SUVA -  Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo posistemis

1.1     Paslaugos aprašymo atvėrimas

Elektroninių paslaugų lange pasirenkama nuoroda „Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas“. Atveriamas paslaugos aprašymas:

 

 

Paslaugos aprašymas.  Atveriamas SUVA el. paslaugos aprašymas.

Mano sutikimai. Atveriami visi vartotojo pildomi/pateikti/atsakyti prašymai.

1.2     Prašymo pateikimas

Paspaudus nuorodą „Teikti prašymą sutikimui“ atveriamas prašymo pateikimo vedlys:

 

Atvertame lange matoma nustatyta pradinė gyvenamoji vietovė — kaimo gyvenamoji vietovė. Jeigu gyvenamoji vietovė yra miestas, paspaudus apskritimą ties „Miesto gyvenamoji vietovė“, bus pažymėta miesto gyvenamoji vietovė. Žemiau gyvenamosios vietovės matomas topografinio plano schemos įkėlimo mygtukas (schemą įkelti neprivaloma). Paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ atveriamas bylos įkėlimo langas. Pasirinkus norimą bylą ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“ mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“ tampa aktyvūs:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ arba šalia bylos pavadinimo esantį ikso mygtuką pasirinkta byla bus pašalinta ir mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“ taps neaktyvūs. Norint įkelti pasirinktą bylą reikia paspausti mygtuką „Įkelti“. Įkeliant failą yra matomas įkėlimo indikatorius ir informacinis pranešimas:

 

Dėmesio! Jeigu turite topografinį planą TIFF, PNG ar JPG formatu (bylos dydis iki 10 Mb) ir norite jį koordinuoti, siūlome pasinaudoti rastrų koordinavimo programa esančia čia: https://www.geoportal.lt/rastru-koordinavimas . Prireikus pagalbos, prašome peržiūrėti vaizdo įrašą apie plano koordinavimą: https://www.youtube.com/watch?v=TivsZO_FdYA Koordinuoto topografinio plano įkėlimas nėra privalomas žingsnis.

Sistemai įkėlus duomenų rinkinį sustabdomas laukimo indikatorius ir pakeičiamas informacinis pranešimas:

 

 

Įkėlus duomenų rinkinį matomi trys nauji pasirinkimo mygtukai — „Peržiūrėti“, „Redaguoti“ ir „Ištrinti“. Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ naujame lange atveriama žemėlapių naršyklė ir matomas pasirinktas objektas. Paspaudus mygtuką „ Redaguoti“ atveriama redagavimo forma:

 

 

Formoje galima pakeisti duomenų rinkinio pavadinimą ir aprašymą. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ forma yra uždaroma, paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ išsaugomi pakeitimai ir užveriama forma. Paspaudus mygtuką „Ištrinti“ įkeltas duomenų rinkinys pašalinamas iš sąrašo.

Ties lauku „Nurodykite būdą kuriuo pateiksite objektus, kuriems prašoma sutikimo“ pradinė reikšmė — „Įkelti duomenų bylą su objektais“. Norint objektus įbrėžti naudojantis programos turimais brėžimo įrankiais pažymima reikšmė „Įbrėžti objektus“.

Apačioje matomi 4 mygtukai — „Panaikinti prašymą“, „Išsaugoti“, „Pagalba“ ir „Toliau“. Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ vartotojas nukreipiamas į turimų prašymų sąrašą ir visi įvesti prašymo duomenys yra pašalinami. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ matomas informacinis išsaugojimo pranešimas ir įvesti prašymo duomenys yra išsaugojami, tuo atveju jeigu norima atidėti prašymo pildymą. Paspaudus mygtuką „Pagalba“ atveriamas naujas langas su atvertu puslapio žinynu. Paspaudus mygtuką „Toliau“ vartotojas nukreipiamas į antrąjį prašymo pateikimo vedlio langą.

1.3     Įkeliama duomenų byla su objektais

 

Jeigu vartotojas pirmajame vedlio puslapyje pažymėjo „Įkelti duomenų bylą su objektais“ atveriamas bylos įkėlimo langas:

 

 

Paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ atveriamas bylos įkėlimo langas.

Duomenų bylą (-as) galima pateikti šiais formatais:

·         ESRI Shapefile, turi būti pateikiamas archyvas (.zip), kurį sudaro .shp, .shx ir .dbf bylos,

·         ESRI File Geodatabase, turi būti pateikiamas archyvas (.zip), kuriame turi būti suarchyvuotas failinės geografinių duomenų bazės turinys,

·         AutoCAD DWG, turi būti pateikiama .dwg formato byla,

·         GPX, turi būti pateikiama .gpx formato byla,

·         KML, turi būti pateikiama .kml formato byla,

·         archyvas (.zip), kuriame gali būti vienas iš aukščiau išvardintų formatų.

 

 Pasirinkus norimą bylą ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“ mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“ tampa aktyvūs:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ arba šalia bylos pavadinimo esantį ikso mygtuką pasirinkta byla bus pašalinta ir mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“ taps neaktyvūs. Norint įkelti pasirinktą bylą reikia paspausti mygtuką „Įkelti“. Įkeliant failą yra matomas įkėlimo indikatorius ir informacinis pranešimas:

 

 

Sistemai įkėlus duomenų rinkinį sustabdomas laukimo indikatorius ir pakeičiamas informacinis pranešimas:

 

 

Įkėlus duomenį rinkinį matomi trys nauji pasirinkimo mygtukai — „Peržiūrėti“, „Redaguoti“ ir „Ištrinti“. Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ naujame lange atveriama žemėlapių naršyklė ir matomas pasirinktas objektas. Paspaudus mygtuką „ Redaguoti“ atveriama redagavimo forma.

Paspaudus mygtuką „Ištrinti“ įkeltas duomenų rinkinys pašalinamas iš sąrašo.

Apačioje matomi 5 mygtukai — „Atgal“, „Panaikinti prašymą“, „Išsaugoti“, „Pagalba“ ir „Toliau“. Paspaudus mygtuką „Atgal“ vartotojas nukreipiamas į pirmąjį vedlio langą. Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ vartotojas nukreipiamas į turimų prašymų sąrašą ir visi įvesti prašymo duomenys yra pašalinami. Jeigu norima atidėti prašymo pildymą ar išsaugoti dabartinę prašymo būseną galima paspausti mygtuką „Išsaugoti“ — matomas informacinis išsaugojimo pranešimas ir įvesti prašymo duomenys yra išsaugojami, tačiau prašymas nėra pateikiamas. Paspaudus mygtuką „Pagalba“ atveriamas naujas langas su atvertu puslapio žinynu. Paspaudus mygtuką „Toliau“ vartotojas nukreipiamas į trečiąjį prašymo pateikimo vedlio langą:

 

 

 

 

Vedlio lange matomi įkelti objektai pilkame fone. Paspaudus kairiuoju pelės klavišu ant pasirinkto pilko objekto atveriama duomenų įvesties forma:

 

 

Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ duomenų įvesties forma yra uždaroma ir pasirinktas objektas nėra įtraukiamas į prašymui pateikiamų objektų sąrašą. Paspaudus mygtuką „Didinti į“ mastelis yra pakeičiamas, pagal objekto dydį:

 

 

Suvedus ir pasirinkus norimas reikšmes ir paspaudus mygtuką „Pridėti“ pasirinktas objektas yra pridedamas į prašyme nagrinėjamų objektų sąrašą:

 

 

 

Pridėjus objektą sąrašas yra papildomas ir atvaizduojama suvesta informacija.

1.4     Objektų įbrėžimas

 

Jeigu vartotojas pirmajame vedlio puslapyje pažymėjo „Įbrėžti objektus“ atveriamas objektų įbrėžimo langas:

 

 

Paspaudus trikampio mygtuką ekrano kairėje, išskleidžiamas objektų įbrėžimo meniu:

 

 

1.5     Funkcijų paaiškinimas

Pavadinimas

Aprašymas

 

 

Vietovardžio paieška slankusis meniu yra skirtas vietovardžio paieškai. Daugiau skaitykite Vietovardžio paieška.

Žemėlapio turinys slankusis meniu pateikia naudotojo įkeltų žemėlapio el. paslaugų sąrašą. Daugiau skaitykite Žemėlapio turinys.

Duomenų įbrėžimas slankusis meniu pateikia galimų duomenų įbrėžimui naudojamų įrankių sąrašą. Daugiau skaitykite Duomenų įbrėžimas.

Ribojimasis su zonomis slankusis meniu pateikia galimų ribojimuisi su zonomis naudojamų įrankių sąrašą. Daugiau skaitykite Ribojimasis su zonomis.

Išskleidus meniu Matavimai, jums pateikiami matavimams skirti įrankiai. Daugiau skaitykite Matavimai.

 

Pagalbiniai žemėlapio sluoksniai slankusis meniu pateikia matavimams naudojamų įrankių sąrašą. Daugiau skaitykite Pagalbiniai žemėlapio sluoksniai.

Įrankių juosta leidžia naudoti žemėlapio valdymo įrankius. Daugiau skaitykite Įrankių juosta.

 

1.5.1      Vietovardžio paieška

Šioje slankiojo meniu dalyje jūs galite atlikti vietovardžių paiešką.

 

Pav. 1          Vietovardžių paieškos langas

Veiksmai:

Veiksmai visiems naudotojams:

1.       Vietovardžio paieškos lange įrašykite ieškomo vietovardžio pavadinimą arba jo fragmentą. Sistema automatiškai pateiks visus rezultatus, atitinkančius jūsų užklausą;

2.       Norėdami priartinti vietovardį žemėlapyje, rezultatų lange paspauskite pele ant pasirinkto vietovardžio;

 

Veiksmai registruotiems naudotojams:

3.       Paieškos rezultatų apačioje išdėstoma puslapių keitimo įrankių juosta, kurios pagalba vykdoma navigacija per paieškos rezultatus, jeigu jie užima daugiau negu vieną paieškos langą:

 

Norėdami panaikinti rastus rezultatus, spauskite išvalymo mygtuką [Išvalyti paieškos rezultatus] .

 

1.5.2     Žemėlapio turinys

 

Šioje programos dalyje išskleidę slankųjį meniu Žemėlapio turinys jūs matysite šiuo metu programoje naudojamas žemėlapio paslaugas.

Žemėlapio turinio langas

Veiksmai:

 1. Norėdami išskleisti slankųjį meniu Žemėlapio turinys, spauskite mygtuką , norėdami suskleisti - spauskite mygtuką . Išskleidus meniu, jums bus pateikiamas šiuo metu programoje naudojamų žemėlapio paslaugų sąrašas.
 2. Paslaugos turinį galite peržiūrėti paspausdami mygtuką  prie paslaugos pavadinimo, o paslaugos turinys paslepiamas paspaudus . Jeigu paslaugos turinys turi sudėtinių dalių, jos taip pat valdomos mygtukų  ir  pagalba.

 

 1. Išskleistame meniu pateiktas paslaugas galite išjungti arba įjungti. Norėdami matyti paslaugos duomenis žemėlapyje, paslaugos pavadinimo kairėje pusėje uždėkite varnelę . Norėdami paslėpti paslaugą, nuimkite varnelę.

 

Pastabos

 1. Bazinio žemėlapio paslauga yra vaizduojama ryškesne pilka spalva ir visada sąrašo apačioje. Jos padėtis negali būti keičiama.

 1. Kai paslaugos neįmanoma parodyti žemėlapyje prie jos pavadinimo pradžios pridedamas šauktukas, o paslaugos pavadinimas rodomas raudona spalva. Užvedus žymeklį ant tokios paslaugos pavadinimo parodoma etiketė, kurioje nurodoma paslaugos nevaizdavimo priežastis (pvz.: Nepalaikomos koordinačių sistemos).

 1. Kai paslauga žemėlapyje nematoma dėl žinomų priežasčių (pvz.: taip nustatyti matomumo masteliai), ji slankiajame meniu Žemėlapio turinys rodoma kaip išjungta, t.y. paslaugos pavadinimas pavaizduojamas pilka spalva.

 

 1. Konkrečios paslaugos valdymo meniu galite išsikviesti paspausdami paslaugos pavadinimo dešinėje esantį mygtuką :

 

Paslaugos valdymo meniu punktai

Pavadinimas

Aprašymas

Rodyti visą paslaugos aprėptį

Paslauga perkeliama per vieną paslaugą aukštyn.

Pašalinti

Pasirinkta žemėlapio paslauga pašalinama iš žemėlapio.

Permatomumas

 

Didinimo/mažinimo skalės  pagalba, stumdant rodyklę į kairę arba dešinę pusę, keičiamas žemėlapio el. paslaugos vaizdo permatomumas.

Savybės

Norėdami peržiūrėti pasirinktos žemėlapio el. paslaugos savybes, pasirinkite meniu punktą Savybės.

Atsidariusiame el. paslaugos savybių lange galite peržiūrėti pateikiamą informaciją.

Norėdami tęsti, uždarykite langą paspausdami mygtuką .

Legenda

Atveriamas žemėlapyje esančių ženklų paaiškinimo langas.

 

1.5.3     Duomenų įbrėžimas

Šioje programos dalyje išskleidę slankųjį meniu Duomenų įbrėžimas jūs matysite šiuo metu programoje naudojamas duomenų įbrėžimo įrankius.

 

 

Veiksmai:

1.       Objekto įbrėžimas:

1.1. Pasirinkite norimą įbrėžti objektą ir jo tipą: liniją, poligoną arba tašką.

1.2. Norimoje žemėlapio vietoje spaudžiama kairiuoju pelės klavišu.

1.3. Paspaudus žemėlapio kitoje vietoje kairiuoju pelės klavišu taškai bus sujungiami (išskyrus taško atveju).

1.4. Kartojamas 1.3. žingsnis tol, kol nubraižomas visas norimas objektas.

1.5. Norint baigti piešimą spaudžiama kairiuoju pelės klavišu du kartus:

 

 

Įrankių paaiškinimas:

 

Įrankis

Aprašymas

 

 

Nauja atranka. Objektų žymėjimo įrankis. Pasirinkite mygtuką [Nauja atranka].

 

Nuveskite žymeklį į žemėlapio langą ir, paspaudę kairįjį pelės klavišą, apibrėžkite stačiakampiu teritoriją, kurią norite padidinti.

Valyti išranką. Pasirinkite mygtuką [Valyti išranką]. Atšaukiamas objektų pažymėjimas.

Atributai. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Atributai]. Atveriama pažymėto objekto atributinė lentelė.

Taškas. Vaizduojamas šiuo metu įjungtas brėžiamo objekto tipas.

Pašalinti. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Pašalinti]. Pašalinimas pažymėtas objektas.

Kirpti. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Kirpti]. Nurodykite vietą, kurioje norite perkirpti objektą.

Sąjunga. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Sąjunga].  Pažymėti objektai bus sujungiami.

Performuoti. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Performuoti].  Pasirinkite kaip norite performuoti objektą.

Sukirsti. Panaudokite mygtuką [Nauja atranka]. Pasirinkite mygtuką [Sukristi].  Pažymėti objektai sukertami.

Visada pritraukti. Įjungiamas prieš brėžimą. Tikslumo įrankis, skirtas brėžiamos linijos galinio taško automatiniam pritraukimui prie jau nubrėžto objekto.

Atšaukti. Atšaukia paskutinį naudotojo veiksmą.

Grąžinti. Grąžina paskutinį naudotojo veiksmą.

 

 

2.       Informacijos suvedimas:

2.1. Įvykdžius 1.5. žingsnį atveriama duomenų įvedimo forma:

 

 

2.2. Suvedus ir pasirinkus būtiną ir/ar nebūtiną informaciją spaudžiamas mygtukas „Pridėti“ ir objektas priskiriamas prie prašyme nagrinėjamų objektų sąrašo.

 

 

1.5.4     Ribojimasis  su zonomis

Šioje programos dalyje išskleidę slankųjį meniu Ribojimasis su zonomis jūs matysite šiuo metu programoje galimus pasirinkti sluoksnius:

 

 

Veiksmai:

 1. Norėdami išskleisti slankųjį meniu Ribojimasis su zonomis, spauskite mygtuką , norėdami suskleisti - spauskite mygtuką . Išskleidus meniu, jums bus pateikiamas šiuo metu programoje naudojamų žemėlapio paslaugų sąrašas.
 2. Paslaugos turinį galite peržiūrėti paspausdami mygtuką  prie paslaugos pavadinimo, o paslaugos turinys paslepiamas paspaudus . Jeigu paslaugos turinys turi sudėtinių dalių, jos taip pat valdomos mygtukų  ir  pagalba.

 

    3. Išskleistame meniu pateiktas paslaugas galite išjungti arba įjungti. Norėdami matyti paslaugos duomenis žemėlapyje, paslaugos pavadinimo kairėje pusėje uždėkite varnelę . Norėdami paslėpti paslaugą, nuimkite varnelę.

 

 

1.5.5     Matavimai

Išskleidus slankųjį meniu Matavimai pateikiami įrankiai, kurių pagalba galėsite atlikti taško koordinatės nustatymą bei atstumų arba plotų matavimus.

Matavimai meniu

Veiksmai:

1.       Išskleiskite slankųjį meniu Matavimai.

2.       Pasirinkite mygtuką pagal norimą atlikti matavimo veiksmą:

 [Nustatyti taško koordinatę] ; [Matuoti atstumą] ; [Matuoti plotą ] .

3.       Norėdami nustatyti konkretaus taško koordinates, spauskite mygtuką [Nustatyti taško koordinatę], atsidarys langas Matavimai. Kairiojo pelės klavišo paspaudimu pažymėkite tašką žemėlapyje, tuomet langas Matavimai bus užpildytas duomenimis:

 

langas Matavimai

 

Pavadinimas

Aprašymas

Taško koordinatės

Langas, kuriame jums pateikiami pažymėto taško koordinačių sistemų pavadinimai bei atitinkamos taško koordinačių reikšmės.

Pridėti tašką

Langas, kuriame galite įvesti konkrečias koordinates pasirinktoje koordinačių sistemoje ir jas transformuoti į nurodytąsias lango srityje.

 

Veiksmai:

 1. Lauke {Koordinačių sistema} pasirinkite koordinačių sistemą, kurioje įvedinėsite koordinates.
 2. Įveskite jus dominančias koordinates laukuose {X/Ilguma} ir {Y/Platuma}.
 3. Spauskite mygtuką [Pridėti tašką].
 4. Taškas atvaizduojamas žemėlapyje:

 

 

          4. Norėdami žemėlapyje atlikti konkretaus atstumo (linijų ilgio) matavimus, spauskite mygtuką [Matuoti atstumą], atsidarys Matavimų rezultatai langas. Įveskite žemėlapyje liniją ar kelias linijas. Matavimų rezultatai pateikiami lange Matavimų rezultatai:

langas Matavimo rezultatai

 

Pastaba

 1. Pradedant matuoti atstumą, žemėlapio lange paspauskite pelės mygtuką toje vietoje, nuo kurios matuosite atstumą. Pelės paspaudimu pažymėkite visus įvedamos linijos (laužtės) taškus. Linijos įvedimas baigiamas paskutiniame linijos taške du kartus spustelėjus kairįjį pelės klavišą.                                       
 2. Matavimo rezultatai lange pateikiamas išmatuotų linijų sąrašas, kiekvienos linijos ilgis ir bendras visų linijų ilgis. Matavimo vienetus pasirinkite išskleidžiamame meniu Matavimo vienetai:                  
 3. Norėdami išvalyti visus atstumų matavimo rezultatus, spauskite mygtuką .
 

       5. Norėdami žemėlapyje atlikti plotų matavimus, spauskite mygtuką [Matuoti plotą], atsidarys langas Matavimų rezultatai. Įveskite žemėlapyje daugiakampį ar kelis daugiakampius. Matavimų rezultatai pateikiami lange Matavimų rezultatai:

 

langas Matavimų rezultatai

 

Pastaba

 1. Plotas matuojamas analogiškai kaip ir atstumas, tik turite įvesti daugiakampį, kurį sudaro ne mažiau kaip 3 viršūnės.
 2. Pradedant matuoti plotą, žemėlapio lange paspauskite pelės mygtuką toje vietoje, nuo kurios pradedate braižyti daugiakampį. Pelės paspaudimu iš eilės pažymėkite visas daugiakampio viršūnes. Daugiakampio įvedimas baigiamas paskutinės daugiakampio viršūnės vietoje du kartus spustelėjus kairįjį pelės klavišą.
 3. Matavimų rezultatai lange pateikiamas išmatuotų daugiakampių plotas ir bendras visų daugiakampių plotas. Matavimo vienetus pasirinkite išskleidžiamame meniu Matavimo vienetai:

 1. Norėdami išvalyti visus ploto matavimo rezultatus, spauskite mygtuką .

 

 

1.5.6     Pagalbiniai žemėlapio sluoksniai

Šioje programos dalyje išskleidę slankųjį meniu Pagalbiniai žemėlapio sluoksniai jūs matysite šiuo metu programoje galimus pasirinkti sluoksnius:

 

 

Veiksmai:

 1. Norėdami išskleisti slankųjį meniu Pagalbiniai žemėlapio sluoksniai, spauskite mygtuką , norėdami suskleisti - spauskite mygtuką . Išskleidus meniu, jums bus pateikiamas šiuo metu programoje naudojamų žemėlapio paslaugų sąrašas.
 2. Paslaugos turinį galite peržiūrėti paspausdami mygtuką  prie paslaugos pavadinimo, o paslaugos turinys paslepiamas paspaudus . Jeigu paslaugos turinys turi sudėtinių dalių, jos taip pat valdomos mygtukų  ir  pagalba.

 

     3. Išskleistame meniu pateiktas paslaugas galite išjungti arba įjungti. Norėdami matyti paslaugos duomenis žemėlapyje, paslaugos pavadinimo kairėje pusėje uždėkite varnelę . Norėdami paslėpti paslaugą, nuimkite varnelę.

     4. Norint pridėti išorinę elektroninę paslaugą spaudžiamas mygtukas:

 

     5. Paspaudus mygtuką atveriama išorinės el. paslaugos pridėjimo forma:

 

      6. Suvedus norimos paslaugos URL spaudžiamas mygtukas „Pridėti“.

 

1.5.7     Įrankių juosta

Įrankių juostoje pateikiami žemėlapio valdymo įrankiai:

 

 

Žemėlapio valdymo įrankių juosta

 

Veiksmai:

 1. Norėdami atlikti veiksmus su žemėlapiu, pirmiausia įrankių juostoje užveskite žymeklį ant atitinkamo mygtuko ir vieną kartą paspauskite pelės kairįjį klavišą:

 

Žemėlapio valdymo įrankiai:

Pavadinimas

Aprašymas

 

Vaizdo artinimo įrankis. Pasirinkite mygtuką [Artinti vaizdą].

 

Nuveskite žymeklį į žemėlapio langą ir, paspaudę kairįjį pelės klavišą, apibrėžkite stačiakampiu teritoriją, kurią norite padidinti.

 

Vaizdo tolinimo įrankis. Pasirinkite mygtuką [Tolinti vaizdą].

 

Nuveskite žymeklį į žemėlapio langą ir, paspaudę kairįjį pelės klavišą, apibrėžkite stačiakampiu teritoriją, kurią norite mažinti.

 

Žemėlapio perstūmimo norima kryptimi ir atstumu įrankis. Pasirinkite mygtuką [Perstumti žemėlapį].

 

Žemėlapio lange nuspauskite pelės kairįjį mygtuką ir perstumkite žemėlapį norima kryptimi ir atstumu. Žemėlapio mastelis išliks nepakitęs.

 

Visos žemėlapio aprėpties rodymo įrankis. Pasirinkite mygtuką [Parodyti visą žemėlapį].

 

Pasirinkus šį įrankį žemėlapio lange pavaizduojama visa žemėlapio teritorija.

Žemėlapio atnaujinimo įrankis. Pasirinkite mygtuką [Perkrauti žemėlapį]. ir žemėlapio vaizdas bus atnaujintas.

 

Ankstesnės žemėlapio aprėpties įrankis. Pasirinkite mygtuką [Grįžti į ankstesnę aprėptį].

 

Šio įrankio pagalba jūs galite sugrįžti į prieš tai buvusį žemėlapio vaizdą. Jums tereikia paspausti šį mygtuką tiek kartų, kiek žingsnių norite grįžti atgal.

 

Vėlesnės žemėlapio aprėpties įrankis. Pasirinkite mygtuką [Eiti į vėlesnę aprėptį].

 

Šio įrankio pagalba jūs galite pereiti į paskesnį (vėlesnį) žemėlapio vaizdą. Jums tereikia paspausti šį mygtuką tiek kartų, kiek žingsnių norite eiti į priekį.

Mastelio nustatymo laukas. Išskleiskite

 

Norėdami pakeisti žemėlapio mastelį, užveskite žymeklį ant iškrentančio meniu [Mastelis] ir pasirinkite norimą mastelį. Žemėlapio vaizdas perpiešiamas pagal pasirinktą mastelį:

Mastelio išskleidžiamas meniu

 

Paspaudus mygtuką Didinti, žemėlapis atveriamas per visą ekraną.

 

Šioje programos dalyje išskleidę slankųjį meniu Duomenų įbrėžimas jūs matysite šiuo metu programoje naudojamas duomenų įbrėžimo įrankius.

 

 

Veiksmai:

1.    Objekto įbrėžimas:

1.1. Pasirinkite norimą įbrėžti objektą ir jo tipą: liniją, poligoną arba tašką.

1.2. Norimoje žemėlapio vietoje spaudžiama kairiuoju pelės klavišu.

1.3. Paspaudus žemėlapio kitoje vietoje kairiuoju pelės klavišu taškai bus sujungiami (išskyrus taško atveju).

1.4. Kartojamas 1.3. žingsnis tol, kol turimas visas norimas objektas.

1.5. Norint baigti piešimą spaudžiama kairysis pelės klavišas du kartus:

 

 

2.    Informacijos suvedimas:

2.1. Įvykdžius 1.5. žingsnį atveriama duomenų įvedimo forma:

 

 

2.2. Suvedus ir pasirinkus būtiną ir/ar nebūtiną informaciją spaudžiamas mygtukas „Pridėti“ ir objektas priskiriamas prie prašyme nagrinėjamų objektų sąrašo.

 

 

Apačioje matomi 5 mygtukai — „Atgal“, „Panaikinti prašymą“, „Išsaugoti“, „Pagalba“ ir „Toliau“. Paspaudus mygtuką „Atgal“ vartotojas nukreipiamas į pirmąjį vedlio langą. Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ vartotojas nukreipiamas į turimų prašymų sąrašą ir visi suvesti prašymo duomenys yra pašalinami. Jeigu norima atidėti prašymo pildymą ar išsaugoti dabartinę prašymo būseną galima paspausti mygtuką „Išsaugoti“ — matomas informacinis išsaugojimo pranešimas ir suvesti prašymo duomenys yra išsaugojami, tačiau prašymas nėra pateikiamas. Paspaudus mygtuką „Pagalba“ atveriamas naujas langas su atvertu puslapio žinynu. Įbrėžus norimą (-us) objektą (-us) ir paspaudus mygtuką „Toliau“ vartotojas nukreipiamas į trečiąjį prašymo pateikimo vedlio langą:

 

  

 

1.5.8     Informacijos suvedimas

Ties „Įveskite prašymo duomenis“ matoma varnelė „Jei prašymas teikiamas pagal įgaliojimą kartu su prašymu privaloma pateikti įgaliojimo kopiją.“, ją pažymėjus reikalaujama pridėti įgaliojimo kopiją — spaudžiamas apačioje esantis mygtukas „Įkelti bylą“. Paspaudus mygtuką atveriama bylos prisegimo forma:

 

Atsivėrusioje formoje paspaudus „X“ arba „Atšaukti“ forma bus užverta ir vartotojas grąžinamas į pradinį langą. Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas įdiegtos operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Pasirinkus byla ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“ matoma prisegta byla:

 

 

Suvedus bylos pavadinimą ir aprašymą spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti“. Bylos įkėlimo forma yra uždaroma ir sąraše matoma pridėtą byla:

 

 

Toliau matomas pasirinkimas „Fizinis asmuo“ arba „Juridinis asmuo“. Pagal nutylėjimą yra priskiriama fizinio asmens reikšmė ir priskiriama naudotojo profilio duomenys:

 

 

Pasirinkus pildyti juridinio asmens duomenis matoma juridinio asmens forma:

 

 

Užpildžius būtinus duomenis toliau matomas pareiškėjo statuso pasirinkimo išskleidžiamasis meniu:

 

 

Jeigu prašymas yra teikiamas kartu su bendraturčiais reikia pažymėti varnelę:

 

 

Pažymėjus varnelę matomas naujas mygtukas „Pridėti bendraturtį“:

 

 

Paspaudus mygtuką „Pridėti bendraturtį“ atveriama informacijos pridėjimo forma:

 

 

Atsivėrusioje formoje paspaudus „X“ arba „Atšaukti“ forma bus užverta ir vartotojas grąžinamas į pradinį langą. Jeigu sutikimo dokumentas visiems bendraturčiams yra bendras, reikia pažymėti varnelę „Sutikimo dokumentas bendras“. Pažymėjus varnelę „Sutikimo dokumentas bendras“ mygtukas „Įkelti“ tampa neaktyvus:

 

 

Jeigu sutikimo dokumentas nėra bendras, reikia spausti mygtuką „Įkelti“. Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas įdiegtos operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Pasirinkus byla ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“ matoma prisegta byla:

 

 

Suvedus privalomus duomenis ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ suvesta informacija atvaizduojama bendraturčių sąraše:

 

 

Bendraturčių sąraše paspaudus „X“ visa informacija apie pasirinktą bendarturtį bus pašalinta.

Po bendraturčių sąrašu matomas laukas „Prašymo pobūdis“. Pagal nutylėjimą priskirta reikšmė yra „Tiesti/ statyti“, bet yra galimybė išskleidžiamajame meniu pasirinkti ir „Rekonstruoti“:

 

 

Žemiau matomi privalomi laukai „Nacionalinės žemės tarnybos padalinys, kuriam teikiamas prašymas“ ir „Surašymo vieta“. Išskleidžiamojo meniu pagalba pasirenkami skyrius ir surašymo vieta:

 

 

Ties lauku „Nurodykite žemės sklypą(-us) arba statinį(-ius), kuriam(-iems) aptarnauti tiesiamos komunikacijos/tinklai“ reikia pasirinkti reikiamą tipą, pagal nutylėjimą priskiriama reikšmė „Žemės sklypas“:

 

 

Jeigu norima pridėti papildomų dokumentų prie prašymo spaudžiamas apačioje esantis mygtukas „Įkelti bylą“. Paspaudus mygtuką atveriama bylos prisegimo forma:

 

 

Atsivėrusioje formoje paspaudus „X“ arba „Atšaukti“ forma bus užverta ir vartotojas grąžinamas į pradinį langą. Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas įdiegtos operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Pasirinkus byla ir paspaudus mygtuką „Atidaryti“ matoma prisegta byla:

 

Suvedus bylos pavadinimą ir aprašymą spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti“. Bylos įkėlimo forma yra uždaroma ir sąraše matoma pridėtą byla:

 

 

Paspaudus mygtuką „Toliau“ vartotojas nukreipiamas į ketvirtąjį prašymo pateikimo vedlio langą:

 

Peržiūrėjus ar visa informacija yra teisinga, pažymima varnelė „Žinau, kad už dokumentų klastojimą yra baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka“:

 

Paspaudus mygtuką „Pateikti“ prašymas yra užregistruojamas.

1.6     Atsakingo asmens paskyrimas

Prisijungus prie sistemos kaip naudotoju turinčiu prašymų skirstymo teises matomi trys galimi langai:

 

Pasirinkus prašymo langą atveriamas visų pateiktų prašymų sąrašas:

 

Šiame prašymų sąraše, stulpelyje „Terminas“ nurodytas terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas.

Paspaudus ant „Prašymas išduoti sutikimą“ nuorodas atveriama detalioji prašymo informacija:

 

 

 

Paspaudus mygtuką „Paskirti atsakingą“ atveriama atsakingo asmens priskyrimo forma:

 

 

Pasirinkus iš išskleidžiamojo meniu norimą asmenį spaudžiamas mygtukas „Toliau“. Atveriama prašymo detali informacija ir galimi pasirinkimo atsakymo variantai — Rengti sutikimą, Rengti atsisakymą, Rengti nurodymą tikslinti.

 

1.6.1     Rengti sutikimą

Peržiūrėjus prašymą ir nusprendus, kad bus ruošiamas sutikimas spaudžiamas mygtukas „Rengti sutikimą“:

Paspaudus mygtuką atveriama informacinė pranešimo forma:

 

 

 

Prie prašymo galima įkelti papildomų dokumentų paspaudus mygtuką „Įkelti bylą“:

 

 

Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ bylos įkėlimo langas uždaromas ir vartotojas grąžinamas į pradinį prašymo sutikimo langą. Pasirinkus bylą, suvedus būtinus duomenis ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ pasirinkta byla atvaizduojama sąraše:

 

Paspaudus mygtuką „Toliau“ atveriamas paruoštas prašymo atsakymas su galimybėmis:

 

Panaikinti atsakymą. Paspaudus mygtuką „Panaikinti atsakymą“ atveriama patvirtinimo reikalaujanti forma:

 

Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ prašymas yra panaikinamas ir vartotojas nukreipiamas į visų prašymų sąrašo langą.

Redaguoti. Paspaudus mygtuką „Redaguoti“ prašymas atveriamas prašymo redagavimo langas:

Galima pridėti/panaikinti įkeltas bylas. Baigus redagavimą spaudžiamas mygtukas „Toliau“ ir vartotojas grąžinamas į rengiamo atsakymo langą.

Pateikti. Paspaudus mygtuką „Pateikti“ atsakymas yra išsaugojamas ir dokumentas užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje.

1.6.2     Rengti atsisakymą

Peržiūrėjus prašymą ir nusprendus, kad bus ruošiamas atsisakymas spaudžiamas mygtukas „Rengti atsisakymą“, vartotojui atveriamas atsisakymo informacijos suvedimo forma:

 

Užpildomas motyvų laukas ir suteikiama galimybė įkelti papildomą bylą. Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ bylos įkėlimo langas uždaromas ir vartotojas grąžinamas į pradinį prašymo sutikimo langą. Pasirinkus bylą, suvedus būtinus duomenis ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ pasirinkta byla atvaizduojama sąraše:

 

 

Užpildžius visus laukus ir prisegus norimas bylas spaudžiamas mygtukas „Toliau“:

Atveriamas paruoštas prašymo atsakymas su galimybėmis:

Panaikinti atsakymą. Paspaudus mygtuką „Panaikinti atsakymą“ atveriama patvirtinimo reikalaujanti forma:

 

Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ prašymas yra panaikinamas ir vartotojas nukreipiamas į visų prašymų sąrašo langą.

Redaguoti. Paspaudus mygtuką „Redaguoti“ prašymas atveriamas prašymo redagavimo langas:

Galima pakeisti motyvus arba pridėti/panaikinti įkeltas bylas. Baigus redagavimą spaudžiamas mygtukas „Toliau“ ir vartotojas grąžinamas į rengiamo atsakymo langą.

Pateikti. Paspaudus mygtuką „Pateikti“ atsakymas yra išsaugojamas ir dokumentas užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje.

1.6.3     Rengti nurodymą tikslinimui

Peržiūrėjus prašymą ir nusprendus, kad bus ruošiamas nurodymas tikslinimui spaudžiamas mygtukas „Rengti nurodymą tikslinti“, vartotojui atveriama trūkumų pateikimo forma:

 

 

Iš išskleidžiamojo meniu pasirinkus tinkamą trūkumą ir užpildžius komentaro lauką spaudžiamas mygtukas „Pridėti trūkumą“, vartotojo nurodytas trūkumas atvaizduojamas prie lauko „Nurodyti trūkumai“:

Yra galimybė pridėti prie atsakymo papildomų bylų. Paspaudus mygtuką „Įkelti“ atveriamas operacinės sistemos bylos įkėlimo langas. Paspaudus mygtuką „Atšaukti“ bylos įkėlimo langas uždaromas ir vartotojas grąžinamas į pradinį prašymo sutikimo langą. Pasirinkus bylą, suvedus būtinus duomenis ir paspaudus mygtuką „Patvirtinti“ pasirinkta byla atvaizduojama sąraše:

 

 

Užpildžius visus laukus ir prisegus norimas bylas spaudžiamas mygtukas „Toliau“ ir vartotojui atveriamas prašymo atsakymo langas:

Panaikinti atsakymą. Paspaudus mygtuką „Panaikinti atsakymą“ atveriama patvirtinimo reikalaujanti forma:

 

Paspaudus mygtuką „Panaikinti prašymą“ prašymas yra panaikinamas ir vartotojas nukreipiamas į visų prašymų sąrašo langą.

Redaguoti. Paspaudus mygtuką „Redaguoti“ prašymas atveriamas prašymo redagavimo langas:

Galima pakeisti/pridėti/ištrinti trūkumus arba pridėti/panaikinti/redaguoti įkeltas bylas. Baigus redagavimą spaudžiamas mygtukas „Toliau“ ir vartotojas grąžinamas į rengiamo atsakymo langą.

Pateikti. Paspaudus mygtuką „Pateikti“ atsakymas yra išsaugojamas ir dokumentas užregistruojamas dokumentų valdymo sistemoje.

 

1.7     Darbas su DVS Avilys aptarnaujant SUVA paslaugą

 

1. Jei yra gautas prašymas prie DVS Avilys prisijungia NŽT TS vadovas (prisij. vardas Vadovas, slaptažodis. vad001).

 

Jis skiltyje „Darbų sąrašas” mato užduotis „Įrašyti rezoliuciją“.

 

Paspaudus „Įrašyti rezoliuciją“ atveriamas užduočių sąrašas. Pasirenkama viena iš jų.

Pasirinkus užduotį iš sąrašo Įrankių juostoje spaudžiama Meniu sritis „Rezoliucija“, iš sąrašo pasirenkama „Rezoliucija“.

 

Atveriamas langas „Rezoliucija/Nauja užduotis“. Šio lango eilutėje „Vykdyti (atsakingas vykdytojas)“  nurodomas pirmas vykdytojas (vykdytojas01):

 1. Spaudžiamas pliusas prie pastarosios eilutės pavadinimo.

 1. Atvertame lange pasirenkamas padalinys ir darbuotojas. Norint pasirinkti darbuotoją darbuotojas pažymimas sąraše, tada spaudžiama rodyklė, pažymėtas darbuotojas matomas naujame lange.
 2. Spaudžiamas mygtukas „Pasirinkti“.

Nurodžius norimą darbuotoją pasirenkamas terminas, skirtas prašymo nagrinėjimui. Baigiantis nurodytam terminui, darbuotojas apie tai įspėjamas DVS aplinkoje, pasibaigus terminui – dokumento būsena pasikeičia į „Vėluojama“. Tame pačiame lange „Rezoliucija/Nauja užduotis“ įvedamas Rezoliucijos pavadinimas. Tada spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti“.

 

 

Pasirinkus užduotį, atsakingu paskiriamas atsakingas vykdytojas. Pasirinkus kitą užduotį, atsakingu gali būti paskirtas kitas vykdytojas ir t. t.

 

2. Vykdytojas prisijungia savo naudotojo prisijungimo vardu (pvz. vykdytojas01/vyk001, vykdytojas02/vyk002 ir t. t.).

Kiekvienam vykdytojui skiltyje „Darbų sąrašas“ rodomas darbas „Vykdyti užduotį“.

 

Pasirinkus pastarąją užduotį iš „Darbų sąrašo“ atveriama užduoties duomenų kortelė.

 

Pasirinkus vieną užduotį iš sąrašo parodoma informacija apie  užduotį. Atverto lango kortelėje „Susieti dokumentai“ pasirenkama „Registruoto dokumento“ nuoroda.

 

Pasirinkus nuorodą atveriama dokumento kortelė.  Joje  naudotojas gali paspausti nuorodą į prašymą portale.

 

 

LEIP naujame lange pateikiamas „Prašymas išduoti sutikimą“.

 

3. Vykdytojo darbas su užduotimi LEIP.

LEIP peržiūrimi  prašymo duomenys ir spaudžiamas mygtukas „Paskirti atsakingą“.

Tada paskyrus atsakingą darbuotoją  spaudžiamas mygtukas „Toliau“.

Toliau naudotojas gali rinktis „Rengti sutikimą“, „Rengti atsisakymą“ arba „Rengti nurodymą tikslinti“. Tarkime, spaudžiamas mygtukas „Rengti sutikimą“.

Pasirinkus veiksmą naudotojui pranešama apie jį:

Toliau prašymo lange spaudžiamas mygtukas „Pateikti“.

 

4. NŽT TS vedėjas pasirašo parengtą dokumentą.

Vedėjui prisijungus prie DVS Avilys darbų sąraše rodoma užduotis „Pasirašyti dokumento projektą“.

 Pasirenkama užduotis, atveriama dokumento kortelė ir spaudžiamas mygtukas „Pasirašyti“.

Atveriamas pasirašymo langas:

Paspaudus „Patvirtinti el. parašu“ matomas toks pranešimas:

Pasirašoma elektroniniu parašu. Dokumento būsena tampa registruota.

 

Alternatyvi eiga:

 LEIP paspaudus „Simuliuoti pasirašymą DVS‘e“ dokumento būsena tampa „Atsakymas pasirašytas“.

 

spacer 0 Priedai
44371 Peržiūrų