LEII KŪRIMO IR PLĖTROS DOKUMENTAI

LEII kūrimo ir plėtros vizija

Santrauka: Šiame dokumente detalizuojama LEII kūrimo ir plėtros vizija bei apibrėžiama LEII plėtros strategija.

Dokumento tekstas:

Dokumente apibrėžiami LEII plėtros strategija ir prioritetai, rizikos, galimi plėtros scenarijai ir pasirinktas plėtros scenarijus, esamų ir potencialių LEII mazgų plėtros perspektyvos, jų teikiamospaslaugos, LEII finansavimo šaltiniai, priemonės LEII mazgų gebėjimų stiprinimui bei LEII viešinimo priemonės.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-16

 

LEII principinės nuostatos

Santrauka: Šiame dokumente pateikiamos principinės LEII veiklos nuostatos. Dokumentas skirtas apibrėžti LEII veiklos organizacines, funkcines ir informacines nuostatas.

Dokumento tekstas:

Dokumente apibrėžiamos LEII veiklos bendrosios nuostatos, sąvokos, LEII steigimo tikslai ir objektas, organizacinė struktūra, funkcinė struktūra, informacinės struktūra, informacijos tvarkymo ir naudojimo nuostatos, sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis, duomenų perdavimo užsienio valstybėms ir duomenų saugos nuostatos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo nuostatos.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-22

 

LEII veiklos (verslo) modelis

Santrauka: Dokumentas skirtas apibrėžti LEII veiklos (verslo) modelį. Dokumento dalys, apimančios licencijavimo, kainodaros ir atsiskaitymo modelius bei duomenų ir paslaugų teikimo konfigūracijos parametrus tarnauja informacinės sistemos techninių reikalavimų specifikavimui. Dokumentas gali būti naudojamas kaip informacinis vykdant LEII veiklą bei tarnauti pagrindu rengiant norminius dokumentus.

Dokumento tekstas:

Dokumente apibrėžiama LEII veiklos aplinka, finansavimo šaltiniai, LEII centrinės sistemos finansavimo principai, kaštų priskyrimo ir kainodaros principai, duomenų produktų ir paslaugų licencijavimas, duomenų produktų ir duomenų paslaugų klasifikacija, teikimo konfigūracija ir kainodaros modeliai bei pajamų paskirstymo (atsiskaitymo) modelis.

Failas: Atsisiųsti

Paskelbimo data: 2008-09-17