapių peržiūros paslaugą WGS-84 ir LKS-94 koordinačių sistemose.

Ieškokite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje ar duomenų paieškos puslapyje:

Surinkę paieškoje „Lietuvos 1944 m. ortofotografiniai žemėlapiai"