Dažnai užduodami klausimai

Atgal

Kurių organizacijų erdvinius duomenis užsakant, naudotojas turi patvirtinti asmens tapatybę?

Duomenų naudojimo sutartis sudaroma patvirtinant parinktį „Sutinku". Vienu atveju užtenka vien paspaudimu patvirtinti, jog sutinkate su duomenų sutarties naudojimosi sąlygomis. Kitu atveju, duomenų naudojimosi sutartis sudaroma patvirtinant parinktį „Sutinku", kai erdvinių duomenų rinkinio užsakymo metu duomenų naudotojas patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) ir paspaudimu „Sutinku" tvirtina, kad jis supranta ir sutinka su LEI portale pateiktomis duomenų naudojimo sutarties sąlygomis.

Lentelėje išvardintos visos organizacijos, teikiančios erdvinius duomenis į portalą ir paryškintos tos organizacijos, kurių duomenų teikimo sutarties patvirtinimas įmanomas tik patvirtinus asmens, užsakančio duomenis, tapatybę, naudojantis VIISP.

 

Nr.

Organizacija

El. valdžios vartai: tapatybės patvirtinimas per VIISP

1

AB „Energijos skirstymo operatorius"

+

2 Aplinkos apsaugos agentūra -
3 Aplinkos apsaugos departamentas -
4 Aplinkos ministerija -
5 Etninės kultūros globos taryba -
6 Europos aplinkos agentūra -

7

Fizinis asmuo – Valentinas Juškevičius

-

8

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

-

9

Higienos institutas

-

10 Kultūros paveldo departamentas +

11

Lietuvių kalbos institutas

+

12 Lietuvos automobilių kelių direkcija -

13

Lietuvos gamtos fondas

-

14 Lietuvos geologijos tarnyba +
15 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba -
16 Lietuvos kariuomenė +

17

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

-

18

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

-

19 Lietuvos transporto saugos administracija -
20 Lietuvos valstybės istorijos archyvas -

21

Nacionalinė mokėjimo agentūra -
22 Nacionalinė švietimo agentūra -
23 Nacionalinė žemės tarnyba +
24 Policijos departamentas -

25

Savivaldybė - Alytaus rajono

-

26

Savivaldybė - Jonavos rajono

-

27

Savivaldybė - Kaišiadorių rajono

-

28

Savivaldybė - Kėdainių rajono

-

29

Savivaldybė - Klaipėdos miesto

-

30

Savivaldybė - Klaipėdos rajono

-

31

Savivaldybė - Lazdijų rajono

-

32

Savivaldybė - Panevėžio miesto

-

33

Savivaldybė - Panevėžio rajono

-

34 Savivaldybė - Radviliškio rajono  

35

Savivaldybė - Tauragės rajono

-

36

Savivaldybė - Vilniaus miesto

-

37 Valstybės duomenų agentūra -

38

Valstybinė sienos apsaugos tarnyba. -

39

Valstybinė miškų tarnyba

-

40

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

-

41

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

-

42 Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus -
43 VĮ „Energetikos agentūra" -
44 VĮ „Registrų centras" -
45 VĮ „Žemės ūkio duomenų centras" -
46 VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos" +
47 VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra" -