SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO EL. PASLAUGA (SUVA)

Puslapis pdf formatu

 

Turinys

1. Apie paslaugą

2. Prašymo teikimas

2.1. Pertvarkomos teritorijos nurodymas

2.2. Topografinio plano įkėlimas (neprivalomas žingsnis)

2.3. Objektų nurodymas vienu iš būdų

2.3.1. Failo su objektais įkėlimas

2.3.2.Objektų įbraižymas žemėlapyje

3. Papildomos informacijos pateikimas

4. Mano sutikimai

 

1. Apie paslaugą

Į viršų

Naudojantis el. paslauga „Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas“  (toliau – SUVA) galima internetu Valstybinės žemės patikėtiniui (Nacionalinei žemės tarnybai arba Savivaldybių administracijoms) teikti prašymą SUVA sutikimui gauti ir gauti atsakymą į pateiktą prašymą.                             

Norint pateikti prašymą SUVA sutikimui gauti, reikia būti registruotu geoportal.lt naudotoju.

Paslauga teikiama Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt, el. paslaugų srityje https://www.geoportal.lt/geoportal/el.-paslaugos pasirinkus „Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SUVA)(https://www.geoportal.lt/service-order-webapp/views/suva/serviceInfo.jsf)

Atsidariusiame puslapyje, matomos rubrikos:

  • Apie paslaugą. Šioje srityje pateikiamas SUVA el. paslaugos aprašymas, patvirtintos tvarkos kuriomis vadovaujamasi, prašymų nagrinėjimo terminas, įkeliamo dwg failo pavyzdys:

Spauskite „Teikti prašymą sutikimui”, jei norite pradėti pildyti naują prašymą.

 

2. Prašymo teikimas

2.1. Topografinio plano įkėlimas (neprivalomas žingsnis)

Į viršų

Pirmame prašymo pildymo žingsnyje galima įkelti koordinuotą topografinį planą. Veiksmas nėra privalomas. Galite rinktis įkelti planą, jei toliau planuojate, pavyzdžiui, įkelto plano fone braižyti objektus, dėl kurių prašote sutikimo. Kitu atveju galite plano nekoordinuoti ir pridėti prašymo prieduose (paskutiniame – ketvirtame – prašymo pildymo žingsnyje).

Nusprendę įkelti koordinuotą topografinį planą, pirmame prašymo pildymo žingsnyje užpildykite atitinkamą sritį:

Spauskite „Pasirinkti“. Atsidariusiame failo įkėlimo dialogo lange nurodykite failą, kurį norite įkelti. Spragtelėkite dukart failo pavadinimą. Atlikus, failo įkėlimo dialogo langas užsidaro. Prašymo pildymo formoje pateikiamas failo pavadinimas, tampa aktyvūs mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“:

Spauskite „Įkelti“, norėdami įkelti failą į prašymą. Failo įkėlimo metu yra matomas įkėlimo indikatorius ir informacinis pranešimas:

 

Įkeliamas topografinis planas turi būti koordinuotas, t. y. susietas su vieta žemėlapyje. Turimą topografinį planą TIFF, PNG ar JPG formatu (bylos dydis iki 10 Mb) galite koordinuoti geoportal.lt priemonėmis. Rastrų koordinavimo programą www.geoportal.lt/rastru-koordinavimas rasite geoportal.lt žemėlapių naršyklėje www.geoportal.lt/geoportal/map (mygtukas  ). Prireikus, peržiūrėkite vaizdo įrašą apie naudojimąsi rastrų koordinavimo priemone https://www.youtube.com/watch?v=TivsZO_FdYA . Kaip minėta, koordinuoto topografinio plano įkėlimas nėra privalomas žingsnis.

Įkėlus koordinuotą topografinį planą, pateikiamas informacinis pranešimas „Duomenų rinkinys įkeltas: 

 

2.2. Objektų nurodymas vienu iš būdų

Į viršų

Pirmame prašymo pildymo žingsnyje pasirinkite kuriuo iš būdų pateiksite susisiekimo komunikacijų ar inžinerinių tinklų objektus, dėl kurių prašomas sutikimas. Teikiama galimybė objektus įkelti iš failo arba įbraižyti tiesiai žemėlapyje.

Numatytoji parinktis – objektų įkėlimas iš failo.

Pasirinkę reikiamą būdą spauskite „Toliau“ norėdami pereiti į antrą prašymo pildymo žingsnį.

 

2.2.1.Failo su objektais įkėlimas

Į viršų

Jei pasirinkote įkelti duomenų bylą su objektais, tai antrame prašymo pildymo žingsnyje pateikiama atitinkama sritis:

Spauskite „Pasirinkti“. Atsidariusiame failo įkėlimo dialogo lange nurodykite failą, kurį norite įkelti. Spragtelėkite dukart failo pavadinimą. Atlikus, failo įkėlimo dialogo langas užsidaro. Prašymo pildymo formoje pateikiamas failo pavadinimas, tampa aktyvūs mygtukai „Įkelti“ ir „Atšaukti“:

Spauskite „Įkelti“, norėdami įkelti failą į prašymą. Failo įkėlimo metu yra matomas įkėlimo indikatorius ir informacinis pranešimas:

Įkeliamas failas turėtų būti paruoštas įkėlimui: faile paliekami tik tie objektai, dėl kurių reikalingas sutikimas. Projektuojamas ar pertvarkomas susisiekimo komunikacijų ar inžinerinio tinklo objektas rodomas visas, o ne tik ta jo dalis, kuri yra valstybės žemėje, kurioje nesuformuotas sklypas.

Įkėlus failą su objektais, pateikiamas informacinis pranešimas „Duomenų rinkinys įkeltas: 

Atlikę spauskite „Toliau“, norėdami pereiti į trečią prašymo pildymo žingsnį.

Atveriamas trečias prašymo pildymo langas. Lango viršuje rodomas žemėlapis su failo objektais:

Nurodykite kuriuos failo objektus pridėti į prašymą. Tam užveskite žemėlapyje pelės žymeklį virš reikiamo objekto. Žymeklis keičiasi į pliuso ženklą. Spustelėkite objektą. Atlikus automatiškai atsidaro  objekto aprašymo lentelė:

Aprašykite objektą ir spauskite „Pridėti“.

Atlikus, objektas išsaugomas prašymo žemėlapyje. Po žemėlapiu pateikiama informacija apie objektą. Kartokite, kol pridėsite iš failo visus reikiamus objektus.

2.2.2.Objektų įbraižymas žemėlapyje

Į viršų

Jei pirmame prašymo pildymo žingsnyje pasirinkote objektų įbraižymą žemėlapyje ir spaudėte „Toliau“, tai antrame prašymo pildymo žingsnyje įbraižykite reikiamus objektus. 

Žemėlapyje matote valstybinės žemės patikėtinių teritorijas. Geltona spalva pažymėtos savivaldybių teritorijos, tamsiai mėlyna - NŽT teritorijos. Legendos paaiškinimus galite rasti vertikaliame žemėlapio meniu, srityje „Žemėlapio turinys“:

Norėdami įbraižyti, vertikaliame žemėlapio meniu, srityje „Duomenų įbrėžimas“ spauskite susisiekimo komunikacijas ar inžinerinio tinklo objektą, žymimą tašku, linija ar daugiakampiu:

Reikiamoje žemėlapio vietoje braižykite objektą:

Dukart spragtelėję (jei objektas linija ar daugiakampis), baikite objekto braižymą.

Atlikus, pateikiama objekto aprašymo lentelė:

Užpildykite lentelę ir spauskite „Pridėti“. Atlikus, objekto lentelė uždaroma, žemėlapyje parodomas įbraižytas objektas. Galite įbraižyti tiek objektų, kiek reikia. Baigę, spauskite „Toliau“.  

Prireikus, galite pasidomėti plačiau apie prašymo žemėlapyje teikiamas funkcijas. Daugelis prašymo žemėlapio horizontaliame ir vertikaliame meniu teikiamų funkcijų yra bazinis geoportal.lt žemėlapių naršyklės funkcionalumas ir yra paaiškintas tam skirtame Naudojimosi vadove  www.geoportal.lt/geoportal/lt/pradziamokslis/-/asset_publisher/fCyjXGTvnYyt/content/zemelapiu-narsykles-pagalba?

Atveriamas trečias prašymo pildymo langas. Lango viršuje rodomas žemėlapis su įbraižytu objektu, po žemėlapiu pateikiamas objekto aprašymas:

3. Papildomos informacijos pateikimas

Į viršų

Vienu iš būdų nurodę susisiekimo komunikacijų ar inžinerinio tinklo objektus, dėl kurių prašoma sutikimo, toliau trečiame prašymo pildymo žingsnyje užpildykite papildomą informaciją apie pareiškėją, pertvarkomą teritoriją, jei reikia pridėkite papildomus dokumentus, įgaliojimą, bendraturčių sutikimą.

3.1 Atvejis, kai prašymas teikiamas pagal įgaliojimą

Į viršų

Kai prašymas teikiamas pagal įgaliojimą, užpildykite atitinkamą sritį:

Pažymėję varnele, kad prašymas teikiamas pagal įgaliojimą, įkelkite įgaliojimo failą:

Jei neaktualu ir prašymą teikiate savo kaip fizinio asmens ar juridinio asmens vardu, veiksmą praleiskite.

3.2 Informacijos apie pareiškėją – fizinį ar juridinį asmenį - pateikimas

Į viršų

Nurodykite kokio asmens – fizinio ar juridinio – vardu teikiate prašymą:

Numatytoji parinktis – fizinis asmuo.

Jei prašymą teikiate pagal įgaliojimą, šioje srityje nurodykite informaciją apie įgaliotoją.

Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, pateikite asmens informaciją. Numatytoji parinktis – srityje užpildoma informacija remiantis jūsų profilio informacija.

Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, pateikite informaciją apie įmonę ir įmonę atstovaujantį asmenį:

3.3 Pareiškėjo statuso nurodymas

Į viršų

Nurodykite pareiškėjo statusą:

3.4. Atvejis, kai prašymas teikiamas kartu su bendraturčiu

Į viršų

Nurodykite ar prašymas teikiamas su bendraturčiu. Numatytoji parinktis – prašymas teikiamas be bendraturčių.

Jei prašymas teikiamas su bendraturčiu, pridėkite bendraturčio sutikimą ir nurodykite bendraturčio pavardę, gimimo datą.

3.5 Prašymo pobūdžio nurodymas

Į viršų

Nurodykite prašymo pobūdį – objekto statymas, įrengimas, remontavimas ar rekonstravimas.

3.6 Teritorinio žemėtvarkos skyriaus nurodymas

Į viršų

Jeigų objektai, dėl kurių prašoma sutikimo, patenka į miestų, miestelių ribas rinkites Savivaldybei ir iš iškrentančio savivaldybių sąrašo pasirinkite tinkamą savivaldybę

Jeigu prašymą teikiate Savivaldybei, įkelkite pasirašytą el. parašu arba fiziniu parašu laisvos formos prašymo dokumentą .adoc arba .pdf formatais

Jeigų objektai, dėl kurių prašoma sutikimo, nepatenka į miestų, miestelių ribas rinkites NŽT.

3.7 Surašymo vietos nurodymas

Į viršų

Nurodykite prašymo sudarymo vietą:

3.8. Statinio tipo nurodymas

Į viršų

Nurodykite statinio tipą:

Jei pasirinkite „Žemės sklypas“, įrašykite jei žinote sklypo kadastro numerį, adresą:

Jei pasirinkote „Statinys“, įrašykite jei žinote statinio unikalų numerį, adresą:

Jei pasirinkote „Kita“, įrašykite statinio pavadinimą, adresą:

3.9 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijos dydžio nurodymas

Į viršų

Nurodykite specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijos, kuri bus taikoma projektuojamoms ar pertvarkomoms susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniam tinklui, dydį (kv. m):

Jei specialiosios žemės naudojimo sąlygos naujiems ar atnaujintiems objektams nebus taikomos, įrašykite „0”.

3.10. Pridedamų dokumentų pateikimas

Į viršų

Atitinkamoje srityje įkelkite priedus:

Paspaudę „Toliau“ pereikite į paskutinį – ketvirtą – prašymo pildymo žingsnį.

Paskutiniame prašymo teikimo žingsnyje galite peržiūrėti informaciją, kurią užpildėte ankstesniuose žingsniuose. Jei reikia pataisyti informaciją, spauskite „Atgal“ ir grįžkite į reikiamą žingsnį.

Jei informacija tinkama, srityje apie dokumentų klastojimą pažymėkite varnele, jog žinote, kad už dokumentų klastojimą yra baudžiama teisės aktų nustatyta tvarka:

Spauskite „Pateikti“.

Atlikus, atveriami el. valdžios vartai pareiškėjo tapatybės nustatymui. Detaliau –  Asmens tapatybės patvirtinimas per e-banką. (žr. nuo 17 vaizdo įrašo sekundės). Tikrinama ar pareiškėjo vardas ir pavardė sutampa su geoportal.lt naudotojo, teikiančio prašymą SUVA sutikimui gauti, vardu pavarde. Jei sutampa, rodomas mygtukas „Pateikti“. Spustelėkite, prašymui pateikti. Atlikus, jeigu prašymas teiktas NŽT, prašymas automatiškai registruojamas NŽT Dokumentų valdymo sistemoje ir perduotas NŽT specialistui nagrinėti. Jeigu prašymas teiktas Savivaldybei, atsakingi Savivaldybių administracijų asmenys priskirs prašymo nagrinėjimą atsakingam darbuotojui.

4. Mano sutikimai

Į viršų

Pateiktą prašymą rasite rubrikoje „Mano sutikimai“ (www.geoportal.lt/service-order-webapp/views/suva/myConsents.xhtml?reset=true):

Kai prašymas bus išnagrinėtas, gausite automatinį el. laišką su nuoroda į atsakymą.

Taip pat išnagrinėtą prašymą rasite rubrikoje „Mano sutikimai“ (būsena – Atsakymas pasirašytas):

spacer 0 Priedai
88596 Peržiūrų