METADUOMENŲ STANDARTAI

1. Lietuvos nacionalinis metaduomenų profilis

Santrauka: Lietuvos nacionalinis metaduomenų profilis (NMDP) yra techninis reglamentas, sudarytas laikantis ISO standartų.

Dokumento tekstas:

Šiame dokumente aprašomas Lietuvos nacionalinis metaduomenų profilis (NMDP) yra techninis reglamentas, sudarytas laikantis ISO standartų. Dokumente apibrėžiami metaduomenų elementai skirti geografinių duomenų aprašymui, nepriklausomai nuo to, ar geografiniai duomenys turi erdvinę išraiška. Dokumente pateikiamos rekomendacijos ir gairės  esamiems ir būsimiems Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros partneriams dėl šio metaduomenų techninio reglamento naudojimo.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-18

 

2. LEII metaduomenų reikalavimų ir metaduomenų teikimo aprašas

Santrauka: Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato metaduomenų, skirtų erdvinių duomenų rinkiniams, erdvinių duomenų rinkinių serijoms ir erdvinių duomenų paslaugoms, atitinkantiems Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytas temas, rengimo ir tvarkymo reikalavimus ir teikimo tvarką. Taip pat nustatomi rengimo ir tvarkymo reikalavimai metaduomenų elementams skirtiems erdvinių duomenų rinkiniams, erdvinių duomenų rinkinių serijoms ir erdvinių duomenų paslaugoms aprašyti nacionaliniame kontekste, kurie įvardinami kaip metaduomenų elementai teikiami Lietuvos respublikos nacionaliniame metaduomenų profilyje

Nuoroda: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2017-12-17