Dažnai užduodami klausimai

Atgal

Kodėl negaliu peržiūrėti ir/ar parsisiųsti dalies valstybinių erdvinių duomenų rinkinių?

 • 2022-03-08Informuojame, kad nuo kovo 8 d. Lietuvos erdvinės informacijos portale valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai yra laikinai nepasiekiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje įvestą nepaprastąją padėtį bei vadovaujantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo 23 straipsniu.

 

 • Geodezijos ir kartografijos įstatymo 10 straipsnyje numatoma, kad Nacionalinė žemės tarnybapatikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą (kurį sudaro ir valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai), ir juo disponuoja. Jei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir/ar žemėlapių nėra galimybės pasiekti per geoportal.lt, naudotojai dėl šių duomenų gavimo gali kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • - Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelio LIT20G, susieto su Lietuvos valstybine aukščių sistema LAS07, gavimo prašome kreiptis į duomenų teikėją Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • - Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje TOP50LKS-SR gavimo lapais .pdf formatu prašome kreiptis į duomenų teikėją Nacionalinę žemės tarnybą. 

 

 • - Laikinai išjungta reljefo aukščio (profilio ir taško) matavimo paslauga. Dėl reljefo altitudžių duomenų pateikimo prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • - Dėl skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT aerofotografavimo datų gavimo prašome kreiptis į duomenų teikėją Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • 2022-05-16Iki gegužės 20 d. bus įjungtos dalies valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių peržiūros bei parsisiuntimo paslaugų užsakymo paslaugos. Dėl valstybinių duomenų rinkinių, kurių negalima užsakyti per geoportal.lt, gavimo prašome kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • 2022-05-20. Nuo gegužės 20 d. dalies peržiūros paslaugų, tarp jų - valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių (pvz., ortofotografinių žemėlapių) - peržiūros paslaugos stambesniu nei M1:10000 masteliu bei duomenų atributinės inforacijos peržiūra (naudojant "i" identifikavomo įrankį) pasiekiamos tik jas užsakiusiems naudotojams. Čia pateikiama informacija, kaip registruoti naudotojai gali surasti, užsakyti ir peržiūrėti šias paslaugas.

 

 • 2022-07-04. Nuo liepos mėn. geoportal.lt vėl galima užsakyti skaitmeninius erdvinius lazerinio skenavimo taškų duomenis Lidar_DR_LT. Lidar_DR_LT duomenų užsakymai, atlikti iki 2022 m. liepos 1 d. negali būti pergeneruojami ir atsisiunčiami, todėl norint parsisiųsti duomenis, reikia atlikti naują užsakymą, kurio metu galima užsakyti iki keturių M1:2000 (1 kvadr. km. dydžio) nomenklatūrinių lapų. Norint užsakyti duomenis didesnei teritorijai, prašome kreiptis į duomenų teikėją Nacionalinę žemės tarnybą.

 

 • 2023-07-24. Nuo 2023 m. liepos mėn. geoportal.lt vėl įprastomis sąlygomis galima užsakyti Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelį LIT20G, susietą su Lietuvos valstybine aukščių sistema LAS07.

 

 • 2023-10-03. Nuo 2023 m. spalio mėn. geoportal.lt vėl įprastomis sąlygomis galima užsakyti TOP50LKS ir TOP50LKS-SR duomenų rinkinius, matuoti reljefo profilį.

 

 • 2023-10-25. Geoportal.lt vėl įprastomis sąlygomis galima pasiekti viešuosius ortofotgrafinius žemėlapius. Nuo 2023 m. spalio mėn. netaikomas žemėlapių peržiūros mastelio ribojimas. Visi, norintys užsisakyti peržiūros paslaugas, tai gali padaryti įprastomis sąlygomis, kurios nebuvo pasikeitusios.

 

 

Atsiradus pasikeitimų ar naujos informacijos, ji bus skelbiama šiame puslapyje.