Prisijungimo vardas:
Slaptažodis:

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (įm. kodas 121351441, Sėlių g. 66, Vilnius) (toliau – GIS-Centras) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams, ir yra įsipareigojusi saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei jų pateiktus asmens duomenis.

GIS-Centras, veikdamas kaip Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas, geoportal.lt) duomenų tvarkytojas, (duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus yra LR Žemės ūkio ministerija, tel. (8 5) 239 1111) tvarkys jūsų, LEI portalo naudotojo, asmens duomenis, kuriuos jūs įvesite/įvedėte registracijos anketoje LEI portalo naudotojų registracijos, naudotojų identifikavimo, prieigos teisių administravimo, erdvinių duomenų rinkinių, elektroninių paslaugų užsakymų administravimo, atsiskaitymų pagal duomenų naudojimo sutartis vykdymo, geoportal.lt paslaugų gavėjų informavimo apie geoportal.lt paslaugų teikimą, bei paslaugų gavėjų paklausimų vykdymo tikslais. Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui bei GIS-Centrui LR Geodezijos ir kartografijos įstatymu pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiat užtikrinti LEI portalo paslaugų teikimą. Detaliau su GIS-Centro vykdomu asmens duomenų tvarkymu, jūsų teisėmis ir kita informacija galite susipažinti mūsų privatumo politikoje/Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse paspaudę šią nuorodą..

Jei jums kyla klausimų dėl GIS-Centro vykdomo duomenų tvarkymo visada galite susisiekti su atsakingu asmeniu telefonu (8 5) 272 4741 ar el. paštu info@gis-centras.lt.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Apie nesutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis prašome pranešti el. paštu info@geoportal.lt arba info@gis-centras.lt.