Prisijungimo vardas:
Slaptažodis:

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (įmonės kodas – 305997589, buveinės adresas: Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius, toliau – SSVA) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams bei kitiems duomenų subjektams, ir yra įsipareigojusi saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei jų pateiktus asmens duomenis.

SSVA, veikdama kaip Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas, geoportal.lt) duomenų tvarkytoja, (duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus yra LR Aplinkos ministerija, tel.: +370 626 22252, el. paštas: info@am.lt) tvarkys Jūsų, LEI portalo naudotojo, asmens duomenis, kuriuos Jūs įvesite/įvedėte registracijos anketoje LEI portalo naudotojų registracijos, naudotojų identifikavimo, prieigos teisių administravimo, erdvinių duomenų rinkinių, elektroninių paslaugų užsakymų administravimo, atsiskaitymų pagal duomenų naudojimo sutartis vykdymo, geoportal.lt paslaugų gavėjų informavimo apie geoportal.lt paslaugų teikimą, bei paslaugų gavėjų paklausimų vykdymo tikslais. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui bei SSVA LR Geodezijos ir kartografijos įstatymu pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti LEI portalo paslaugų teikimą. Detaliau su SSVA vykdomu asmens duomenų tvarkymu, Jūsų teisėmis ir kita informacija galite susipažinti mūsų privatumo politikoje/Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse paspaudę šią nuorodą..

Jei turite klausimų dėl SSVA vykdomo duomenų tvarkymo, kviečiame susisiekti su atsakingu asmeniu telefonu +370 272 8078 ar el. paštu ada@ssva.lt.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Apie nesutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis prašome pranešti el. paštu pagalba@geoportal.lt arba ada@ssva.lt.